Klassiek & Actueel

Meest recente berichten

De eerste Cubaanse Communistische Partij: eenheid en continuïteit

Op 16 augustus 1925 werd de Cubaanse Communistische Partij opgericht, de politieke en ideologische voorloper van de huidige Communistische Partij van Cuba (PCC). In het onderstaande artikel gaat het team van de Cubaanse ambassade in op deze historische ontwikkeling en de onmisbare rol van de PCC in de hedendaagse strijd van het Cubaanse volk voor een betere toekomst.

De recente onthullingen van grensoverschrijdend gedrag bij the voice of holland

Er is veel ophef in de Nederlandse bevolking rondom de recente onthullingen over grensoverschrijdend gedrag binnen het televisieprogramma The Voice of Holland. Belangrijke en invloedrijke figuren in de mediasector, onder andere Jeroen Rietbergen, Martijn Nieman,  Marco Borsato en Ali B werden beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag richting de vrouwelijke (en in sommige gevallen minderjarige) kandidaten van het programma. Dit gedrag vond plaats tijdens de volledige looptijd van het programma. De ophef is terecht, maar de onthullingen verbazen ons niks.

De ontwikkelingen in kazachstan

De NCPN en CJB zijn solidair met de stakingen en protesten van de arbeidersklasse in Kazachstan, die strijd voert tegen de uitbuiting, prijsstijgingen, werkloosheid en armoede waarmee de bevolking 30 jaar na de contrarevolutie in de USSR geconfronteerd wordt. Directe aanleiding voor de protesten waren de sterk stijgende gasprijzen. De protesten begonnen in de olie-industrierijke regio Zjanaozen, waar de werkers worden uitgebuit, o.a. door Amerikaanse en Europese monopolies.

30 jaar na de ontbinding van de Sovjet-Unie: de contrarevolutie en haar gevolgen

Op 25 december 1991 kwam er een einde aan de Sovjet-Unie. De rode vlag met de hamer en sikkel boven het Kremlin werd gestreken. De contrarevolutie was voltooid en het kapitalisme hersteld. De vertegenwoordigers van het kapitaal vierden het ‘einde van de geschiedenis’. De wereld zou een periode van vrede, vrijheid en voorspoed tegemoet gaan. Niets bleek minder waar. In de voormalige Sovjetrepublieken volgden moeilijke jaren van economisch verval, honger, en etnische conflicten. Wereldwijd verzwakte de arbeidersbeweging, terwijl het kapitaal in de aanval ging met het afbreken van de sociale verworvenheden. Welke krachten speelden een rol bij het uit elkaar scheuren van dit eens zo bijzondere project van proletarische macht? En wat waren de directe gevolgen voor de voormalige Sovjetburgers?

Wonen is een recht, behalve als je arm bent

Nederland kent op dit moment de grootste huisvestingscrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. De problematiek is groot en raakt grote delen van de Nederlandse bevolking. De huidige crisis is in grote mate een gevolg van het aan de markt overlaten van de volkshuisvesting. In recente jaren is die ontwikkeling snel toegenomen en verergerd. In dit artikel zullen we uiteenzetten hoe de overheid het tot hier heeft laten komen, hoe dat samenhangt met het kapitalisme en wat voor alternatieven er mogelijk zijn.

Het spel van de formatie

Het is inmiddels bijna negen maanden geleden dat we in Nederland naar de stembus mochten. Nog nooit deden zoveel burgerlijke politieke partijen mee aan een Tweede Kamerverkiezing. Inmiddels hebben we kunnen wennen aan de nieuwe reactionaire, sociaal-democratische en liberale partijen die het parlement rijker is geworden. Het zou nog een hele kluif worden om een nieuw kabinet te vormen in dit versplinterde landschap. Maar waarom zitten we straks waarschijnlijk dan weer opgescheept met hetzelfde kabinet?

Louis de Visser, gezicht van de vooroorlogse arbeidersbeweging in Nederland

Louis de Visser was een bijzondere man en één van de grote namen uit de geschiedenis van communisten in Nederland. Wie de opkomst van de Nederlandse arbeidersbeweging wil traceren komt met het leven van De Visser al een heel eind. Van de eerste vakbewegingen tot aan zijn tragische dood in 1945 liep De Visser altijd voorop. Van de NAS tot de SDAP tot de CPN, Louis de Visser maakte het niet alleen allemaal mee, hij was altijd een speler van belang en zette zich onvermoeid in voor de klassenstrijd en het verbeteren van de situatie van de arbeiders in Nederland én voor de onderdrukte bevolking van Indonesië.

Vrouwen in de Commune van Parijs

“Vrouwelijke burgers, de beslissende tijd is aangebroken. We moeten wensen dat de oude wereld voorbij is! We willen vrij zijn. En het is niet alleen Frankrijk dat in opstand komt, alle beschaafde volkeren hebben hun ogen gericht op Parijs, wachtend op onze triomf, zodat wanneer hun beurt komt, ze kunnen worden bevrijd.”

Bezig met laden

Archief