Geen kou lijden voor hun oorlogen! Energiecrisis, energiemonopolies en imperialistische oorlogen

Wat heeft de hoge energierekening die wij betalen aan de energiemonopolies te maken met de ‘groene transitie’ die de Europese Unie voorstaat? Hoe hangt dit samen met imperialistische oorlogen zoals in Oekraïne? Deze en andere interessante vragen omtrent de energiecrisis kwamen naar voren in een presentatie van de Internationale Commissie van het Partijbestuur van de Oostenrijkse Partij van de Arbeid (PdA). Hieronder publiceert Manifest de vertaling van deze presentatie, die in het voorjaar gehouden werd in het kader van de campagne ‘geen kou lijden voor hun oorlogen!’ van het Jeugdfront van de PdA. Het bevat waardevolle inzichten over actuele economische en politieke ontwikkelingen die spelen in Europa en ook in Nederland.

Lees verder

Het Communistisch Manifest na 175 jaar nog altijd springlevend

Dit jaar is het 175 jaar geleden dat het Manifest van de Communistische Partij (1848), geschreven door Karl Marx en Friedrich Engels, het daglicht zag. Het inmiddels klassieke werk wordt door generaties communisten gelezen en gekoesterd, en nog altijd zijn er veel jongeren die het communistische gedachtegoed leren kennen dankzij dit 175 jaar oude boekje. Maar waarom is het Manifest, ooit geschreven als programma voor een socialistische organisatie in de negentiende eeuw, nog altijd relevant? We werpen een blik op de historische lessen uit de publicatie en de relevantie van het Manifest vandaag de dag.

Lees verder

10e Congres CJB: waardevolle discussie en drukke voorbereidingen

De afgelopen tijd zal het niemand die betrokken is bij de CJB zijn ontgaan: de drukke discussies en voorbereidingen voor het 10e Congres zijn volop aan de gang. In deze periode, waarin jongeren geconfronteerd worden met tal van problemen die zich opstapelen, is het van groot belang dat de klassenbewuste voorhoede van de jongeren uit de arbeidersklasse, verenigd in de CJB, gezamenlijk haar strategie voor de komende tijd bepalen. We streven naar eensgezindheid om onze aanwezigheid te versterken waar de klassenstrijd in Nederland plaatsvindt, terwijl we ook werken aan het versterken van zowel de CJB als haar moederpartij, de NCPN.

Lees verder

Big Business met Nazi-Duitsland

Op woensdag 15 maart organiseerde de afdeling Amsterdam van de CJB een interview en lezing met de auteur en historicus Jacques Pauwels met het thema: ‘Big Business met Nazi-Duitsland’. Valerie, lid van de Commissie Antiracisme en Antifascisme van de NCPN en CJB gaf een inleiding. Zij sprak daarin over de historische context van het ontstaan van het fascisme. Jacques, auteur van onder andere: Big Business met Nazi-Duitsland, De Groote Klassenoorlog 1914-1918 en De grote mythen van de moderne geschiedenis, vertelde over het verband tussen het grootkapitaal en het fascisme in Nazi-Duitsland. Ook werd er verteld over de grote mythen van de verhouding tussen de Sovjet-Unie en de westerse geallieerden aan de ene kant en de fascistische mogendheden aan de andere.

Lees verder

De machtsopbouw van de arbeidersklasse in de vooroorlogse periode die de Februaristaking mogelijk maakte

Zaterdag 18 februari herdachten de NCPN en CJB de moedige Februaristaking van 1941. De afgelopen maanden hebben wij de speeches die hier gegeven werden online gepubliceerd. Vandaag publiceren we de laatste speech. Deze speech werd geschreven door de Commissie Bedrijven- en Vakbondswerk, en namens die commissie las Fred de speech voor. Net als bij de andere voordrachten wordt hier de geschiedenis met de actualiteit gelinkt. De vooroorlogse machtsopbouw, met daarin een cruciale rol voor de CPN, gaf de Nederlandse arbeidersklasse om in verzet te komen tegen de nazibezetter. Netwerken en cellen, onmisbaar voor het verspreiden van de Februaristaking, werden al aangelegd voordat de Duitsers binnenvielen. Ook nu kunnen wij leren van de machtsopbouw die toen plaatsvond.

Lees verder

De Eerste Internationale in Nederland

Het laatste Congres van de Internationale Arbeiders-Associatie ofwel Eerste Internationale, vond plaats in Den Haag. Het onderstaande artikel is gebaseerd op een bijdrage die werd gehouden tijden een stadswandeling die de CJB organiseerde in Den Haag in september 2022, toen het 150 jaar terug was dat het laatste Congres van de Eerste Internationale werd gehouden. Bij dit Congres werden er belangrijke theoretische beslissingen genomen en had de Nederlandse afdeling van de Internationale de taak dit Congres te organiseren. Vanuit allerlei landen kwamen vooraanstaande socialisten naar Den Haag, waaronder de heren Karl Marx en Friedrich Engels.

Lees verder

Radicalisme in de beweging

De NCPN en CJB zijn steeds meer aanwezig in de beweging. Niet alleen in vakbonden, maar ook in actiecomités voor wonen, antiracisme en allerlei andere kwesties. Binnen zulke bewegingen komen we allerlei tendensen tegen, zoals de reformistische lijn van ‘sociaal partnerschap’ en klassencollaboratie, maar soms ook juist een trend van links-radicalisme. We plaatsen het onderstaande stuk dat nader ingaat op radicalisme in de beweging.

Lees verder
Bezig met laden

Archief