Commissie Internationaal van de NCPN en CJB

De NCPN en CJB verklaren hun solidariteit met het Marokkaanse volk na de verwoestende aardbeving die op 8 september plaatsvond. De NCPN en CJB condoleren de families van de slachtoffers, in het bijzonder de vele Marokkaanse Nederlanders die hun familie en vrienden verloren zijn bij deze ramp.

Veel mensen hebben hun leven verloren, gebouwen zijn verwoest en de schade is zeer groot. Vaak zien we in het geval van natuurrampen, zoals we bijvoorbeeld hebben kunnen zien bij de overstromingen in Nederland en de verwoestende aardbeving in Turkije dat de regering en burgerij van het betreffende land maar weinig doen om het getroffen volk ook echt daadwerkelijk te helpen. Grootschalige donaties kunnen de bevolking verlichting bieden, maar waar is de echte compensatie voor het verlies van leven en eigendommen in deze situaties? Waar zijn de preventieve maatregelen die mogelijk zouden zijn met de huidige staat van onze technologie en wetenschap?

Het centrale probleem is het kapitalistische systeem, dat niet de behoeften van de bevolking eerst zet, maar de winsten van een kleine groep kapitalisten. Het systeem waar Marokko ook onder te lijden heeft, een land dat zelfs nog een monarchie met daadwerkelijk sterke politieke macht heeft. Het kapitalistische systeem en haar overheid werken inherent tegen de belangen van de bevolking. Hoe moeten de getroffenen van deze natuurramp geholpen worden als de overheid deze karakteristieken heeft?

De NCPN en CJB veroordelen de nalatigheid van de kapitalistische regeringen en burgerij. Wij zullen altijd strijden voor de rechtmatige compensatie van de arbeiders die door deze natuurrampen worden getroffen, maar ook voor een degelijke preventie om het grote verlies van leven bij dit soort natuurrampen te verhinderen.