»Voorwaarts

Meest recente berichten

Over de ontwikkelingen omtrent de pandemie, de nieuwe maatregelen en de discussie over 2G

Opnieuw lijden duizenden mensen aan de gevolgen van corona-infectie, zijn de ziekenhuizen overbelast en wordt de reguliere zorg afgeschaald met grote gevolgen voor alle mensen die zorg nodig hebben. De voortdurende pandemie en de effecten daarvan op het sociale leven heeft ook grote gevolgen op de geestelijke gezondheid van veel mensen. De regering komt weer met halfslachtige maatregelen die hoofdzakelijk de vrijetijdsbesteding raken en vooral moeten waarborgen dat het geld van het grootkapitaal blijft rollen. Tegelijkertijd schuift de regering de verantwoordelijkheid van zich af onder het mom van de ‘individuele verantwoordelijkheid’ en wordt de discussie over ‘2G’ aangewakkerd, als nieuwe schijnoplossing van een regering die weigert de pandemie effectief te bestrijden.

Rotterdams politiegeweld is een eeuwenoud probleem

Politiegeweld is onvermijdelijk onderdeel van de kapitalistische heerschappij. Ons verzet ook!

Als mede-initiatiefnemer van de demonstratie van Woonopstand op zondag 17 oktober veroordelen we het politiegeweld tijdens de demonstratie. Er was niet alleen geweld tegen demonstranten maar ook tegen mensen van de organisatie en dit werd goed gepraat met tal van leugens. De afgelopen jaren is Rotterdams politiegeweld wel vaker een probleem wanneer delen van de arbeidersklasse opkomen voor hun rechten.

Uitvaart Roel Walraven: een leven van strijd

Toespraak uitvaart van oud-CPN’er en ANJV’er Roel Walraven: Roel’s strijdbare levenshouding en toewijding aan de strijd voor een betere maatschappij zijn een lichtend voorbeeld voor jonge communisten vandaag de dag om door te gaan met de strijd. Een voorbeeld voor mezelf. Ik ben bijzonder dankbaar dat ik Roel heb mogen kennen, ondanks dat we elkaar betrekkelijk kort hebben gekend.

Status #NietMijnSchuld campagne

Het leenstelsel gaat weg. Dat lijkt vrijwel zeker nadat een motie voor de herinvoering van de basisbeurs met een grote meerderheid werd aangenomen in de tweede kamer. Dit komt niet geheel onverwacht, na een studiejaar vol met acties, met misschien als hoogtepunt een demonstratie in Den Haag op het Malieveld. Echter, de strijd is nog lang niet voorbij.
In dit artikel gaan we eerst kort langs een deel van de acties die het afgelopen studiejaar hebben plaatsgevonden. Daarna bespreken we wat de tekortkomingen zijn van de Nietmijnschuld campagne. Eerst worden een paar specifieke gebeurtenissen genoemd, daarna volgt een algemenere kritiek.

Roel Walraven overleden

Roel Walraven, voormalig voorzitter van het Algemeen Nederlands Jeugd Verbond (ANJV) en kaderlid van de CPN, is overleden. Hij was vanaf jongs af aan al politiek actief, en bleef zijn hele leven strijdbaar. Roel werd 91 jaar.

Forum voor Democratie heeft lak aan Groningers en armen

Frederik Jansen van Forum voor Democratie (FvD) sprak onlangs over de oplopende gasrekening in Nederland. Hij stelde als oplossing voor de prijsstijging van het opnieuw gaan winnen van het gas uit Groningen. Een klap in het gezicht voor elke Groninger die te lijden heeft of heeft gehad door de aardbevingen en de schade die hieruit voort is gekomen. Het doorgaan met het winnen van Gronings gas en het zelfs weer helemaal opendraaien van de gaskraan is een makkelijke oplossing die honderdduizenden Groningers en hun strijd van de afgelopen jaren teniet doet. Alleen iemand die compleet los staat van de realiteit van Groningers zou zo’n standpunt innemen.

CJB aanwezig bij Woonprotest Amsterdam & Woonopstand Rotterdam!

Zondag 12 september was de CJB aanwezig bij het Woonprotest in Amsterdam om te demonstreren voor een woningsector die in dienst staat van de werkende klasse. Die strijd zal door gaan met ook in de komende weken demonstraties door het hele land. Zo vragen we jullie om je ook komende zondag (17 oktober) aan te sluiten bij het Woonopstand protest in Rotterdam. Wij voeren vanaf 14:00 op het Afrikaanderplein actie voor ieders recht op een woning. Bij deze acties delen we ook de volgende flyer uit, die hier te lezen is.

Bezetting in Groningen tegen woningnood Internationale Studenten

Afgelopen donderdag was de Communistische Jongerenbeweging (CJB) aanwezig bij het protest en de bezetting van het Academiegebouw in Groningen tegen de woningnood die heerst in de stad onder internationale studenten. Het protest was georganiseerd door Save Our Students waar de CJB mede deel van uitmaakt. Hier kan je de vertaalde toespraak te lezen die tijdens het protest voorgedragen is door de CJB.

Bezig met laden

Archief