Kourosh*

Wij staan hier om te protesteren tegen de misdadige steun van de Nederlandse staat aan de genocide van Israel tegen de Palestijnse bevolking. Zoals bekend, heeft Israël na 7 oktober bij dit distributiecentrum F-35-onderdelen besteld, die recentelijk naar Israël zijn doorgestuurd. F-35’s worden regelmatig gebruikt bij bombardementen door Israël, waaronder op burgerdoelen. De Nederlandse douane heeft aangegeven dat dit mogelijk een schending van internationaal oorlogsrecht is en heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken ingelicht. Ondanks waarschuwingen van juristen voor mogelijke schendingen van het oorlogsrecht, hebben ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken geadviseerd de levering door te laten gaan. Sindsdien is de uitvoer van F-35’s niet verder beperkt. Dit is een schande. De Nederlandse overheid doet bewust mee aan de wrede plannen van de Israelische regering.

Het militaire complex in Woensdrecht speelt een centrale rol in de banden tussen de Nederlandse en Israelische overheid. Het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW) fungeert als een Europees distributiecentrum. Het LCW is verantwoordelijk voor de opslag, verzending en het beheer van reserveonderdelen voor meer dan 400 F-35’s voor de komende decennia. Dit distributiecentrum is opgericht in opdracht van de Amerikaanse overheid en heeft een prominente rol gekregen in het NAVO-samenwerkingsproject ‘SOFA’ (Status of Forces Agreement), dat in mei 2023 is ondertekend.

Terwijl miljarden worden uitgegeven aan wapens, wat niets te maken heeft met de verdediging van de grenzen van Nederland, wordt de zorg steeds verder verschraald, wordt er bezuinigd op het onderwijs, en wordt de koopkracht van miljoenen mensen aangetast. De regering heeft meerdere bezuinigingsplannen aangekondigd, op alle ministeries, behalve defensie. In het kader van de NAVO 2% norm nemen de uitgaven voor oorlog toe, terwijl armoede in het land groeit. Volgend jaar zal de Nederlandse overheid nog eens 21 miljard extra aan defensie uitgeven, voor materieel en voorraad. Aan de reactionaire regering van Oekraïne zijn er ook miljarden gegooid in militaire steun en investeringen, terwijl duizenden jonge Oekrainers en Russen naar hun dood gestuurd worden. Deze bedragen worden gebruikt om de belangen van het Nederlandse kapitaal te verdedigen in het buitenland. Met dezelfde bedragen kon de totale Nederlandse studieschuld ruim betaald worden, of het eigen risico afschaffen. De Nederlandse staat heeft echter andere prioriteiten.

De Nederlandse overheid is niet geïnteresseerd om haar militaire betrekkingen met imperialistische verbonden te verminderen. Juist een escalatie daarvan is het plan. Niet ver van Woensdrecht, in Vlissingen, werd door de Nederlandse overheid toestemming gegeven om de haven van Vlissingen en Nederlands grondgebied beschikbaar te stellen als doorvoerhaven voor een enorm transport aan zwaar militair materieel van het Amerikaanse leger. De aanwezigheid van Nederlandse troepen in het buitenland blijft ook onverhinderd door bestaan. En de betrekkingen met de NAVO zullen alleen maar hechter worden met het plaatsen van het NAVO Innovatiefonds hoofdkwartier in Den Haag, iets waar het Nederlandse kapitaal zich hard voor heeft gemaakt. In plaats van de Nederlandse grenzen te verdedigen, worden Nederlandse militairen naar het buitenland gestuurd om de winstgevendheid van de grote monopolies waar te borgen.

De belangen van het Nederlands kapitaal zijn duidelijk als we naar deze ontwikkelingen kijken. Niet de mensen maar de winst, door oorlogvoering en geld uitgeven aan de oorlogsindustrie is de norm. Vanuit het kapitaal zal geen enkele inspanning gedaan worden om vrede in de wereld te bevorderen. Alleen de mensen kunnen de mensen redden. Het is de hoogste tijd om voor vrede te strijden, tegen oorlog en tegen vernietiging van menselijk leven.

Nederland uit de NAVO NU!

Geen oorlog en vernietiging maar vrede en socialisme!

De Genocide

Met steun van de Nederlandse overheid gaat de genocide in Gaza onverminderd door. Sinds de escalatie zijn meer dan 20 duizend Palestijnen gedood door de Israëlische staat, waaronder meer dan 7 duizend kinderen, om nog maar te zwijgen over de meer dan 4 duizend vermiste vrouwen en kinderen en de duizenden Palestijnen die zonder gegeven reden gevangen worden genomen in andere Palestijnse gebieden onder bezetting van Israël. Niet alleen verleent de Nederlandse overheid militaire steun voor het doden van kinderen, maar ook diplomatieke steun. Sinds het begin van de escalatie is de Nederlandse overheid een van de meest fervente verdedigers van het zionisme in de wereld. Voor de Nederlandse regering lijkt het recht van Israël om zichzelf te verdedigen belangrijker dan duizenden levens die verloren gaan, miljoenen mensen die ontheemd raken, dagelijkse schendingen van het oorlogsrecht en de mensenrechten, en een duidelijk ongelijke machtsverhouding.

