Politiek & Theorie

Meest recente berichten

Kapitalistische handen wassen in groene onschuld

In het kader van Wereldmilieudag (5 juni) en in aanloop naar de klimaatmars op 19 juni in Rotterdam, publiceren we weer een artikel dat ingaat op bepaalde aspecten van de toenemende ecologische problemen en de strijd voor de bescherming van het milieu. In een artikel dat eerder op Voorwaarts is gepubliceerd (‘CO2-compensatie redt de vervuiler maar niet het klimaat’), is uitvoerig behandeld hoe het concept ‘klimaatneutraal’ wordt gebruikt door het kapitaal als een afleiding voor de problemen die ontstaan door de aantasting van milieu en het klimaat.

De ontwikkelingen in kazachstan

De NCPN en CJB zijn solidair met de stakingen en protesten van de arbeidersklasse in Kazachstan, die strijd voert tegen de uitbuiting, prijsstijgingen, werkloosheid en armoede waarmee de bevolking 30 jaar na de contrarevolutie in de USSR geconfronteerd wordt. Directe aanleiding voor de protesten waren de sterk stijgende gasprijzen. De protesten begonnen in de olie-industrierijke regio Zjanaozen, waar de werkers worden uitgebuit, o.a. door Amerikaanse en Europese monopolies.

30 jaar na de ontbinding van de Sovjet-Unie: de contrarevolutie en haar gevolgen

Op 25 december 1991 kwam er een einde aan de Sovjet-Unie. De rode vlag met de hamer en sikkel boven het Kremlin werd gestreken. De contrarevolutie was voltooid en het kapitalisme hersteld. De vertegenwoordigers van het kapitaal vierden het ‘einde van de geschiedenis’. De wereld zou een periode van vrede, vrijheid en voorspoed tegemoet gaan. Niets bleek minder waar. In de voormalige Sovjetrepublieken volgden moeilijke jaren van economisch verval, honger, en etnische conflicten. Wereldwijd verzwakte de arbeidersbeweging, terwijl het kapitaal in de aanval ging met het afbreken van de sociale verworvenheden. Welke krachten speelden een rol bij het uit elkaar scheuren van dit eens zo bijzondere project van proletarische macht? En wat waren de directe gevolgen voor de voormalige Sovjetburgers?

Wonen is een recht, behalve als je arm bent

Nederland kent op dit moment de grootste huisvestingscrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. De problematiek is groot en raakt grote delen van de Nederlandse bevolking. De huidige crisis is in grote mate een gevolg van het aan de markt overlaten van de volkshuisvesting. In recente jaren is die ontwikkeling snel toegenomen en verergerd. In dit artikel zullen we uiteenzetten hoe de overheid het tot hier heeft laten komen, hoe dat samenhangt met het kapitalisme en wat voor alternatieven er mogelijk zijn.

Het spel van de formatie

Het is inmiddels bijna negen maanden geleden dat we in Nederland naar de stembus mochten. Nog nooit deden zoveel burgerlijke politieke partijen mee aan een Tweede Kamerverkiezing. Inmiddels hebben we kunnen wennen aan de nieuwe reactionaire, sociaal-democratische en liberale partijen die het parlement rijker is geworden. Het zou nog een hele kluif worden om een nieuw kabinet te vormen in dit versplinterde landschap. Maar waarom zitten we straks waarschijnlijk dan weer opgescheept met hetzelfde kabinet?

Rotterdams politiegeweld is een eeuwenoud probleem

Politiegeweld is onvermijdelijk onderdeel van de kapitalistische heerschappij. Ons verzet ook!

Als mede-initiatiefnemer van de demonstratie van Woonopstand op zondag 17 oktober veroordelen we het politiegeweld tijdens de demonstratie. Er was niet alleen geweld tegen demonstranten maar ook tegen mensen van de organisatie en dit werd goed gepraat met tal van leugens. De afgelopen jaren is Rotterdams politiegeweld wel vaker een probleem wanneer delen van de arbeidersklasse opkomen voor hun rechten.

Forum voor Democratie heeft lak aan Groningers en armen

Frederik Jansen van Forum voor Democratie (FvD) sprak onlangs over de oplopende gasrekening in Nederland. Hij stelde als oplossing voor de prijsstijging van het opnieuw gaan winnen van het gas uit Groningen. Een klap in het gezicht voor elke Groninger die te lijden heeft of heeft gehad door de aardbevingen en de schade die hieruit voort is gekomen. Het doorgaan met het winnen van Gronings gas en het zelfs weer helemaal opendraaien van de gaskraan is een makkelijke oplossing die honderdduizenden Groningers en hun strijd van de afgelopen jaren teniet doet. Alleen iemand die compleet los staat van de realiteit van Groningers zou zo’n standpunt innemen.

Bezetting in Groningen tegen woningnood Internationale Studenten

Afgelopen donderdag was de Communistische Jongerenbeweging (CJB) aanwezig bij het protest en de bezetting van het Academiegebouw in Groningen tegen de woningnood die heerst in de stad onder internationale studenten. Het protest was georganiseerd door Save Our Students waar de CJB mede deel van uitmaakt. Hier kan je de vertaalde toespraak te lezen die tijdens het protest voorgedragen is door de CJB.

Oekraïense communiste Tamila Yabrova overleden

Tamila Yabrova overleed op 3 september op 92-jarige leeftijd. In de Communistische Partij van de Sovjet-Unie streed zij tegen het opportunisme, en na de contrarevolutie heeft zij zich volledig ingezet voor de wederopbouw van de communistische beweging in Oekraïne en internationaal. De NCPN heeft het onderstaande condoleancebericht gestuurd naar de Unie van Communisten in Oekraïne n.a.v. het overlijden van de Oekraïense communiste Tamila Yabrova.

Bezig met laden

Archief