»Voorwaarts

Meest recente berichten

Kapitalisme en geweld tegen vrouwen gaan hand in hand!

Op de Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen op 25 november zijn CJB'ers uit meerdere afdelingen de straten opgegaan. In lokale comités werden er manifestaties en demonstraties georganiseerd, om te wijzen op het belang van de strijd tegen geweld tegen vrouwen en te laten zien dat deze strijd alleen samen kan gaan met de strijd voor het socialisme. Deze toespraak werd naar aanleiding van deze acties geschreven.

Begroeting SDAJ: “een mooie toekomst en succesvolle strijd gewenst”

Tijdens het geslaagde zomerkamp afgelopen september ontving de CJB internationale gasten, waaronder de Socialistische Duitse Arbeidersjeugd (SDAJ). Behalve dat SDAJ-vertegenwoordigers deelden hoe de studentenstrijd verloopt in Duitsland, brachten zij ook een mooie groet aan de CJB. De opdracht voor communisten in Nederland is namelijk groot, maar “wees verzekerd dat de SDAJ achter jullie staat in deze strijd”, luidde de inspirerende en kameraadschappelijke boodschap.

Het klimaat heeft geen aandacht nodig maar strijd

Een golf van nieuw klimaatactivisme vindt momenteel plaats op verschillende plekken in Europa, waarbij met name beroemde kunstwerken het doelwit zijn. Activisten uit de hoek van de relatief nieuwe actiegroep ‘Just Stop Oil!’ gooien met bijvoorbeeld soep of lijmen zich vast. In Nederland was dit bijvoorbeeld bij het Meisje met de Parel van Johannes Vermeer het geval, en was er ook een talkshow gast die zich heeft vastgelijmd aan de tafel in de studio van het programma Jinek. Het lijkt een voortzetting van de ontwikkeling die klimaatactivisme de afgelopen jaren onder de vlag van Extinction Rebellion doormaakte. Bij die groep ging het vooral om blokkades en bezettingen, waarbij ook al vaak deelnemers zich vrijwillig lieten arresteren. De nadruk ligt erg op het op een vreedzame manier krijgen van veel (media) aandacht. Overigens lijkt het er tot nu toe op dat bij de recente acties er geen werkelijke schade is aangericht, omdat de schilderijen achter glas zaten. De boodschap van Just Stop Oil! is eenvoudig af te leiden uit hun naam: het gebruik van fossiele brandstof moet zo snel mogelijk stoppen.

30 jaar NCPN

Toen de NCPN dertig jaar geleden werd opgericht, bevond het communisme in Nederland zich in een lastige tijd. Van oudsher zitten er binnen de arbeidersbewegingen 2 stromingen. Een reformistische stroming de erop uit is om verbeteringen aan te brengen binnen het kapitalisme, en een revolutionaire stroming die zich baseert op het werk van Marx en Engels en inziet dat een revolutie nodig is om het systeem grondig te veranderen. Het is natuurlijk onvermijdelijk dat deze stromingen botsen.

Lopend Vuurtje: Onderbuik Nederland

Het is nog niet zo lang geleden dat Ongehoord Nederland uitgebreid het N-woord op de nationale televisie gebruikte, maar onderhand lijkt iedereen dat weer vergeten te zijn. In de tussentijd zei Thierry Baudet dat we geregeerd worden door reptielen, heeft Gideon van Meijeren een journalist geïntimideerd en maakte Ongehoord Nederland gewoon weer een nieuwe uitzending waarin Freek Jansen kwam vertellen dat mensen weg moeten. Een nieuwe dag, een nieuwe rel.

‘Totalitarisme’ – een anticommunistische theorie

Het anticommunisme is een essentieel onderdeel van de heersende ideologie onder het kapitalisme. Het is voor de burgerij van groot belang dat de onderdrukte klasse het communisme niet als alternatief ziet. Het anticommunisme verandert met de tijd. Eerst werden de communisten als autoritair beschouwd door de liberalen en anarchisten, daarna werd het communisme beschuldigd van het verspreiden van ‘judeobolsjewisme’ door de fascisten in de twintigste eeuw. Tegenwoordig is er een term die heel populair is om het communisme aan te vallen: het ‘totalitarisme’. In dit artikel wordt er gekeken naar de manier waarop het totalitarisme is gepopulariseerd en hoe deze theorie in de praktijk gebruikt wordt.

Recessie in aantocht

Hoge huren, hoge gasrekeningen, dure producten maar geen paniek zoals in 2008. Er zijn immers genoeg banen. Na twee kwartalen 2022 is dit een veelvoorkomende stelling in de nationale en internationale media. Zo lezen we in de burgerlijke ondernemerskrant BNR het volgende van huiseconoom Han de Jong: “Er is geen recessie. De beroepsbevolking groeit trendmatig met tussen de 50.000 en 100.000 personen per maand. Dit ligt ver boven de groei van de beroepsbevolking, dus dan is het moeilijk om te beweren dat er een recessie is.”

‘Zware winter’ nadert – strijd biedt perspectief

Vanuit de politiek worden we continu gewaarschuwd voor de ‘zware winter’ die nadert. Het gaat niet enkel om de prijsstijgingen, die we allemaal al in onze portemonnee voelen. Er wordt ook gewaarschuwd voor dreigende energietekorten en voor mogelijke escalatie van de imperialistische oorlog in Oekraïne en andere internationale tegenstellingen. Tegelijkertijd worden we echter ook ‘gerustgesteld’. Maatregelen van de regering en de EU, zoals prijsplafonds op energie, zouden de lasten voor de bevolking verlichten. Ook zou onze veiligheid gegarandeerd worden, waarvoor ze miljarden euro’s in defensie en de NAVO pompen. Deze ‘geruststellingen’ kunnen echter niet de werkelijkheid maskeren die de werkende bevolking ervaart: het wordt steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen en de tegenstellingen in de wereld nemen toe.

Politie intimideert 16-jarige scholier die antifascistische posters plakt

De CJB veroordeelt het politieoptreden van agenten in Zuid-Holland. Een 16-jarige scholier was op een vrij aanplakbord CJB-posters aan het ophangen. Op de posters staat de bekende communistische verzetsstrijder Hannie Schaft en de leus ‘nooit meer fascisme’. Hij had ook posters met de leus ‘solidariteit met het Palestijnse volk’. Politieagenten stelden vragen over de posters. Ze gaven aan dat er met de posters geen probleem was. Maar toen de agenten hoorden dat de poster van de CJB was, kwam er ineens een identiteitscontrole.

Bezig met laden

Archief