Het Communistisch Manifest na 175 jaar nog altijd springlevend

Dit jaar is het 175 jaar geleden dat het Manifest van de Communistische Partij (1848), geschreven door Karl Marx en Friedrich Engels, het daglicht zag. Het inmiddels klassieke werk wordt door generaties communisten gelezen en gekoesterd, en nog altijd zijn er veel jongeren die het communistische gedachtegoed leren kennen dankzij dit 175 jaar oude boekje. Maar waarom is het Manifest, ooit geschreven als programma voor een socialistische organisatie in de negentiende eeuw, nog altijd relevant? We werpen een blik op de historische lessen uit de publicatie en de relevantie van het Manifest vandaag de dag.

Lees verder

CJB bij het CENA-kamp 2023 van de WFDY in Belgrado

Een nieuwe editie van het CENA-kamp vond plaats tussen 28 en 30 juli in Belgrado. Het CENA (Comité Europa en Noord-Amerika) is een regionaal overlegorgaan van de Wereldfederatie van Democratische Jeugd (WFDY). De editie van 2023 had als thema ‘Nee tegen de NAVO, ja tegen vrede’. Tijdens de bijeenkomst stond de NAVO-top van juli in Vilnius centraal en werd er besproken welke invloed deze had op het leven van jonge werkers en studenten. Daarnaast hadden we het over de verscherping van kapitalistische tegenstellingen en de escalatie van conflicten in de wereld.

Lees verder

De machtsopbouw van de arbeidersklasse in de vooroorlogse periode die de Februaristaking mogelijk maakte

Zaterdag 18 februari herdachten de NCPN en CJB de moedige Februaristaking van 1941. De afgelopen maanden hebben wij de speeches die hier gegeven werden online gepubliceerd. Vandaag publiceren we de laatste speech. Deze speech werd geschreven door de Commissie Bedrijven- en Vakbondswerk, en namens die commissie las Fred de speech voor. Net als bij de andere voordrachten wordt hier de geschiedenis met de actualiteit gelinkt. De vooroorlogse machtsopbouw, met daarin een cruciale rol voor de CPN, gaf de Nederlandse arbeidersklasse om in verzet te komen tegen de nazibezetter. Netwerken en cellen, onmisbaar voor het verspreiden van de Februaristaking, werden al aangelegd voordat de Duitsers binnenvielen. Ook nu kunnen wij leren van de machtsopbouw die toen plaatsvond.

Lees verder

De Eerste Internationale in Nederland

Het laatste Congres van de Internationale Arbeiders-Associatie ofwel Eerste Internationale, vond plaats in Den Haag. Het onderstaande artikel is gebaseerd op een bijdrage die werd gehouden tijden een stadswandeling die de CJB organiseerde in Den Haag in september 2022, toen het 150 jaar terug was dat het laatste Congres van de Eerste Internationale werd gehouden. Bij dit Congres werden er belangrijke theoretische beslissingen genomen en had de Nederlandse afdeling van de Internationale de taak dit Congres te organiseren. Vanuit allerlei landen kwamen vooraanstaande socialisten naar Den Haag, waaronder de heren Karl Marx en Friedrich Engels.

Lees verder

De overwinning van Girón, was de eerste nederlaag van het imperialisme in Latijns-Amerika

19 april 1961 betekende het een grote overwinning voor de Cubaanse Revolutie, hoewel het veel waardevolle levens kostte van dappere revolutionaire strijders. Voor het Cubaanse volk en hun ontluikende Revolutie betekende het verdedigen van de soevereiniteit van het land, de heilige grond van het vaderland, het verdedigen van de belangen van het land, hun idealen en hun socialistische proces.

Lees verder

Inspirerende herdenking Februaristaking biedt kracht voor de strijd vandaag

Afgelopen weekend organiseerden de NCPN en CJB voor de 5e keer een herdenking van de heldhaftige Februaristaking in 1941, georganiseerd door de toen illegale Communistische Partij van Nederland (CPN). Meer dan 130 mensen kwamen samen in buurtcentrum Ru Paré om de moedige daden van de arbeidersklasse tijdens de fascistische bezetting te herdenken, maar ook om te kijken naar de lessen voor vandaag de dag die we uit de staking kunnen halen. Het was een zeer geslaagde middag, waar iedereen na een mooi maar ook leerzaam programma met hernieuwde inspiratie naar huis kon.

Lees verder

Herdenking Februaristaking

Op 25 en 26 februari in 1941 vond de Februaristaking plaats. Het was de eerste grote werkers-actie tegen de fascistische bezetters in Nederland, georganiseerd door de CPN. Deze staking liet voor iedereen zien dat georganiseerde arbeiders samen een vuist konden maken tegen het fascisme en inspireerde vele andere acties in de jaren daarna.

Lees verder
Bezig met laden

Archief