CJB-Afdeling Groningen

De afdeling Groningen van de Communistische Jongerenbeweging (CJB) spreekt in haar recente verklaring haar steun uit voor de studenten die strijd voeren voor Palestina en veroordeelt de repressieve maatregelen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Afdeling Groningen van de CJB spreekt haar steun uit aan het Palestijnse volk en de heldhaftige studenten die protesteren tegen de betrokkenheid van hun onderwijsinstellingen bij de genocide in Gaza. De Rijksuniversiteit Groningen heeft banden met universiteiten in de terreurstaat Israël, waar de Palestijnen gedwongen zijn te leven onder het juk van apartheid, etnische zuivering en genocide. De houding van neutraliteit is volstrekt ongeloofwaardig; hoe gretig de universiteit haar banden met Russische instellingen opschortte na de escalatie van de imperialistische oorlog in Oekraïne, zo oorverdovend stil is zij nu in het aanzien van genocide.

Tegelijkertijd verzet de Groninger Studentenbond zich tegen de nieuwe protestmaatregelen van de universiteit. De nieuwe regels verbieden onder andere demonstraties na 19:00 uur, anonieme uitingen, de verstoring van colleges en protesteren zonder in gesprek te gaan met het RUG-bestuur, op straffe van ‘vroegtijdige beëindiging’. De praktijk leert ons dat zo’n beëindiging gewelddadig politieoptreden betekent.

Wij eisen:

  • De Rijksuniversiteit Groningen moet de banden met Israëlische instituties verbreken!
  • De Rijksuniversiteit Groningen moet Israëlische producten boycotten!
  • Onderwijsinstellingen moeten vrije ruimte bieden voor discussie en protest op campus.
  • Een einde aan de repressie van de studentenprotesten;

Afdeling Groningen van de CJB blijft naast de studenten staan in hun strijd tegen genocide en onderdrukking. Studenten zijn het hart en de ziel van de universiteit en verdienen geen geweld in ruil voor hun terechte kritiek.

Vrijheid voor Palestina, stop de Nederlandse samenwerking met de genocidale staat Israël!

Voor vrije demonstraties op de universiteit, tegen repressie van studentenprotesten!

Hun strijd, onze strijd, internationale solidariteit!