Internationaal

Meest recente berichten

De Hef gaat niet weg voor Jeff!

Begin dit jaar kwam het nieuws naar buiten dat de gemeente Rotterdam het historisch monument De Hef wil ontmantelen om zo de megajacht van Jeff Bezos er doorheen te laten varen. De Hef werd in 1927 opengesteld voor verkeer. In 1928 maakte de communistische filmmaker Joris Ivens over De Hef een korte film genaamd 'De Brug'. Deze film werd wereldwijd een succes en is online nog steeds te zien. Sinds 1993 wordt De Hef niet meer gebruikt en het is inmiddels een rijksmonument die alleen om bijzondere redenen ontmanteld mag worden. Hier in Nederland wordt er voor de rijksten van de wereld superjachten gemaakt en doorgaans kunnen die zonder problemen de zee in. Echter voor de superjacht van Bezos is dit anders. Bezos staat tweede op de lijst van de meest rijke personen met een geschat vermogen van $132 miljard.

Strijd tegen racisme – samen zijn we niet te stoppen!

We staan op 21 maart, de Internationale Dag Tegen Racisme, stil bij racisme in Nederland en over de hele wereld. Racisme, en elke vorm van discriminatie, is verwerpelijk. Het zorgt voor angst en haat en verdeeld mensen. Het is geen fenomeen uit het verleden, maar ook geen overblijfsel dat we nog met ons meedragen maar wel al grotendeels overwonnen hebben. Het is onlosmakelijk verbonden met de kapitalistische heerschappij in ons land. Op 21 maart maken we daarom een gezamenlijke vuist tegen racisme en zetten onze strijd voort tegen alle profiteurs van racisme. En we roepen met klem alle witte Nederlanders op dat zij zich moeten afkeren van de racistische politici en opiniemakers.

CJB veroordeelt arrestatie jonge communisten in Oekraïne

Twee leden van de Leninistische Jeugdbond van Oekraïne, namelijk de secretaris Mikhail Kononovich, en zijn broer, Aleksander Kononovich, zijn gearresteerd door het Oekraïense regime. Dit omdat de jonge communisten zogenaamde Russische- en Wit-Russische spionnen zouden zijn. Een compleet ongegronde aanklacht. De communistische jongeren strijden voor vrede in hun land. De reactionaire Oekraïense regering gebruikt de Russische invasie, die door de CJB is veroordeeld, als voorwendsel om de vervolging van communisten op te voeren.  De CJB veroordeelt hierom deze zoveelste aanval van de Oekraïense autoriteiten op de communistische- en arbeidersbeweging van Oekraïne en eist de onmiddellijke vrijlating van alle communisten in Oekraïne.

Solidariteit met de studentendemonstraties in Italië en de FGC

De afgelopen tijd vonden in Italië grote studentendemonstraties plaats die aandacht vragen voor onveilige werkomstandigheden en de positie van stagelopers, naar aanleiding van het overlijden van studenten tijdens hun stage. De CJB heeft het onderstaande bericht gestuurd naar het Front van Communistische Jeugd (FGC), onze Italiaanse zusterorganisatie die een belangrijke rol speelt in de organisatie van de strijd van studenten en jonge werkers in Italië voor hun rechten.

Toespraak herdenking Februaristaking 2022: Over Imperialisme

Op 20 februari organiseerden de NCPN en CJB een herdenking van de Februaristaking. Hieronder publiceren we de toespraak van Jaap, lid van het Internationaal Bureau van de NCPN en CJB. Jaap ging in op het imperialisme; hoe de imperialistische tegenstellingen uitmonden in de Tweede Wereldoorlog en het fascisme. Ook ging hij in op de rol van het imperialisme vandaag de dag. Hij wees op de zorgwekkende ontwikkelingen in Oost-Europa, die enkele dagen nadat deze toespraak werd gehouden escaleerden met de invasie van de Russische Federatie in Oekraïne.

Verklaring omtrent de escalatie van de oorlog in Oekraïne; het kapitalisme is de oorzaak van de oorlog

Werkende mensen in Oekraïne, Rusland, Oost-Europa, West-Europa en Nederland hebben niets te winnen en alles te verliezen bij een oorlog. Het langslepende conflict tussen verschillende imperialistische machten in Oost-Europa is geëscaleerd naar grootschalige oorlogshandelingen in Oekraïne. De Nieuwe Communistische Partij van Nederland (NCPN) en Communistische Jongerenbeweging van Nederland (CJB) veroordelen de invasie van de Russische Federatie in Oekraïne. De NAVO, VS en de EU dragen grote verantwoordelijkheid voor de escalatie, door hun agressieve strategie van omsingeling van Rusland en inmenging in Oekraïne.

Overleg NAVO-Rusland: internationale tegenstellingen op scherp

De tegenstellingen tussen VS, NAVO en EU enerzijds en Rusland anderzijds, nemen toe. Dat blijkt duidelijk uit de grootschalige troepenopbouw aan beide kanten, de wederzijdse beschuldigingen, evenals de opeenvolgende overleggen op hoog diplomatiek niveau. De tegenstellingen betreffen niet alleen de troepenopbouw en de potentiële uitbreiding van de NAVO in Oost-Europa. Ze gaan ook over ontwikkelingen in de Zwarte Zee en de Balkan, en staan in het kader van bredere ontwikkelingen op het wereldtoneel. Op de achtergrond spelen ook andere grote spelers zoals China een belangrijke rol. De ontwikkelingen zijn voor de arbeidersklasse in alle betrokken landen zeer zorgwekkend en tonen de verscherping van de tegenstellingen tussen imperialistische machten.

Over de stakingen en demonstraties van de arbeidersklasse van Kazachstan

Samen met communistische partijen uit de hele wereld, uit de NCPN haar solidariteit met de bevolking van Kazachstan in de onderstaande verklaring. Deze verklaring is uitgebracht onder de titel: ‘Gezamenlijke verklaring van communistische en arbeiderspartijen over de waardevolle ervaring van de grote stakingen en demonstraties van de arbeidersklasse en het volk van Kazachstan.’

De ontwikkelingen in kazachstan

De NCPN en CJB zijn solidair met de stakingen en protesten van de arbeidersklasse in Kazachstan, die strijd voert tegen de uitbuiting, prijsstijgingen, werkloosheid en armoede waarmee de bevolking 30 jaar na de contrarevolutie in de USSR geconfronteerd wordt. Directe aanleiding voor de protesten waren de sterk stijgende gasprijzen. De protesten begonnen in de olie-industrierijke regio Zjanaozen, waar de werkers worden uitgebuit, o.a. door Amerikaanse en Europese monopolies.

“In solidariteit aan jullie zijde” CJB feliciteert FJC (Mexico) met 3e congres

Eind december vond het 3e Congres plaats van de Federatie van Jonge Communisten van Mexico (FJC), de jongerenorganisatie die gelieerd is aan de Communistische Partij van Mexico (PCM). Dat congres heeft zich o.a. beziggehouden met de internationale situatie, de strijd van de jeugd, de klassenstrijd in Mexico en de taken en doelstellingen van de FJC. Het Internationaal Bureau van de CJB heeft het onderstaande bericht gestuurd.

Bezig met laden

Archief