Kapitalisme en geestelijke gezondheid

De afgelopen jaren is er meer aandacht voor psychische problemen. Zo’n 17% van de werkende mensen vertoont burn-outverschijnselen. Het is dan ook geen toeval dat werkdruk en werkstress belangrijke strijdpunten zijn bij stakingen en acties in de afgelopen periode, naast natuurlijk loonsverhogingen om de inflatie het hoofd te bieden en andere arbeidsvoorwaarden. Ook onder jongeren is er een grote toename aan problemen op het gebied van geestelijke gezondheid. Recent kondigde Maarten van Ooijen, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een hervorming aan om de psychologische hulp voor jongeren te ‘begrenzen’, omdat er sprake zou zijn van een ‘grenzeloze groei’. De echte vraag is natuurlijk waarom die groei zich voordoet, bij zowel jongeren als volwassenen. De mensen die lijden aan een psychische aandoening en hun gezinnen worden geconfronteerd met talloze problemen, zoals beperkingen in de voorzieningen, uitgaven en onbegrip door negatieve voorstellingen en stereotypen die nog altijd rondzweven in de maatschappij.

Lees Meer

Radicalisme in de beweging

De NCPN en CJB zijn steeds meer aanwezig in de beweging. Niet alleen in vakbonden, maar ook in actiecomités voor wonen, antiracisme en allerlei andere kwesties. Binnen zulke bewegingen komen we allerlei tendensen tegen, zoals de reformistische lijn van ‘sociaal partnerschap’ en klassencollaboratie, maar soms ook juist een trend van links-radicalisme. We plaatsen het onderstaande stuk dat nader ingaat op radicalisme in de beweging.

Lees Meer

Herdenking Spanjestrijders 2023 – na drie jaar afwezigheid nog altijd standvastig en antifascistisch

Op 14 april organiseerde de stichting Spanje 36-39 na drie jaar afwezigheid door COVID een nieuwe herdenking om de Spaanse burgeroorlog en in het bijzonder de Nederlandse antifascistische vrijwilligers in dit conflict te eren. 700 Nederlandse vrijwilligers reisden af naar Spanje in 1936 om de toenmalige revolutionaire Spaanse republiek bij te staan tegen het fascisme van Francisco Franco. Ruim 30 mensen kwamen in Amsterdam Noord naast het Spaanse burgeroorlog monument bij elkaar om de strijd te herdenken en te vieren.  

Lees Meer

Pensioenstrijd in Frankrijk en Nederland

Sinds Macron in 2017 president van Frankrijk werd is hij ten strijde getrokken tegen de volgens de Franse heersende klasse veel te luxe pensioenregeling van de werkende bevolking in Frankrijk. Hij wil die ‘meer op Europese normen afstemmen’. Dat wil zeggen: het kapitaal in Frankrijk wil dat. Maar in de eerste periode van zijn presidentschap is hij gestuit op de goed georganiseerde arbeidersklasse in Frankrijk en zijn al zijn pogingen in de prullenmand beland. 

Lees Meer

Stress, depressie en verslaving

Het leven in een kapitalistische samenleving is een leven vol stress, hoge verwachtingen en vervreemding. Er zijn veel jongeren die hierom afleiding of een uitweg zoeken in drank, drugs, gokken en andere verslavende zaken. Hoe komt het dat het kapitalisme deze narigheid veroorzaakt, hoeveel mensen lijden er onder een verslaving en wat kunnen we er aan doen?

Lees Meer

Vrouwen voorop in de strijd voor hun rechten!

In 1920 werd de Internationale Werkende Vrouwendag op 8 maart vastgesteld, op voorstel van de communiste Clara Zetkin. Deze dag is toegewijd aan de strijd van werkende vrouwen, die vochten voor lonen gelijk aan die van mannen, betere werktijden en arbeidsomstandigheden. We herdenken op 8 maart niet alleen de heldhaftige strijd van deze vrouwen, maar kijken ook naar de toekomst, en strijden om deze te verbeteren. In Nederland is geweld tegen werkende, werkloze en studerende vrouwen namelijk een groot probleem.

Lees Meer
Bezig met laden

Archief