Politiek & Theorie

Meest recente berichten

Toespraak Anton de Kom herdenking (2/3)

Op 24 april vierden we het leven van de communist en Surinaamse verzetsheld Anton de Kom. Op het Anton de Komplein hielden we toespraken en 1 minuut stilte voor de nalatenschap van de Kom. Om te benadrukken dat Anton de Kom bewogen werd door zijn actieve leven als communist, omwikkelden we zijn standbeeld op het plein met een rode sjerp. Opdat we nooit zullen vergeten wie hij was, wat hij deed, en vooral wat hij voor ons betekent. Tijdens deze herdenking werden verschillende toespraken gegeven en onder andere een van Kevin die we hieronder publiceren.

Links-rechts & kieskompassen: oogkleppen voor de arbeidersklasse

Links in Nederland heeft de wind in de zeilen. Althans, dat zou je denken als je de kranten leest. Zo zegt Trouw dat, met een enkele uitzondering, “politieke partijen massaal naar links [zijn] opgeschoven op economisch gebied.” Het Financieel Dagblad zegt het net wat anders: “In eigen land maken de partijen op sociaaleconomisch gebied een ruk naar links.” En de NRC beweert het volgende: “Vrijwel alle partijen […] zijn kritisch op de uitwassen van het kapitalisme.”
Wat betekent het dat de meeste partijen “naar links zijn opgeschoven”? En is dit waar? In dit artikel zullen we de geschiedenis van het links-rechts spectrum bestuderen, en bespreken hoe het gebruik van dit spectrum een goede politieke analyse in de weg kan staan. Ook komt het zeer populaire kieskompas voorbij.

Een stem voor racisme is een stem voor de elite

De extreem rechtse partijen die meedoen aan de Tweede Kamer verkiezingen doen alsof ze tegen de elite zijn, tegen het systeem, en voor de gewone hardwerkende Nederlander. Ze zouden de ‘waarheden’ uitspreken die de ‘linkse media’ en ‘de politiek’ ons niet willen vertellen. Terwijl PVV en FvD juist bijna altijd hetzelfde stemmen als de VVD. Toch houden de media dit beeld in stand. Dat gaat  totaal voorbij aan het feit dat hun racistische ‘waarheden’ al lang genormaliseerd zijn in politiek en media. Men doet alsof de rijken en machtigen in ons land anti-racistisch zouden zijn. Alsof vrijheid en democratie niet zouden worden bedreigd door de macht van het grootkapitaal in de vorm van Shell, Unilever, Heineken, Ahold, Philips en het koningshuis, maar door moslims zonder enige politieke invloed. Alsof kleine kapitalisten ‘goed’ zijn en niet gewoon grote kapitalisten willen worden.

Burgerlijke verkiezingen, linkse illusies

17 Maart zijn er weer tweede kamerverkiezingen in Nederland. Zoals vaker, zeker in tijden van crisis, gaat dat gepaard met sociaaldemocratische partijen die zich voordoen als “links” anti-kapitalistisch, of zelfs marxistisch. Zeker nu dat er geen communistische partij meedoet aan de verkiezingen, kan dat de vraag oproepen wat we van zulke partijen kunnen verwachten. In dit stuk proberen we deze vraag te beantwoorden door uiteen te zetten wat het opportunisme is en waarom de illusies rondom deze partijen een gevaar zijn voor de arbeidersklasse als geheel.

Tegen seksisme en onzekere flexbanen, voor vrouwenemancipatie!

Internationale Werkende Vrouwendag werd voor het eerst in 1911 georganiseerd op voorstel van Clara Zetkin, communiste en symbool voor de internationale vrouwenbeweging. Op 8 maart 1917 staakten en demonstreerden vrouwen in het Russische Sint-Petersburg massaal voor hogere lonen en vrede, onder leiding van o.a. de communiste Aleksandra Kollontaj. Dit was het startschot van de Russische revolutie. Mede als gevolg hiervan verkoos het Internationale Vrouwensecretariaat van de Communistische Internationale in 1921 8 maart definitief tot datum van de Internationale Werkende Vrouwendag, die sindsdien jaarlijks wereldwijd wordt georganiseerd. Een eeuw later is de strijd voor de rechten van vrouwen nog altijd van belang!

Verklaring omtrent aankomende verkiezingen

De verkiezingen zullen plaatsvinden op woensdag 17 maart, in een moeilijke periode voor werkers, werklozen, gepensioneerden, studenten en scholieren van de werkende klasse. De pandemie en het falende regeringsbeleid hebben grote impact op ons leven. Bovendien zitten we in een diepe kapitalistische economische crisis waardoor veel mensen hun baan of inkomen zijn kwijtgeraakt. Daarnaast zijn er veel andere kwesties waar mensen zich terecht zorgen om maken, zoals toenemende armoede, afbraak van de sociale zekerheid, klimaatverandering, emancipatie van vrouwen en minderheden, toenemende tegenstellingen tussen imperialistische machten en de dreiging van nieuwe imperialistische oorlogen en interventies etc.

De toeslagenaffaire: een kapitalistisch schandaal

Iedereen die leest over de zogeheten “toeslagenaffaire”, wij spreken van een schandaal, voelt de koude rillingen over de rug lopen: zo’n 26.000 ouders die onterecht als fraudeur werden gebrandmerkt voor het ontvangen van kinderopvangtoeslag waar zij recht op hadden. Ouders die etnisch geprofileerd werden, waarbij een “niet-Nederlandse nationaliteit” als fraude-indicatie in de excelsheets van ambtenaren tevoorschijn kwam. Maar wat is er misgegaan? Is er werkelijk alleen sprake van een “institutioneel falen”? Is het een gevolg van de cultuur die in overheidsinstituten bestaat, die niet meer “met de menselijke maat” naar de samenleving kijkt, en er volledig van is losgeweekt?

Nieuwe president van de VS: andere toon, zelfde muziek

Politiek nieuws uit de Verenigde Staten van Amerika (VS) wordt over de hele wereld gevolgd. In de imperialistische concurrentiestrijd tussen de kapitalistische landen is de VS namelijk nog altijd de sterkste met de grootste kapitaalsmacht en een enorme legermacht op alle continenten. Zodoende is er veel aandacht voor de inauguratie van de nieuwe president van de VS, Joe Biden. Alle grote Europese nieuwszenders vertellen ons dat het nu hopelijk weer goed kan komen in de VS, na de schrik van de hopelijk laatste stuiptrekkingen van Donald Trump. Daarbij is alleen al de suggestie dat het ooit ‘goed’ ging in de VS lachwekkend.

Bezig met laden

Archief