Commissie Internationaal

Een nieuwe editie van het CENA-kamp vond plaats tussen 28 en 30 juli in Belgrado. Het CENA (Comité Europa en Noord-Amerika) is een regionaal overlegorgaan van de Wereldfederatie van Democratische Jeugd (WFDY). De editie van 2023 had als thema ‘Nee tegen de NAVO, ja tegen vrede’. Tijdens de bijeenkomst stond de NAVO-top van juli in Vilnius centraal en werd er besproken welke invloed deze had op het leven van jonge werkers en studenten. Daarnaast hadden we het over de verscherping van kapitalistische tegenstellingen en de escalatie van conflicten in de wereld.

Het kamp bood ook de gelegenheid voor verschillende organisaties om te delen wat er in hun landen speelt. Er vond een uitwisseling van ervaringen plaats tijdens een seminar, waarbij de CJB een bijdrage leverde en de situatie van de Nederlandse jeugd toelichtte.

Internationale bijeenkomsten zoals het CENA-kamp zijn van groot belang om de internationale solidariteit onder de arbeidersjeugd van Europa en Noord-Amerika te versterken. Het imperialistische systeem is immers internationaal, dus de strijd tegen dit systeem moet ook internationaal gevoerd worden. Wij zetten ons in voor de ontwikkeling van een gezamenlijke strategie waarin de communistische jeugd van over de hele wereld verenigd kan optreden in de strijd tegen het imperialisme. Alleen door het opbouwen van het socialisme-communisme in de wereld kunnen we de garantie van langdurige vrede verkrijgen.

Hieronder staat onze begroeting op het CENA-kamp. Binnenkort publiceren we ook de bijdrage van de CJB aan het seminar.

Begroeting CJB op CENA-kamp

De CJB groet het CENA, de WFDY, en de democratische en anti-imperialistische jongeren van de wereld. We zijn verheugd om deel te nemen aan het CENA-kamp. Het CJB, dat in september haar twintigste jaar sinds de heroprichting viert, is altijd betrokken geweest bij de WFDY. Binnen de grenzen van ons vermogen namen wij deel aan vergaderingen, solidariteitscampagnes en het Wereldfestival van Jongeren en Studenten. (…) We houden de waarden van proletarisch internationalisme en internationale solidariteit hoog in het vaandel. Het versterken van onze banden met de anti-imperialistische jongeren wereldwijd binnen de context van de WFDY is daarom van groot belang voor ons.

We groeten ook onze kameraden van de Communistische Jeugdbond van Joegoslavië (SKOJ) voor het organiseren van dit kamp. Het is een eer om in de historische stad Belgrado te zijn, een stad die helaas heeft geleden onder de wreedheid van imperialistische oorlogen. De misdadige invasie van de NAVO-strijdkrachten, die alleen maar dood en verderf bracht in dit deel van de wereld, mag niet vergeten worden.

In de huidige mondiale context van oorlog is het cruciaal om de anti-imperialistische strijd voor vrede te versterken. De voortdurende oorlog in Oekraïne is een gevolg van de escalerende inter-imperialistische tegenstellingen wereldwijd. De invasie van de imperialistische Russische Federatie volgde op de uitbreiding van de NAVO en de Maidan-coup, waarbij fascistische en nationalistische krachten een belangrijke rol speelden. Het is essentieel om te begrijpen dat de strijd tegen imperialistische oorlogen in wezen een strijd is tegen het imperialisme als het hoogste stadium van het kapitalisme, en dat oorlog een voortzetting is van politiek met andere middelen.

De arbeidersklasse heeft niets te winnen bij imperialistische oorlogen; daarom mag ze niet gedwongen worden te kiezen tussen imperialistische machten. Het is van vitaal belang dat de strijd tegen het imperialisme verbonden is met de strijd tegen het kapitalisme zelf en gericht is tegen alle imperialistische kampen en allianties.

Nederland speelt een belangrijke rol in de plannen en belangen van het Euro-Atlantische imperialistische blok. Wij keren ons ten volste tegen deelname van Nederland aan elke imperialistische alliantie en eisen dat ons land zich hieruit terugtrekt. Onlangs kondigde de Nederlandse regering aan dat het hoofdkwartier van het NAVO Innovatiefonds in Nederland komt. We zullen ons verzetten tegen deze beslissing en er acties tegen organiseren. Het feit dat de Nederlandse regering zich heeft ingespannen om het NIF naar Nederland te halen, toont aan dat onze burgerij geen prioriteit geeft aan het bevorderen van vrede in de wereld, maar eerder aan oorlog en uitbuiting.

Wij begrijpen heel goed dat zolang het imperialisme bestaat, er geen echte vrede kan worden bereikt. De conflicten in de wereld zijn het resultaat van strijd om markten, invloedssferen en grondstoffen tussen de imperialistische machten. Alleen een socialistische samenleving, waarin vrede en solidariteit centraal staan, kan de weg vrijmaken voor blijvende vrede en de vriendschap tussen de volkeren van de wereld.

Lang leve de anti-imperialistische strijd!

Leve de Wereldfederatie van Democratische Jeugd!