Van eurocommunisme naar deelname aan een burgerlijke regering

Om stappen te maken in de opbouw van de partij en de arbeidersbeweging is het van belang om lessen te trekken uit de geschiedenis. In dat kader, publiceren we een stuk dat ingaat op het eurocommunisme, een reformistische stroming die in de naoorlogse periode de overhand kreeg in een reeks partijen, waaronder de CPN vanaf de jaren ’70. Het is van belang om het eurocommunisme te doorgronden, want het eurocommunisme heeft erg veel verwarring gecreëerd die ook vandaag nog invloed heeft (zie het Besluit over partijopbouw van het 7e Congres van de NCPN). Het onderstaande stuk is geschreven door Raúl Martínez, lid van het Politiek Bureau van de Communistische Partij van de Werkers van Spanje (PCTE). Het geeft een goed beeld van hoe het eurocommunisme leidde tot de omvorming van de Communistische Partij van Spanje (PCE) in een sociaaldemocratische partij, die momenteel deel uitmaakt van een regering die afbraakbeleid doorvoert en betrokken is bij het imperialisme van de NAVO en de EU.

Lees Meer

Maatschappelijke rechten, individualisme en vragen over het democratisch centralisme

Een poosje geleden kwam ik iemand tegen die geïnteresseerd was in de CJB. Deze persoon bestudeerde de statuten van onze organisatie en maakte de volgende opmerking: “Ik merk dat het bijwonen van afdelingsvergaderingen tegelijkertijd een recht maar ook een plicht is. Is dit een foutje?” Het was een interessante opmerking, en het is begrijpelijk dat men die op het eerste gezicht niet meteen begrijpt. In dit artikel wil ik dieper ingaan op de burgerlijke opvatting van rechten en plichten. Daartegenover plaats ik de marxistische opvatting van deze begrippen, en hoe deze zijn concrete uitwerking vindt in het democratisch centralisme.

Lees Meer

Warenproductie en socialisme

In het Politiek besluit dat de NCPN vaststelde op haar 7e Partijcongres, lezen we in de paragraaf over de ‘Studie naar de socialistische opbouw’ het volgende: “De NCPN verwerpt de theorie dat het socialisme een vorm van warenproductie (productie voor de markt) is…” In dit artikel gaan we beknopt in op de betekenis van deze zin. Wat is warenproductie? Hoe zit het met warenproductie onder het socialisme? Wat schreven Marx, Engels en Lenin hierover?

Lees Meer

Kapitalisme en geweld tegen vrouwen gaan hand in hand!

Op de Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen op 25 november zijn CJB’ers uit meerdere afdelingen de straten opgegaan. In lokale comités werden er manifestaties en demonstraties georganiseerd, om te wijzen op het belang van de strijd tegen geweld tegen vrouwen en te laten zien dat deze strijd alleen samen kan gaan met de strijd voor het socialisme. Deze toespraak werd naar aanleiding van deze acties geschreven.

Lees Meer

Over het voornemen van de Nederlandse overheid voor excuses voor het slavernijverleden

De Nederlandse regering is van plan om excuses aan te bieden voor de rol van de Nederlandse staat tijdens de slavernij. Dit in navolging van verschillende steden en bedrijven die na recent onderzoek niet meer konden ontkennen wat communisten al ruim een eeuw zeggen: het kapitalisme is gebouwd op de gedwongen slavenarbeid van miljoenen mensen – de bloedige erfenis van het huidige imperialistische systeem.

Lees Meer

stop geweld tegen vrouwen – strijd voor gelijkwaardigheid!

25 November is de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Geweld tegen vrouwen is een serieus probleem in Nederland, vooral voor vrouwen die geen miljonair zijn. 45% van alle vrouwen in Nederland maakt fysiek of seksueel geweld mee en bijna alle vrouwen die vermoord worden zijn het slachtoffer van hun partner of ex.

Hoe kan dit in een land met vrouwelijke ministers, agenten en rechters, een land waarin artikel 1 van de grondwet de gelijkheid van iedereen verkondigd? Voor een antwoord op die vraag moeten we een aardig stuk terug in de tijd want maatschappelijke ongelijkheid is al heel vroeg in de menselijke ontwikkeling ontstaan. Maar laten we eerst kijken naar de jonge geschiedenis.

Lees Meer

‘Totalitarisme’ – een anticommunistische theorie

Het anticommunisme is een essentieel onderdeel van de heersende ideologie onder het kapitalisme. Het is voor de burgerij van groot belang dat de onderdrukte klasse het communisme niet als alternatief ziet. Het anticommunisme verandert met de tijd. Eerst werden de communisten als autoritair beschouwd door de liberalen en anarchisten, daarna werd het communisme beschuldigd van het verspreiden van ‘judeobolsjewisme’ door de fascisten in de twintigste eeuw. Tegenwoordig is er een term die heel populair is om het communisme aan te vallen: het ‘totalitarisme’. In dit artikel wordt er gekeken naar de manier waarop het totalitarisme is gepopulariseerd en hoe deze theorie in de praktijk gebruikt wordt.

Lees Meer

Recessie in aantocht

Hoge huren, hoge gasrekeningen, dure producten maar geen paniek zoals in 2008. Er zijn immers genoeg banen. Na twee kwartalen 2022 is dit een veelvoorkomende stelling in de nationale en internationale media. Zo lezen we in de burgerlijke ondernemerskrant BNR het volgende van huiseconoom Han de Jong: “Er is geen recessie. De beroepsbevolking groeit trendmatig met tussen de 50.000 en 100.000 personen per maand. Dit ligt ver boven de groei van de beroepsbevolking, dus dan is het moeilijk om te beweren dat er een recessie is.”

Lees Meer

Burgerlijke studentenverenigingen en het verrot van het corps

De afgelopen tijd zijn er berichten verschenen over walgelijke uitspraken die gemaakt zijn tijdens een diner van het Amsterdamse studentencorps. Men spreekt van een zogenaamd ‘cultuurprobleem’, een gefaalde ‘cultuurverandering’. Maar waar komt deze cultuur vandaan en waarom blijkt het steeds zo moeilijk om deze cultuur te veranderen? Om dit te begrijpen, moeten we kijken naar de geschiedenis van de studentencorpora, maar vooral ook naar de hedendaagse functie van bepaalde corpora en voor wie deze elitaire clubjes bestaan.

Lees Meer
Bezig met laden

Archief