Meer dan 300 duizend huizen zijn vernietigd of zwaar beschadigd, wat overeenkomt met 60% van de totale woonruimte in Gaza. Binnen Gaza zijn 1,9 miljoen Palestijnen ontheemd, waarbij ze naar het zuiden van Gaza worden gestuurd, alleen om daar gebombardeerd te worden door het israelische leger. De zogenaamde `waarschuwingen` gegeven door Israel worden via internet gedaan, terwijl deze vaak uitgeschakeld is in Gaza, daarnaast worden de `veilige vluchtroutes` gebombardeerd.

Meer dan 1 miljoen mensen zijn gevlucht naar vluchtelingenkampen rondom Gaza. De omstandigheden zijn onmenselijk, gevaarlijk en onhygiënisch. Het weerhoudt de Israëlische luchtmacht er niet van om voortdurend deze vluchtelingenkampen te bombarderen. Het is niet verrassend dat de Nederlandse overheid hierover zwijgt, gezien Nederland zelf onmenselijke situaties creëert in vluchtelingenkampen voor mensen die uit oorlogsgebieden vluchten zoals in Ter Apel. De minachting voor mensenlevens lijkt de norm te zijn voor zowel de Israëlische als de Nederlandse overheid.

Naast vluchtelingenkampen zijn ook ziekenhuizen door het israelische leger omgevormd tot slagvelden. Meerdere militaire operaties van het Israëlische leger hebben het zorgsysteem in Gaza doen instorten. Slechts 9 van de 36 beschikbare ziekenhuizen functioneren. Het opereren van de dodelijk gewonden is zo onmogelijk. Situaties zoals het onverdoofd amputeren van het dodelijk vermangelde been van een beschoten kind, zijn aan de orde van de dag. Deze situatie leidt tot een enorme humanitaire crisis, waarbij het onmogelijk is via Rafah de bevolking binnen Gaza te bereiken.

Wie niet door de bommen of kogels van het israelische leger wordt vernietigd, loopt het risico om te sterven aan cholera of meningitis, gezien de uitbraken van deze ziektes binnen de ontheemde bevolking vaak voorkomen. Naast epidemieën is ook honger een gevolg van de oorlog. De gehele bevolking van Gaza loopt een dreigend risico op hongersnood, waarbij het percentage huishoudens met acute voedselonzekerheid nog nooit zo hoog is geweest volgens de Food Security Phase Classification. Deskundigen waarschuwen dat de stille, langzame dood door honger en dorst dreigt te overtreffen wat al veroorzaakt is door Israëlische bommen en raketten.

Ook Israëlische burgers die zich uitspreken tegen de genocide van de Palestijnse bevolking worden geconfronteerd met repressie van de Israëlische staat. Ook lijdt een groot deel van de Israëlische bevolking onder het reactionaire regime van hun regering. Niet voor niets waren er recent grote demonstraties tegen de regering. Het agressieve buitenlandsbeleid van de Israëlische staat kan niet los worden gezien van de binnenlandse politiek, die naast de discriminatie van Palestijnse inwoners van Israël ook gericht is tegen de belangen van de arbeidersklasse van israel als geheel, ongeacht religie of etniciteit. Het propagandistische verhaal van Israel over een strijd van “de mensen van het licht” tegen “de mensen van het duister” bevat geen enkele vorm van waarheid. Het betreft een strijd van het kapitaal tegen de arbeiders, welk verhaal er ook bij wordt verteld.

Geen van deze feiten lijkt de Nederlandse overheid te bewegen om hun positie te veranderen in hun steun voor Israël. Dezelfde regering, die blijkbaar zoveel belang hechtte aan de hongersnood in Oekraïne in de jaren 30, lijkt nu minder belangstelling te hebben voor de hongersnood en genocide die voor onze ogen en met hun medeplichtigheid wordt uitgevoerd door Israël tegen de Palestijnse bevolking. Meer dan ooit is de strijd tegen de medeplichtigheid van de Nederlandse overheid nodig, vanuit alle lagen van de samenleving. Alleen internationale solidariteit van volkeren over de hele wereld kan een krachtige oppositie creëren tegen regeringen die medeplichtig zijn aan de genocide in Gaza. Dat betekent dat wij vanuit Nederland mee moeten bouwen aan deze internationale solidariteit tegen het imperialistisch systeem.

Daarom is het van belang dat we blijven strijden voor de erkenning van de Palestijnse staat door Nederland, want dat betekent ook erkenning dat er sprake is van een bezetting. We moeten blijven strijden voor de beëindiging van alle steun van Nederland aan de Israëlische staat. De Palestijnse bevolking heeft het recht om te strijden voor een menswaardig leven zonder onderdrukking!

