Zaterdag 18 februari in Amsterdam

Op 25 en 26 februari in 1941 vond de Februaristaking plaats. Het was de eerste grote werkers-actie tegen de fascistische bezetters in Nederland, georganiseerd door de CPN. Deze staking liet voor iedereen zien dat georganiseerde arbeiders samen een vuist konden maken tegen het fascisme en inspireerde vele andere acties in de jaren daarna.

Op zaterdag 18 februari herdenken de Nieuwe Communistische Partij van Nederland (NCPN) en Communistische Jongerenbeweging (CJB) deze heldhaftige actie en de stakers die hun leven opofferden ervoor. Dit doen we om hen te eren, maar ook om uit deze geschiedenis waardevolle lessen te trekken. Het kennen van dit verleden helpt in de strijd tegen hedendaags fascisme en oorlog, en tegen het systeem dat deze veroorzaakt. Dat dit van belang is, blijkt uit de actuele ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de imperialistische oorlog in Oekraïne, waar aan beide kanten ook fascistische groepen een rol spelen. Maar ook imperialistische oorlogen en interventies in andere landen, evenals de activiteit van extreemrechtse krachten in Nederland.

Het is van cruciaal belang dat deze lessen geleerd worden. De NCPN en CJB staan jaarlijks stil bij deze belangrijke gebeurtenis om het echte verhaal van de Februaristaking te vertellen. Vaak wordt de staking verklaard als een wilde actie, ontstaan als spontane opwelling van woede door de razzia’s tegen de Joodse bevolking.  De rol van de organisatie van de werkende bevolking, de rol van de CPN, wordt verzwegen. De aard en de oorzaak van het fascisme en de Tweede Wereldoorlog, die liggen bij het kapitalistische systeem zelf, worden verdoezeld.

De NCPN en CJB vertellen daarom het echte verhaal van de Februaristaking, zodat we met de lessen van het verleden de strijd in het heden kunnen aangaan. De herdenking begint om 14:00 en zal plaatsvinden in Ru Paré Community te Amsterdam. We beginnen met een bijdrage van het Partijbestuur over actuele ontwikkelingen en het belang van de Februaristaking. Vervolgens zullen bijdragen worden gehouden over machtsopbouw door de communistische partij toen en vandaag, en over  het fascisme en wat onze houding tegenover het fascisme moet zijn. Er zal ook een toespraak worden gehouden door een vertegenwoordiger van onze Duitse zusterpartij, de Duitse Communistische Partij (DKP), over het arbeidersverzet in jaren 30 in Duitsland.

Kom op zaterdag 18 februari om samen met ons deze staking te herdenken. Strijd mee voor een betere toekomst!