Redactie

Afgelopen weekend organiseerden de NCPN en CJB voor de 5e keer een herdenking van de heldhaftige Februaristaking in 1941, georganiseerd door de toen illegale Communistische Partij van Nederland (CPN). Meer dan 130 mensen kwamen samen in buurtcentrum Ru Paré om de moedige daden van de arbeidersklasse tijdens de fascistische bezetting te herdenken, maar ook om te kijken naar de lessen voor vandaag de dag die we uit de staking kunnen halen. Het was een zeer geslaagde middag, waar iedereen na een mooi maar ook leerzaam programma met hernieuwde inspiratie naar huis kon.

Na een korte inleiding over het historische verhaal van de Februaristaking, gaf Caetano van het Partijbestuur een speech over het belang van de Februaristaking in het licht van de actuele ontwikkelingen. We leven immers in bijzondere tijden waarin de tegenstellingen verscherpen, met toenemende dreiging van escalatie van oorlog en afbraak van rechten en inkomens, maar ook met meer stakingen en acties dan dat we in lange tijd gezien hebben.

Hierna ging Luuk namens de Commissie Vakbonds- en Bedrijvenwerk van de NCPN en CJB in op machtsopbouw van de arbeidersklasse in aanloop naar de oorlog. De machtopbouw van de CPN in de vooroorlogse periode stelde de communisten in staat om tijdens de oorlog en de bezetting effectief verzet te organiseren. Het biedt waardevolle lessen ook voor de strijd van de arbeidersklasse vandaag.

Vervolgens gaf Valerie namens de Commissie Antiracisme en Antifascisme een toespraak over het fascisme en het belang van de strijd tegen fascisme. Niet alleen historisch, want ook vandaag zien we in Nederland verschillende partijen met duidelijk fascistische trekjes. Het fascistische gevaar is dus nog lang niet geweken, en een herdenking van de Februaristaking is dan ook niet compleet zonder het te hebben over hoe we het fascisme van nú de kop in kunnen drukken.

De laatste toespraak kwam van een kameraad die namens de Duitse Communistische Partij (DKP) kwam vertellen over het arbeidersverzet in Duitsland in de jaren ’30. Destijds verkeerde het kapitalisme en het imperialisme net als nu in een crisis en kwam het fascisme op. De Duitse communisten zetten zich al ruim voor de machtsovername door de Nazi’s in op de strijd tegen het fascisme. Zowel in theorie als op straat waren zij leidend in het verzet tegen de Nazi’s, met een centrale rol voor de Antifascistische Actie die op initiatief van de Duitse Communisten werd opgericht. Ze mobiliseerden de arbeidersklasse en organiseerde deze tegen de gemeenschappelijke fascistische vijand, ondanks dat de sociaaldemocratische leiders weigerde de krachten te verenigen.

Dit verslag van de 5e Februaristaking herdenking zou niet compleet zijn zonder de fantastische muziek en meeslepende poëzie te benoemen. Met live-begeleiding zong de zaal mee met Het Eenheidsfrontlied, en later met Het Solidariteitslied. Het gedicht “staakt, staakt, staakt” legde, zoals de titel doet vermoeden, nadruk op die beroemde woorden. De zaal werd uitgenodigd mee te roepen telkens als deze woorden voorkwamen, iets waar gretig gehoor aan werd gegeven.

De herdenking werd afgesloten met De Internationale, die uit volle borst werd meegezongen door de aanwezigen. Dit alles maakte deze editie van onze herdenking van de Februaristaking tot een groot succes. We kijken niet alleen terug, maar zijn ook strijdbaar met het oog op de toekomst.

In solidariteit met de slachtoffers van de catastrofale aardbeving die Turkije en Syrië trof, is op de herdenking geld ingezameld voor de slachtoffers. Ook alle donaties op de herdenking gaan hier naartoe.

De openingstoespraak van Jaap en de toespraak over fascisme van Valerie van de Commissie Antiracisme en Antifascisme worden gepubliceerd in deze krant. De andere bijdragen worden gepubliceerd op de website. We hopen iedereen volgend jaar weer te zien!