Een nieuw bestuur voor de Communistische Jongeren Beweging! Zijn het weer onze oude bekenden of zijn er nieuwe bestuursleden die onze beweging gaan besturen? De CJB groeit en haar leden beginnen steeds meer op te treden in studenten- en vakbeweging. Om dit in goede banen te leiden is het bestuur uitgebreid. CJB & Voorwaarts! present… de jongeren die aan het roer staan van de CJB het komende jaar.

Sali Oufi en Annabelle Schouten

Niels Minaard, dat is geen naam waarbij je je wenkbrauwen optrekt. Deze jongeman studeert voor leraar maatschappijleer. In Bergen op Zoom en is daar tevens ook actief voor de lokale partij ‘Vonk’. Daarnaast zet hij zich ook in voor de vakbonden, om op te komen voor de rechten van werknemers.
Niels is opgegroeid in een achterstandswijk. Hij zag de problemen in die wijken, en begon zich af te vragen: ‘Waarom is dit zo?’ Niels ziet de oplossing in bevrijding van mensen die onderdrukt worden. Want de mens is niet werkelijk vrij in een kapitalistische samenleving.
Hij begon steeds vaker actief mee te doen met linkse demonstraties en kwam zo bij de CJB terecht.
Wat zijn doel is met de CJB: ultieme vrijheid! Voor verbetering van de interne organisatie wil hij meer stabiliteit en een betere organisatie van dingen.
De onderwerpen die Niels het meest interesseren zijn de vakbonden, de internationale communistische beweging en Cuba, maar dat verandert vaker bij hem omdat hij zich niet alleen maar steeds op één onderwerp wil richten.

Chris Antunes, een nieuwe naam binnen het bestuur van de CJB. Deze student is bezig om juridisch medewerker te worden en zich te specialiseren in arbeidsrecht. Hij is naast de CJB ook actief voor de NCPN. Hij wil zich bezighouden met de rechten van werknemers, bijvoorbeeld in de post, in de schoonmaak.
Chris is niet helemaal Nederlands. Zijn grootvader komt namelijk uit Kaapverdië. Hij emigreerde tijdens het Salazar-regime om economische redenen hierheen in de jaren 1960. Eenmaal in Nederland had hij het moeilijk. Omdat hij er fysiek iets anders uitzag, was het moeilijker voor hem om in een groep geaccepteerd te worden.
Hij is ideologisch terechtgekomen bij de CJB en NPCN. Zo hoopt hij met de NCPN en CJB zoveel mogelijk idealen waar te maken.
Hoe wil Chris de CJB laten groeien? ‘Door jongeren vragen te stellen, aan het denken te zetten, met andere woorden, hen met systeemvragen in aanraking te brengen’.
Chris vindt voornamelijk de Afrikaanse bevrijdingsstrijd het meest interessant en dat is niet vreemd met roots uit dit continent!

Arlen Sabajo, dé man binnen de CJB! Hij is inmiddels al acht jaar actief binnen de CJB. Hij is ook actief voor de vakbond bij de Abvakabo en in het vakbondsnetwerk Bondgenootje.
Arlen is werkzaam als fitness en personal trainer bij stichting Kelderwerk. Helaas wordt zijn contract er niet verlengd. Verder luistert hij graag naar muziek, gaat hij graag uit en vindt hij het leuk om zijn vrienden te bezoeken. Onder de mensen zijn vindt hij leerzaam en altijd leuk.
‘Jongeren zijn de toekomst!’ Daarom vindt hij het belangrijk om zich op hen te richten.
Arlen vindt dat er eenheid tussen mensen moet zijn om zo voor zichzelf op te komen. Hij ziet ook graag dat we op een dag een groot offensief beginnen tegen het kapitaal, ook al zal dat nog lang duren.
Arlen wil meer leden werven door onder de mensen te zijn, om zo te laten zien dat we samen sterk zijn. Het interessantste gedeelte binnen de beweging vindt hij vooral de huidige politieke lijn die de CJB heeft gekozen. ‘Ik wil écht voor de belangen van de mensen opkomen en vooral ‘real’ zijn’!