We blijven ons inzetten voor een einde aan het bloedvergieten van onschuldige mensen in de regio, voor de beëindiging van de aanvallen op de Palestijnse bevolking door het Israëlische leger, voor beëindiging van de misdadige bezetting van Palestijnse gebieden door de Israëlische staat, voor een einde aan het apartheidsregime in Israël, voor de onmiddellijke vrijlating van alle Palestijnse en andere politieke gevangenen die worden vastgehouden in Israëlische gevangenissen en voor de terugkeer van alle Palestijnse vluchtelingen naar hun thuis in overeenstemming met de VN-resoluties. We steunen de historisch gevormde eis voor een onafhankelijke en internationaal erkende Palestijnse staat binnen de grenzen van 1967 met Oost-Jeruzalem als haar hoofdstad.

Met seculiere en anti-imperialistisch georiënteerde strijd, kunnen de volkeren in de regio de weg openen voor een maatschappij waarin alle mensen vredig kunnen samenleven, ongeacht etniciteit, religie of wat voor persoonlijke eigenschap dan ook. Een maatschappij waarin niet de monopolies het voor het zeggen hebben, die oorlogen en verschrikkingen niet schromen om hun belangen door te drukken. Maar een maatschappij waarin de werkende klasse het voor het zeggen heeft. Een maatschappij zonder oorlog, onderdrukking en discriminatie. Een maatschappij zonder uitbuiting van de mens door de mens.

Imperialisme en Oorlog

De genocide in Gaza, de Nederlandse steun daaraan, en de aanwezigheid van de vliegbasis in Woensdrecht zijn allemaal met elkaar verbonden. Het gaat met name om imperialisme en de economische basis die daaraan ten grondslag ligt. De monopolisering van de economie en het vormen van internationale verbonden hebben Nederland in het kamp van de zionistische onderdrukker geplaatst. Daarom ondersteunt het Nederlandse kapitaal de genocide in Gaza.

Dit wordt gedaan om het partnerschap met de VS en Israël niet in gevaar te brengen, aangezien dit partnerschap het Nederlandse kapitaal miljarden oplevert binnen het F-35-project. Dit is een duidelijk voorbeeld van de Nederlandse regering en Nederlandse monopolies die profiteren van de oorlog in Gaza en schaamteloos hun eigen belangen willen verdedigen. Op deze manier bevordert de regering genocide in naam van het kapitaal, de winstgevendheid van de monopolies, en haar verbintenis met de NAVO en de EU. De Nederlandse burgerij is niet geïnteresseerd in vrede, maar alleen in winst.

Gewone mensen in Nederland en over de hele wereld zijn oorlog en vernietiging zat, zoals blijkt uit de grootschalige demonstraties voor vrede in Palestina. Wereldwijd worden jongeren gebruikt als kanonnenvoer in de oorlogen van deze burgerij, met verminking, traumatisering en de dood als gevolg. Ze worden ingezet in oorlogen die niets te maken hebben met de bescherming van de grenzen van Nederland, maar alles met de belangen van het grootkapitaal. Nu Nederland overweegt de dienstplicht opnieuw in te voeren, wordt het belang van de strijd voor vrede voor jongeren acuut duidelijk. Werkende mensen mogen niet medeplichtig gemaakt worden aan de wreedheden die Israël in Palestina begaat!

Een langdurige oplossing voor het conflict kan niet worden gevonden zolang imperialisme blijft bestaan. Daarom is het vormen van een klassegeoriënteerde vredesbeweging, die de strijd tegen imperialisme als prioriteit ziet, van acuut belang. In naam van de monopolies worden verschillende oorlogen gevoerd die het leven van miljoenen mensen wereldwijd kosten. De uitbuitende aard van het kapitalisme vormt de basis voor de bloedvergieten in Palestina, Oekraïne, Congo, Jemen, Soedan, Syrië, Myanmar en zoveel andere conflicten die met de dag escaleren en de wereld verder naar een risicovolle situatie brengen waarin een algemene confrontatie kan plaatsvinden.

De ontmanteling van het imperialistische systeem is dus cruciaal, maar dat begint thuis, door te strijden tegen onze eigen kapitalistische klasse. De inmenging van de Nederlandse staat in deze conflicten zorgt voor escalatie en bevordering ervan. Door militaire, economische en diplomatieke steun aan regeringen zoals de genocidale regering van Israël, speelt het Nederlandse kapitaal een essentiële rol in het bevorderen van oorlog en vernietiging in de wereld. Daarom is een van de belangrijkste taken van onze tijd om een vredesbeweging op te bouwen die het kapitalisme als oorzaak van oorlog ziet en de strijd tegen onze eigen nationale burgerij kan bevorderen.

Daarom eisen wij:

  1. Onmiddellijke stopzetting van de levering van F-35-onderdelen aan Israël.

  2. Stop de functie van het Logistiek Centrum Woensdrecht als distributiecentrum van de NAVO.

  3. Nederland uit de NAVO nu!

  4. Geen verdere financiering en steun aan imperialistische oorlogen door de Nederlandse overheid.

  5. Geen Nederlandse soldaten buiten de Nederlandse grens.

  6. Geen bemoeienis van de Amerikaanse overheid in Nederland, of welke buitenlandse overheid dan ook

*Kourosh is lid van de Commissie Internationaal van de NCPN en CJB