Redactie

De Nieuwe Communistische Partij van Nederland en haar jongerenorganisatie de Communistische Jongerenbeweging roepen iedereen op om 4 februari om 14:00 aanwezig te zijn bij de hoofdingang van de Vliegbasis Woensdrecht bij de Kooiweg 40, Hoogerheide.

Bij de vliegbasis in Woensdrecht worden F-35-onderdelen bewaard en onderhouden, die onder andere door Israël worden gebruikt in de genocide die gaande is in Gaza. Wij zijn tegen elke vorm van medeplichtigheid en steun aan de genocidale oorlog van Israël tegen de Palestijnse bevolking en eisen een onmiddellijke breuk van de band tussen Israël en Nederland.

Het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW) fungeert als een Europees distributiecentrum. Israël heeft na 7 oktober bij dit distributiecentrum F-35-onderdelen besteld, die recentelijk naar Israël zijn doorgestuurd. F-35’s worden regelmatig gebruikt bij bombardementen in Israël, waaronder op burgerdoelen. Dit is niet de eerste keer dat Israël wapens uit Nederland heeft besteld. In 2022 importeerde Israël  2,3 miljoen euro aan militaire goederen uit Nederland in het kader van het F-35-programma.

De Nederlandse overheid ondersteunt bewust de genocide in Gaza.

Nederland draagt bewust bij aan de genocide van het Palestijnse volk door onderdelen te leveren die zullen worden gebruikt in talloze bombardementen, waarbij duizenden mensen vermoord worden. Dit wordt gedaan om het partnerschap met de VS en Israël niet in gevaar te brengen, aangezien dit partnerschap het Nederlandse kapitaal miljarden oplevert binnen het F-35-project. Dit is een duidelijk voorbeeld van de Nederlandse regering en van Nederlandse monopolies die profiteren van de oorlog in Gaza en schaamteloos hun eigen belangen willen verdedigen. De regering bevordert op deze manier dus genocide in naam van het kapitaal, in naam van de winstgevendheid van de monopolies en in naam van haar verbontenis met de NAVO en de EU. De Nederlandse burgerij is niet geïnteresseerd in vrede, maar alleen in winst. Terwijl miljarden worden uitgegeven aan wapens, wat niets te maken heeft met de verdediging van Nederland, wordt de zorg steeds verder verschraald, wordt er bezuinigd op het onderwijs en wordt de koopkracht van miljoenen mensen aangetast.

Gewone mensen in Nederland en over de hele wereld zijn oorlog en vernietiging van levens zat, zoals blijkt uit de grootschalige demonstraties voor vrede in Palestina. Wereldwijd worden jongeren gebruikt als kanonnenvoer in de oorlogen van deze burgerij, met verminking, traumatisering en de dood als gevolg. Ze worden ingezet in oorlogen die niets te maken hebben met de veiligheid in Nederland, maar alles met de belangen van het grootkapitaal. Nu Nederland overweegt de dienstplicht opnieuw in te voeren, wordt het belang van de strijd voor vrede voor jongeren acuut duidelijk. Werkende mensen mogen niet medeplichtig gemaakt worden aan de wreedheden die Israël uitvoert in Palestina!

Wij eisen:

  1. Onmiddellijke stopzetting van de levering van F-35-onderdelen aan Israël.
  2. Stop de functie van het Logistiek Centrum Woensdrecht als distributiecentrum van de NAVO.
  3. Nederland uit de NAVO nu!
  4. Geen verdere financiering en steun aan imperialistische oorlogen door de Nederlandse overheid.
  5. Geen Nederlandse soldaten buiten de Nederlandse grens.
  6. Geen bemoeienis van de Amerikaanse overheid in Nederland.