Big Business met Nazi-Duitsland

Op woensdag 15 maart organiseerde de afdeling Amsterdam van de CJB een interview en lezing met de auteur en historicus Jacques Pauwels met het thema: ‘Big Business met Nazi-Duitsland’. Valerie, lid van de Commissie Antiracisme en Antifascisme van de NCPN en CJB gaf een inleiding. Zij sprak daarin over de historische context van het ontstaan van het fascisme. Jacques, auteur van onder andere: Big Business met Nazi-Duitsland, De Groote Klassenoorlog 1914-1918 en De grote mythen van de moderne geschiedenis, vertelde over het verband tussen het grootkapitaal en het fascisme in Nazi-Duitsland. Ook werd er verteld over de grote mythen van de verhouding tussen de Sovjet-Unie en de westerse geallieerden aan de ene kant en de fascistische mogendheden aan de andere.

Lees verder

De machtsopbouw van de arbeidersklasse in de vooroorlogse periode die de Februaristaking mogelijk maakte

Zaterdag 18 februari herdachten de NCPN en CJB de moedige Februaristaking van 1941. De afgelopen maanden hebben wij de speeches die hier gegeven werden online gepubliceerd. Vandaag publiceren we de laatste speech. Deze speech werd geschreven door de Commissie Bedrijven- en Vakbondswerk, en namens die commissie las Fred de speech voor. Net als bij de andere voordrachten wordt hier de geschiedenis met de actualiteit gelinkt. De vooroorlogse machtsopbouw, met daarin een cruciale rol voor de CPN, gaf de Nederlandse arbeidersklasse om in verzet te komen tegen de nazibezetter. Netwerken en cellen, onmisbaar voor het verspreiden van de Februaristaking, werden al aangelegd voordat de Duitsers binnenvielen. Ook nu kunnen wij leren van de machtsopbouw die toen plaatsvond.

Lees verder

De Eerste Internationale in Nederland

Het laatste Congres van de Internationale Arbeiders-Associatie ofwel Eerste Internationale, vond plaats in Den Haag. Het onderstaande artikel is gebaseerd op een bijdrage die werd gehouden tijden een stadswandeling die de CJB organiseerde in Den Haag in september 2022, toen het 150 jaar terug was dat het laatste Congres van de Eerste Internationale werd gehouden. Bij dit Congres werden er belangrijke theoretische beslissingen genomen en had de Nederlandse afdeling van de Internationale de taak dit Congres te organiseren. Vanuit allerlei landen kwamen vooraanstaande socialisten naar Den Haag, waaronder de heren Karl Marx en Friedrich Engels.

Lees verder

Radicalisme in de beweging

De NCPN en CJB zijn steeds meer aanwezig in de beweging. Niet alleen in vakbonden, maar ook in actiecomités voor wonen, antiracisme en allerlei andere kwesties. Binnen zulke bewegingen komen we allerlei tendensen tegen, zoals de reformistische lijn van ‘sociaal partnerschap’ en klassencollaboratie, maar soms ook juist een trend van links-radicalisme. We plaatsen het onderstaande stuk dat nader ingaat op radicalisme in de beweging.

Lees verder

Van eurocommunisme naar deelname aan een burgerlijke regering

Om stappen te maken in de opbouw van de partij en de arbeidersbeweging is het van belang om lessen te trekken uit de geschiedenis. In dat kader, publiceren we een stuk dat ingaat op het eurocommunisme, een reformistische stroming die in de naoorlogse periode de overhand kreeg in een reeks partijen, waaronder de CPN vanaf de jaren ’70. Het is van belang om het eurocommunisme te doorgronden, want het eurocommunisme heeft erg veel verwarring gecreëerd die ook vandaag nog invloed heeft (zie het Besluit over partijopbouw van het 7e Congres van de NCPN). Het onderstaande stuk is geschreven door Raúl Martínez, lid van het Politiek Bureau van de Communistische Partij van de Werkers van Spanje (PCTE). Het geeft een goed beeld van hoe het eurocommunisme leidde tot de omvorming van de Communistische Partij van Spanje (PCE) in een sociaaldemocratische partij, die momenteel deel uitmaakt van een regering die afbraakbeleid doorvoert en betrokken is bij het imperialisme van de NAVO en de EU.

Lees verder

Maatschappelijke rechten, individualisme en vragen over het democratisch centralisme

Een poosje geleden kwam ik iemand tegen die geïnteresseerd was in de CJB. Deze persoon bestudeerde de statuten van onze organisatie en maakte de volgende opmerking: “Ik merk dat het bijwonen van afdelingsvergaderingen tegelijkertijd een recht maar ook een plicht is. Is dit een foutje?” Het was een interessante opmerking, en het is begrijpelijk dat men die op het eerste gezicht niet meteen begrijpt. In dit artikel wil ik dieper ingaan op de burgerlijke opvatting van rechten en plichten. Daartegenover plaats ik de marxistische opvatting van deze begrippen, en hoe deze zijn concrete uitwerking vindt in het democratisch centralisme.

Lees verder

Warenproductie en socialisme

In het Politiek besluit dat de NCPN vaststelde op haar 7e Partijcongres, lezen we in de paragraaf over de ‘Studie naar de socialistische opbouw’ het volgende: “De NCPN verwerpt de theorie dat het socialisme een vorm van warenproductie (productie voor de markt) is…” In dit artikel gaan we beknopt in op de betekenis van deze zin. Wat is warenproductie? Hoe zit het met warenproductie onder het socialisme? Wat schreven Marx, Engels en Lenin hierover?

Lees verder
Bezig met laden

Archief