Veelgestelde Vragen (FAQ)

De CJB staat altijd open voor discussie met belangstellenden over waar we voor staan en wat we doen. Een aantal vragen komt hierbij steeds weer terug. We hebben een aantal van de meest gestelde vragen op een rijtje gezet en beantwoord. Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen met cjb@voorwaarts.net

Wat doet de cjb?

De CJB organiseert jongeren in Nederland voor een socialistische maatschappij. De CJB richt zich op  werkende, werkloze, studerende en schoolgaande jongeren in de klassenstrijd voor hun rechten en belangen. De CJB doet dit in bedrijven, op scholen en universiteiten, op straat, in de vakbeweging, in studenten- en scholierenorganisaties, in buurten en op alle andere plaatsen waar klassenstrijd plaatsvindt.

Hoe werkt de cjb intern? is de cjb een democratische organisatie?

De CJB werkt volgens het principe van ‘vrijheid van discussie, eenheid in actie’. Bestuurders worden democratisch verkozen en over besluiten wordt per meerderheid beslist na een vrije en open discussie. Als we een besluit nemen, werken we allemaal samen om het ook uit te voeren, ook degenen die aanvankelijk tegen waren. Door als eenheid te werken, zijn we slagvaardiger.

Kan ik de cjb ook via sociale media steunen?

We hebben een Twitter- en Facebook-account waarop we informatie en nieuws over de CJB delen. We gebruiken dit soort middelen om aan een breder publiek te laten weten wat we doen, maar onze daadwerkelijke activiteiten spelen zich daarbuiten af. We organiseren vergaderingen en openbare bijeenkomsten om face-to-face ons werk te kunnen doen. We moedigen iedereen aan om onze Facebookpagina te liken, maar mensen die ons echt willen steunen raden we aan om contact op te nemen en actief te worden.

Hoe werkt de cjb op internationaal gebied? is de cjb lid van internationale organisaties?

In de meeste Europese landen bestaan er zusterorganisaties van de CJB. De CJB doet mee aan Europese bijeenkomsten van communistische jongerenorganisaties (MECYO), waar we gezamenlijke politieke vraagstukken bespreken. Het kapitalisme werkt internationaal, dus moet het verzet daartegen ook internationaal zijn. In Europa hebben we de bijzondere taak om de Europese Unie, een instrument van het kapitaal, te bestrijden. We onderhouden verder in het bijzonder contact met onze zusterorganisaties in Duitsland, België en Luxemburg. Ook is de CJB lid van de Wereldfederatie van Democratische Jeugd (WFDY), een bij de VN aangesloten internationale organisatie van communistische en democratische jongerenorganisaties.

Hoe verhoudt de cjb zich tot de ncpn? waarom is de cjb een aparte jongerenorganisatie?

De CJB is de jongerenorganisatie van de NCPN. De CJB is organisatorisch zelfstandig, maar sluit zich aan bij de politiek van de NCPN. De NCPN stelt zich de taak om de arbeidersklasse als geheel te organiseren, de CJB heeft de bijzondere taak om de klassenstrijd onder jongeren te ontwikkelen. De CJB heeft de bijzondere taak om de positie van jongeren in kaart te brengen, hen in staat stellen een strijdbare positie in te nemen en eisen te ontwikkelen die aan hun belangen raken.

Als jongere betreed je net de arbeidsmarkt, ga je naar school, of ga je studeren. Het kapitaal gebruikt jongeren als goedkope, rechteloze arbeidskrachten door middel van lagere lonen, minder perspectief op vast werk, en een onderwijsstelsel waarin je moet lenen om je studie te betalen. Daardoor hebben jongeren minder zekerheid en zijn ze meer afhankelijk van werkgever en overheid. Als jongerenorganisatie spreken we dus specifiek jongeren aan op hun positie en belangen, en proberen we organisaties als de vakbeweging en studentenbeweging hierbij te laten aansluiten.

Wat is het verschil tussen de cjb en andere politieke jongerenorganisaties?

Veel politieke jongerenorganisaties zijn er in feite niet voor alle jongeren. Het zijn vaak politieke studentenverenigingen, lobbyclubs, of een eerste stap voor je eigen politieke carrière. Van jongeren wordt vaak gezegd dat ze te weinig politieke belangstelling hebben, maar dat komt ook doordat politiek vaak gezien wordt als een elitaire bedoening, als iets waar alleen hoogopgeleiden slim genoeg voor zijn. De burgerlijke politieke jongerenorganisaties zijn daar een voorbeeld van.

