Geen levering van F-35-onderdelen aan Israël! Breek de band tussen Israël en Nederland!

Bij de vliegbasis in Woensdrecht worden F-35-onderdelen bewaard en onderhouden, die onder andere door Israël worden gebruikt in de genocide die gaande is in Gaza. Wij zijn tegen elke vorm van medeplichtigheid en steun aan de genocidale oorlog van Israël tegen de Palestijnse bevolking en eisen een onmiddellijke breuk van de band tussen Israël en Nederland.

Lees verder

Nee tegen repressie en censuur op universiteiten!

Sinds de escalatie van de oorlog van de Israëlische staat tegen de Palestijnse bevolking komen veel studenten van Nederlandse universiteiten en hogescholen in actie tegen de apartheid en de genocide gepleegd door Israël. Echter worden deze studenten constant tegengewerkt en onderdrukt door universiteiten. De CJB spreekt zich ten zeerste uit tegen deze vorm van onderdrukking. Het is de hoogste tijd om onze solidariteit met de onderdrukte volkeren van de wereld te versterken, vanuit alle hoeken van de maatschappij!

Lees verder

Politiek Besluit en Resoluties van het 10e Congres gepubliceerd

In oktober en november vond het 10e congres van de CJB plaats. Bij het congres zelf en vooral bij de discussie die daar vooraanging zijn we stilgestaan bij de situatie waarin de arbeidersjeugd zich vind. De grote problemen die zij ondervindt, met name de verscherping van de tegenstellingen van het kapitalisme, de toenemende uitbuiting en de actuele dreiging van oorlog in het licht van de verscherping van de internationale tegenstellingen. Ondanks het feit dat er steeds meer jongeren in verzet komen tegen deze ontwikkelingen is de arbeidersbeweging nog steeds zeer zwak. Deze ontwikkelen tonen aan dat het kapitalisme jongeren niks meer te bieden heeft. Als jongerenorganisatie van de communistische partij, hebben wij de verantwoordelijkheid om het perspectief te bieden op het socialistische alternatief, om klassenbewustzijn te bevorderen en om de jeugd te betrekken bij de strijd voor een rechtvaardige samenleving.

Lees verder

De Nederlandse staalindustrie aan de Noord-Hollandse kust

Tata Steel IJmuiden is een Nederlandse industriereus. Op een enorm terrein ter grote van 1500 voetbalvelden werken duizenden arbeiders in 13 fabrieken, evenals logistieke, ICT- en onderzoeksfaciliteiten. Jaarlijks produceren ze miljoenen tonnen aan hoogwaardig staal. Dat staal wordt o.a. gebruikt in de bouwsector, mijnbouw, machine-industrie, auto-industrie en verpakkingssector. Het wordt toegepast in batterijen, voertuigen, koelkasten en noem maar op. Het bedrijf dat al meer dan een eeuw is gevestigd aan de Noord-Hollandse kust komt echter vaak in het nieuws door de effecten op omwonenden en het milieu. In dit artikel gaan we beknopt in op de geschiedenis van de staalindustrie in IJmuiden en op de onderliggende oorzaken van bepaalde maatschappelijke problemen.

Lees verder

Het fiasco van het bindend studieadvies

We weten dat het bindend studieadvies (bsa) in de praktijk enorm veel extra stress oplevert voor eerstejaars mbo-, hbo- en wo-studenten. Vooral voor degenen die werken naast hun studie. Om het hoofd boven water te houden, moet zeventig procent van de studenten gemiddeld zo’n zeventien uur per week werken naast hun studie.1 En hoewel de basisbeurs na een lange periode van strijd eindelijk weer is ingevoerd, is het bij lange na niet genoeg om de onbetaalbare huur en stijgende kosten van levensonderhoud te dekken. Voltijdse studieprogrammas, onzekere huisvestingssituaties, dreigende studieleningschulden en strenge bsa-regels dragen allemaal bij aan de catastrofale staat van het welzijn van studenten. Geen wonder dat meer dan de helft van alle studenten klachten heeft over hun mentale gezondheid.2 Recente ontwikkelingen wijzen erop dat er mogelijkheden zijn om de bsa-regels te veranderen, maar alle officiële moties over het onderwerp zijn in de ijskast gezet door de val van het kabinet. Deze onzekerheid is de aanleiding voor een overzicht van de problemen en de strijd tegen het bsa, en hoe dit samenhangt met grotere problemen in het onderwijs.

Lees verder

Bedelbeleid onderwijsbonden raakt docenten het hardst: nieuwe cao doekje voor het bloeden

Het onderwijssysteem in Nederland staat al jaren onder grote druk. Leraren ervaren een hoge werkdruk en lage maatschappelijke waardering voor hun werk. Scholen komen jaar na jaar in de problemen door een tekort aan bevoegde docenten. Beginnende docenten vallen vaak, door de eerder genoemde problemen, na enkele jaren weer uit. Al deze problemen zijn niet van gisteren, maar door de huidige samenloop van kapitalistische crises – de stijging in energiekosten, de toenemende inflatie en de wooncrisis – is de pijn voor onderwijzers in het land onhoudbaar geworden.

Lees verder

10e Congres CJB: waardevolle discussie en drukke voorbereidingen

De afgelopen tijd zal het niemand die betrokken is bij de CJB zijn ontgaan: de drukke discussies en voorbereidingen voor het 10e Congres zijn volop aan de gang. In deze periode, waarin jongeren geconfronteerd worden met tal van problemen die zich opstapelen, is het van groot belang dat de klassenbewuste voorhoede van de jongeren uit de arbeidersklasse, verenigd in de CJB, gezamenlijk haar strategie voor de komende tijd bepalen. We streven naar eensgezindheid om onze aanwezigheid te versterken waar de klassenstrijd in Nederland plaatsvindt, terwijl we ook werken aan het versterken van zowel de CJB als haar moederpartij, de NCPN.

Lees verder
Bezig met laden

Archief