Roberto Dias da Silva, geen nieuwe naam binnen de CJB. Deze student is van Nederlands-Portugese afkomst. Hij studeert in Rotterdam mediavormgeving. Roberto is zeer geïnteresseerd in geschiedenis, kunstgeschiedenis, kunst, film, internationale verhoudingen en sociologie. Andere dagelijkse bezigheden van hem zijn lezen, koken, ontwerpen, reizen, uitgaan en natuurlijk politiek activisme.
Roberto is binnen de CJB verantwoordelijk voor internationale relaties met zusterorganisaties in het buitenland. Ook doet hij cultuur en vormgeving. Zo houdt hij zich bezig met de website, huisstijl, ontwerp en culturele activiteiten.
Roberto is lid van de CJB sinds 2004 en was al enigszins geïnteresseerd in politiek. Na een zware jeugd kwam hij bij het marxisme uit. Hij voelde zich er meteen in thuis en werd actief.
Roberto zou willen dat de mens centraal staat en niet de winsten, in een samenleving waar niemand wordt beoordeeld op zijn afkomst, sekse, geaardheid, leeftijd, cultuur, religie, maar op zijn acties en daden. Hij wil dit bereiken door naar de mensen te luisteren en zo alternatieven voor te stellen. ‘De beste ideeën overleven, bij communisten dus ook. Marxisme is het wapen van de dagelijkse strijd voor een betere wereld.’ Communisten willen een utopie? Roberto citeert hierop de Uruguayaanse schrijver Eduardo Galeano:

Utopie ligt aan de horizon.
als ik er twee stappen naartoe zet
zet het twee stappen terug
als ik dan drie stappen er naartoe zet,
stapt het snel tien stappen achteruit
Hoe ver ik ook ga, ik zal het nooit bereiken.
Wat is dan het doel van een utopie?
Het is een reden voor ons om door te gaan

Martin Hardenbol, nieuw in het CJB-bestuur, werkt parttime bij TNT Pakketservice via het uitzendbureau. Daarnaast studeert hij parttime Algemene CultuurWetenschappen aan de Open Universiteit. Met name interesseert hij zich voor Latijns-Amerika en Cuba in het bijzonder. Het inspireert hem vaak tot het schrijven van leuke stukjes, ook voor Voorwaarts!.
Martin zet zich actief in voor versterking van de CJB in Overijssel. Regelmatig staat hij samen met andere CJB’ers met een kraam op de markt in Deventer om de stad ‘rood te kleuren’.
Waarom heeft hij zich bij de CJB aangesloten? ‘Het is de enige jongerenorganisatie die echt tegen het heersende kapitalistische systeem is en voor afschaffing van uitbuiting is’. De toekomst voor Nederland ziet hij als een socialistische republiek. En dat komt erop neer dat we allemaal ‘gewoon recht hebben op een goed en zorgeloos bestaan’.

Matthijs Dröge, tweedejaars student Engels aan de Rijksuniversiteit Groningen, loopt alweer heel wat jaartjes mee in de CJB. Met zijn journalistieke achtergrond heeft hij Voorwaarts! flink versterkt. Tegenwoordig is hij als bestuurslid van de Groninger Studentenbond actief in de studentenbeweging.
Matthijs werd lid van de CJB omdat die het meest aansloot bij zijn idealen. ‘Dat idealisme is gebleven, maar ik ben ook lid gebleven vanwege dingen die wat directer aan de orde zijn. Om me heen merk ik een hoop woede over het feit dat de student moet inleveren, terwijl er altijd genoeg geld over is om straaljagers te kopen, om de banken te helpen met hun eigen problemen, enzovoort.’
Hij wil een alternatief kunnen bieden, van een maatschappij waar het om de mens gaat in plaats van om de winst. De CJB houdt dit alternatief voor ogen, ‘niet alsof wij de waarheid in pacht hebben, het ‘grote gelijk’. De CJB is voor mij de organisatie die de strijd op een creatieve manier kan voeren, maar met een duidelijke eigen identiteit.’
Matthijs wil zich de komende tijd gaan inzetten voor meer zichtbaarheid op de plekken waar het om gaat: op de werkvloer, onder studenten enzovoorts. Meer zichtbaarheid betekent ook actieve deelname van de CJB om studenten- en vakbeweging te versterken in de sociale strijd.

Bram Bosman, het jongste bestuurslid van de CJB, zit op het vmbo en werkt als vrijwilliger bij een jongerencentrum. Volgend jaar gaat hij een mbo-opleiding doen. Zijn interesses zijn jongerenwerk, culturele activiteiten, geschiedenis en filosofie. Ook is hij veel met muziek bezig: hij speelt gitaar en mandoline.
Net als Martin is hij actief voor CJB Overijssel. Waarom hij voor de CJB heeft gekozen? Bram ziet het als de rol van een communist om mensen te verenigen in het belang van ons allemaal. In het bijzonder wil hij jongeren bij elkaar brengen. Zijn doel is: ‘een sterke revolutionaire beweging, die de rode draad niet zal verliezen’.

Nieuw bestuur, Nieuwe look! De CJB krijgt een fris nieuw logo (met dank aan o.a Redkitten)