De CJB organiseert een film- en discussieavond op basis van de film Suffragette uit 2015. Dit jaar is het 100 jaar geleden dat vrouwen in Nederland hun kiesrecht kregen, hoewel…in de koloniën duurde dat nog langer! Desondanks organiseert de CJB een film- en discussieavond omtrent vrouwenkiesrecht op basis van de film Suffragette uit 2015. In deze film is de Britse strijd voor het vrouwenkiesrecht te zien.

Zelden wordt echter vermeld wat de cruciale rol van revolutionaire bewegingen was in het afdwingen van vrouwenkiesrecht.Voorafgaand aan de film zal daarom een politieke inleiding gegeven worden om de hersens op scherp te zetten en meer diepgang te bieden tijdens het kijken! We zullen ingaan op vrouwenonderdrukking in het algemeen en op de marxistische theorie over het oplossen van vrouwenonderdrukking. Alles natuurlijk inclusief de ruimte voor kennismaking en gezelligheid!

We vragen om een vrijwillige bijdrage van 5 euro om de kosten van zaalverhuur en dergelijke te dekken. Er zal ook een stand zijn waar boeken en merchandise te koop is.

Neem vooral geïnteresseerden mee. We hopen iedereen te zien!

Meld je aan via het facebook evenement

Datum en tijd: vrijdag 28 juni 19:00 uur.
Locatie: Dobbedreef 1A, Leiden (IJsbaan Stevenshof, naast de tennisvereniging). Vanaf station De Vink is het 500m lopen.