De CJB onderscheidt zich hiervan door niet jongeren binnen te halen voor hun eigen politieke carrière, maar op basis van hun gezamenlijke belangen als werkende, schoolgaande of studerende jongeren. In de CJB strijden we samen met elkaar voor een andere maatschappij.

Wat is marxisme-leninisme?

Het marxisme-leninisme is de theorie die verklaart wat het kapitalisme is en hoe we er tegen kunnen strijden. Het werk van Marx, Engels, Lenin en anderen geeft inzicht in hoe de maatschappij is ingericht, hoe de werkende klasse wordt uitgebuit, en hoe we tot een socialistische samenleving kunnen komen, waarin de werkende mensen zelf de macht hebben.

Wat is het verschil tussen socialisme en communisme?

Een communistische maatschappij is een samenleving waarin klassenverschillen, uitbuiting, onderdrukking en de staat afgeschaft zijn, waarin de productiemiddelen gemeenschappelijk bezit zijn, waardoor iedereen zich ten volle kan ontplooien. Het socialisme is de eerste fase van deze nieuwe maatschappij. In een socialistische staat heeft de werkende klasse de macht over de bedrijven en de staat. In het socialisme worden klassenverschillen en de staat afgebouwd als overgang naar een communistische samenleving.

wat is het verschil tussen de cjb en sociaaldemocratische organisaties?

De CJB is voor verbeteringen en hervormingen die de levensomstandigheden van de bevolking verbeteren. We realiseren ons alleen wel dat deze hervormingen alleen door klassenstrijd kunnen worden verworven, en ook door strijd verdedigd moeten worden. Uiteindelijk is het kapitalistische systeem niet hervormbaar: de heersende klasse biedt hervormingen aan om verdere strijd af te wenden, maar als de economische situatie het nodig maakt, schaffen ze die ook zo weer af. In de strijd voor verbeteringen moet daarom altijd het doel van socialisme worden ingebracht.

In Nederland is de Socialistische Partij een nieuwe sociaaldemocratische partij geworden, die steeds meer de positie inneemt die vroeger aan de PvdA toebehoorde. De SP gaat uit van het idee dat een sociaal kapitalisme mogelijk is, dat instellingen als de EU of de NAVO hervormd kunnen worden in het voordeel van de bevolking. De SP probeert daardoor elke manifestatie van klassenstrijd in een parlementair kader te verwerken, met als doel zetels te winnen en koste wat kost mee te regeren, zelfs met rechtse partijen.

wat is het verschil tussen de cjb en andere stromingen die links van de sociaaldemocratie staan?

Er zijn allerlei groeperingen in Nederland en de rest van de wereld die zich links, revolutionair, socialistisch of communistisch noemen. Deze hebben allemaal verschillende sociale en ideologische achtergronden die niet over één kam te scheren zijn. Wat ze echter allemaal gemeen hebben is dat ze een radicalistische houding aannemen. Het socialisme is voor hen geen reële beweging die uit de concrete omstandigheden van de werkende klasse ontstaat, maar een utopie, een perfect ideaalplaatje waar de werkelijkheid zich aan moet aanpassen, en dus in feite onhaalbaar.

Op basis van deze fusie zijn linksradicalen vaak tegen samenwerking of compromissen met iedereen die in hun optiek niet zuiver op de graat is. Als gevolg daarvan spelen linksradicale groeperingen vaak een negatieve rol in de vakbeweging en studentenbeweging. Ze stellen onhaalbare eisen, zonderen zich af van de massa, zetten aan tot scheuringen, of ondernemen acties die niet door de meerderheid worden gedragen en hen daardoor afschrikken.

In massabewegingen bekritiseert de CJB daarom zowel de rechtse, opportunistische politiek van de sociaaldemocraten als de houding van de radicalisten.

Ben je Nieuwsgierig?

Wil je lid worden,  meer over de CJB te weten komen, meedraaien in een afdeling of gewoon eens wat mensen van de CJB ontmoeten? Vul dan ons contact / lidmaatschapsformulier in.