De strijd voor een hoger minimumloon gaat door

De campagne voor een hoger minimumloon van de FNV, Voor14, gaat verder als Voor16. De lonen hebben de afgelopen jaren namelijk niet stilgestaan, en de prijzen nog minder. Zeker de tien procent inflatie van vorig jaar deed pijn. Omdat de cao-lonen dat jaar amper stegen, daalde de koopkracht van arbeiders gemiddeld met 6,2 procent. Pas in de eerste helft van dit jaar wist een serieuze vakbondsstrijd het tij enigszins te keren: ten opzichte van een jaar eerder stegen de gemiddelde prijzen en cao-lonen allebei met precies 5,7 procent, waardoor de koopkracht gelijk bleef (cijfers: CBS). Het verlies van de eerdere inflatie is daarmee echter bij lange na niet ingehaald.

Lees verder

Het fiasco van het bindend studieadvies

We weten dat het bindend studieadvies (bsa) in de praktijk enorm veel extra stress oplevert voor eerstejaars mbo-, hbo- en wo-studenten. Vooral voor degenen die werken naast hun studie. Om het hoofd boven water te houden, moet zeventig procent van de studenten gemiddeld zo’n zeventien uur per week werken naast hun studie.1 En hoewel de basisbeurs na een lange periode van strijd eindelijk weer is ingevoerd, is het bij lange na niet genoeg om de onbetaalbare huur en stijgende kosten van levensonderhoud te dekken. Voltijdse studieprogrammas, onzekere huisvestingssituaties, dreigende studieleningschulden en strenge bsa-regels dragen allemaal bij aan de catastrofale staat van het welzijn van studenten. Geen wonder dat meer dan de helft van alle studenten klachten heeft over hun mentale gezondheid.2 Recente ontwikkelingen wijzen erop dat er mogelijkheden zijn om de bsa-regels te veranderen, maar alle officiële moties over het onderwerp zijn in de ijskast gezet door de val van het kabinet. Deze onzekerheid is de aanleiding voor een overzicht van de problemen en de strijd tegen het bsa, en hoe dit samenhangt met grotere problemen in het onderwijs.

Lees verder

Bedelbeleid onderwijsbonden raakt docenten het hardst: nieuwe cao doekje voor het bloeden

Het onderwijssysteem in Nederland staat al jaren onder grote druk. Leraren ervaren een hoge werkdruk en lage maatschappelijke waardering voor hun werk. Scholen komen jaar na jaar in de problemen door een tekort aan bevoegde docenten. Beginnende docenten vallen vaak, door de eerder genoemde problemen, na enkele jaren weer uit. Al deze problemen zijn niet van gisteren, maar door de huidige samenloop van kapitalistische crises – de stijging in energiekosten, de toenemende inflatie en de wooncrisis – is de pijn voor onderwijzers in het land onhoudbaar geworden.

Lees verder

10e Congres CJB: waardevolle discussie en drukke voorbereidingen

De afgelopen tijd zal het niemand die betrokken is bij de CJB zijn ontgaan: de drukke discussies en voorbereidingen voor het 10e Congres zijn volop aan de gang. In deze periode, waarin jongeren geconfronteerd worden met tal van problemen die zich opstapelen, is het van groot belang dat de klassenbewuste voorhoede van de jongeren uit de arbeidersklasse, verenigd in de CJB, gezamenlijk haar strategie voor de komende tijd bepalen. We streven naar eensgezindheid om onze aanwezigheid te versterken waar de klassenstrijd in Nederland plaatsvindt, terwijl we ook werken aan het versterken van zowel de CJB als haar moederpartij, de NCPN.

Lees verder

Schiphol: beperkt met beperking

Met meer dan 70 miljoen passagiers die elk jaar door haar poorten passeren en meer dan 300.000 voorspelde vliegtuigbewegingen voor 2023, is Schiphol een van de drukste luchthavens ter wereld. Een bruisend centrum voor zaken en leven. Ondanks dit klaagt de stewardess van Norwegian Airlines over het gebrek aan zorg terwijl ze tegen de trolley bij de vliegtuigdeur leunt.

Lees verder

Kapitalisme en geestelijke gezondheid

De afgelopen jaren is er meer aandacht voor psychische problemen. Zo’n 17% van de werkende mensen vertoont burn-outverschijnselen. Het is dan ook geen toeval dat werkdruk en werkstress belangrijke strijdpunten zijn bij stakingen en acties in de afgelopen periode, naast natuurlijk loonsverhogingen om de inflatie het hoofd te bieden en andere arbeidsvoorwaarden. Ook onder jongeren is er een grote toename aan problemen op het gebied van geestelijke gezondheid. Recent kondigde Maarten van Ooijen, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een hervorming aan om de psychologische hulp voor jongeren te ‘begrenzen’, omdat er sprake zou zijn van een ‘grenzeloze groei’. De echte vraag is natuurlijk waarom die groei zich voordoet, bij zowel jongeren als volwassenen. De mensen die lijden aan een psychische aandoening en hun gezinnen worden geconfronteerd met talloze problemen, zoals beperkingen in de voorzieningen, uitgaven en onbegrip door negatieve voorstellingen en stereotypen die nog altijd rondzweven in de maatschappij.

Lees verder

Radicalisme in de beweging

De NCPN en CJB zijn steeds meer aanwezig in de beweging. Niet alleen in vakbonden, maar ook in actiecomités voor wonen, antiracisme en allerlei andere kwesties. Binnen zulke bewegingen komen we allerlei tendensen tegen, zoals de reformistische lijn van ‘sociaal partnerschap’ en klassencollaboratie, maar soms ook juist een trend van links-radicalisme. We plaatsen het onderstaande stuk dat nader ingaat op radicalisme in de beweging.

Lees verder
Bezig met laden

Archief