Geen levering van F-35-onderdelen aan Israël! Breek de band tussen Israël en Nederland!

Bij de vliegbasis in Woensdrecht worden F-35-onderdelen bewaard en onderhouden, die onder andere door Israël worden gebruikt in de genocide die gaande is in Gaza. Wij zijn tegen elke vorm van medeplichtigheid en steun aan de genocidale oorlog van Israël tegen de Palestijnse bevolking en eisen een onmiddellijke breuk van de band tussen Israël en Nederland.

Lees verder

Honderd jaar Republiek Turkije

Eind vorig jaar reflecteerde de Nederlandse afdeling van de Communistische Partij van Turkije (TKP), zusterpartij van de NCPN, op het honderdjarig bestaan van de Republiek Turkije. Dat verhaal begint kort na de Eerste Wereldoorlog, toen er weinig over was van het Ottomaanse Rijk. Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië en Griekenland zagen hun kans schoon en probeerden het land te bezetten. Onder leiding van Mustafa Kemal, later bekend als Atatürk, wist het verzet de kolonisators te verslaan, waarna op 29 oktober 1923 de Republiek van Turkije officieel werd gesticht. Wat daarop volgt is een eeuw vol tegenstellingen.

Lees verder

Geen kou lijden voor hun oorlogen! Energiecrisis, energiemonopolies en imperialistische oorlogen

Wat heeft de hoge energierekening die wij betalen aan de energiemonopolies te maken met de ‘groene transitie’ die de Europese Unie voorstaat? Hoe hangt dit samen met imperialistische oorlogen zoals in Oekraïne? Deze en andere interessante vragen omtrent de energiecrisis kwamen naar voren in een presentatie van de Internationale Commissie van het Partijbestuur van de Oostenrijkse Partij van de Arbeid (PdA). Hieronder publiceert Manifest de vertaling van deze presentatie, die in het voorjaar gehouden werd in het kader van de campagne ‘geen kou lijden voor hun oorlogen!’ van het Jeugdfront van de PdA. Het bevat waardevolle inzichten over actuele economische en politieke ontwikkelingen die spelen in Europa en ook in Nederland.

Lees verder

Nee tegen repressie en censuur op universiteiten!

Sinds de escalatie van de oorlog van de Israëlische staat tegen de Palestijnse bevolking komen veel studenten van Nederlandse universiteiten en hogescholen in actie tegen de apartheid en de genocide gepleegd door Israël. Echter worden deze studenten constant tegengewerkt en onderdrukt door universiteiten. De CJB spreekt zich ten zeerste uit tegen deze vorm van onderdrukking. Het is de hoogste tijd om onze solidariteit met de onderdrukte volkeren van de wereld te versterken, vanuit alle hoeken van de maatschappij!

Lees verder

Politiek Besluit en Resoluties van het 10e Congres gepubliceerd

In oktober en november vond het 10e congres van de CJB plaats. Bij het congres zelf en vooral bij de discussie die daar vooraanging zijn we stilgestaan bij de situatie waarin de arbeidersjeugd zich vind. De grote problemen die zij ondervindt, met name de verscherping van de tegenstellingen van het kapitalisme, de toenemende uitbuiting en de actuele dreiging van oorlog in het licht van de verscherping van de internationale tegenstellingen. Ondanks het feit dat er steeds meer jongeren in verzet komen tegen deze ontwikkelingen is de arbeidersbeweging nog steeds zeer zwak. Deze ontwikkelen tonen aan dat het kapitalisme jongeren niks meer te bieden heeft. Als jongerenorganisatie van de communistische partij, hebben wij de verantwoordelijkheid om het perspectief te bieden op het socialistische alternatief, om klassenbewustzijn te bevorderen en om de jeugd te betrekken bij de strijd voor een rechtvaardige samenleving.

Lees verder

Het Communistisch Manifest na 175 jaar nog altijd springlevend

Dit jaar is het 175 jaar geleden dat het Manifest van de Communistische Partij (1848), geschreven door Karl Marx en Friedrich Engels, het daglicht zag. Het inmiddels klassieke werk wordt door generaties communisten gelezen en gekoesterd, en nog altijd zijn er veel jongeren die het communistische gedachtegoed leren kennen dankzij dit 175 jaar oude boekje. Maar waarom is het Manifest, ooit geschreven als programma voor een socialistische organisatie in de negentiende eeuw, nog altijd relevant? We werpen een blik op de historische lessen uit de publicatie en de relevantie van het Manifest vandaag de dag.

Lees verder
Bezig met laden

Archief