Redactie

Sinds de escalatie van de oorlog van de Israëlische staat tegen de Palestijnse bevolking komen veel studenten van Nederlandse universiteiten en hogescholen in actie tegen de apartheid en de genocide gepleegd door Israël. Echter worden deze studenten constant tegengewerkt en onderdrukt door universiteiten. De CJB spreekt zich ten zeerste uit tegen deze vorm van onderdrukking. Het is de hoogste tijd om onze solidariteit met de onderdrukte volkeren van de wereld te versterken, vanuit alle hoeken van de maatschappij!

Gevallen van censuur

Er zijn meerdere recente voorbeelden van censuur en onderdrukking tegen politieke uitingen van solidariteit met de Palestijnse bevolking. Bij de Radboud Universiteit werd een lezing over het conflict gecensureerd door het bestuur van de universiteit onder het mom van ‘veiligheid’. De lezing zou worden gegeven door 19 universitaire docenten en wetenschappers en er was veel belangstelling van studenten. Tegelijkertijd was een andere, zionistische lezing niet alleen welkom, maar de sprekers kregen van de universiteit een grote zaal om de lezing te houden. Een vergelijkbare situatie vond plaats aan de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU). In Amsterdam werd een lezing die zou worden gegeven door meerdere VU-docenten afgelast door de VU onder het mom van ‘veiligheid’ en om zogenaamd ‘polarisatie te voorkomen’.

Bij acties bestaat er ook een grote mate van onderdrukking vanuit de universiteiten. Een schrijnend voorbeeld is een actie die pleitte voor een staakt-het-vuren op de Haagse campus van de Universiteit Leiden. Daar hebben beveiligers van de Universiteit Leiden niet alleen de actie direct proberen te verhinderen, maar ook docenten en studenten direct geïntimideerd en gestalkt door ze na de actie op straat te volgen en te filmen.

UvA voorloper in repressie en censuur

Bij uitstek is de repressie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) het meest schrikwekkend. Sinds het begin van de oorlog heeft het college van bestuur van de UvA twee verklaringen uitgebracht, waarin ze zeggen geen standpunt in te nemen (wat een belangrijk verschil is met de oorlog in Oekraïne, waar het college van bestuur onmiddellijk een standpunt innam) en waarin ze verwijzen naar de huisregels van de universiteit. De huisregels van de UvA verbieden elke vorm van ‘culturele en politieke’ acties op de campus.

De huisregels zijn op zichzelf al absurd, maar werden nauwelijks gehandhaafd bij de vele culturele en politieke bijeenkomsten die op de UvA werden georganiseerd. Echter is er een duidelijk verschil in de positie van het college van bestuur met betrekking tot bijeenkomsten die hun solidariteit met de Palestijnse bevolking uitspraken. De regels worden gehandhaafd bij deze bijeenkomsten en acties om alles wat achter Palestina staat te verbieden en studenten aan te vallen. Toen een afgestudeerde Palestijnse student verwees naar het Palestijnse verzet in zijn toespraak tijdens een diploma-uitreiking, nam het bestuur van de UvA onmiddellijk de kant van kranten zoals ‘De Telegraaf’ die nepnieuws verspreidden over deze gebeurtenis (dat de student een leus zou hebben ‘gescandeerd’) en bood haar ‘excuses’ aan. De naam van de student circuleert op sociale media, waar de UvA niets tegen heeft gedaan, behalve de kant kiezen van de burgerlijke media en op deze manier haar studenten in gevaar gebracht.

Bij een pro-Palestina demonstratie bij Roeterseilandcampus nam de UvA het initiatief om een verklaring uit te brengen, waarin ze de nadruk legt op ‘veiligheid’ en opnieuw verwijst naar de huisregels en de repressieve regel van het verbod op politieke bijeenkomsten.

De AUC (Amsterdam University College, een gezamenlijk initiatief van de VU en de UvA) heeft haar servicedesk recentelijk gesloten en heeft borden opgehangen waarin wordt verwezen naar het verbod op politieke bijeenkomsten. Daarnaast worden de actievoerders via de borden bedreigd met sancties. Toen gevraagd werd over deze beslissing, zei de AUC dat het komt vanwege de protesten en dat deze een negatieve impact hebben op de gemeenschap. Op deze manier sluit de AUC de servicebalie als collectieve straf tegen actievoerders.

Alles behalve neutraal

Zoals te zien is aan de repressieve maatregelen die worden genomen door de Nederlandse universiteiten tegen pro-Palestijnse uitingen, bijeenkomsten en acties, zijn deze universiteiten allesbehalve neutraal wat betreft deze kwestie. Door zich niet uit te spreken tegen genocide, apartheid en het vermoorden van kinderen proberen de universiteiten de misdadige acties van Israel in Palestina te verbloemen. Op deze manier worden ze medeplichtig aan de onderdrukking van het Palestijnse volk. Sterker nog, de Nederlandse universiteiten plaatsen zich actief aan de kant van de zionistische onderdrukker door censuur en repressie te bevorderen.

Dit is geen verrassing. Universiteiten zoals de UvA, Radboud Universiteit en de VU hebben directe banden met universiteiten in Israël. Banden die nauw verbonden zijn aan de belangen van Nederlandse en Isrealische monopolies. Nederland speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van de genocide van de Palestijnse bevolking door directe diplomatieke en militaire steun te verlenen aan de Israëlische staat. De Nederlandse universiteiten nemen zoals gewoonlijk onder het kapitalisme de kant van de heersende klasse en haar belangen, doordat de belangen van de grote monopolies doorslaggevend zijn in het bepalen van de inhoud en de organisatie van het onderwijs in de universiteiten. Het Nederlandse kapitaal steunt het zionisme, dus ook de genocide en de apartheid tegen de palestijnse bevolking. Niet voor niks hebben alle partijen in de vorige regering, maar ook de partijen die waarschijnlijk deel uit gaan maken van de volgende regering en zelfs zogenaamd ‘linkse’ of sociaaldemocratische partijen hun steun voor de genocide van de palestijnse bevolking uitgeroepen.

Wij eisen een einde aan de repressie

Elke maatschappelijke ruimte is een ruimte waarin politieke uitingen plaatsvinden. Het is namelijk onmogelijk om een ‘apolitieke’ ruimte te hebben in de maatschappij. Op een universiteit, waar je in theorie kritisch zou moeten leren denken over allerlei maatschappelijke kwesties, is het des te beschamender om politieke en culturele uitingen te verbieden en actief te censureren en onderdrukken. Een onderwijsinstelling moet een ruimte
zijn waarin actief wordt nagedacht over de problemen van de maatschappij, waarin studenten en docenten samen in gesprek kunnen gaan en hun ideeën mogen ontwikkelen. Zonder dat dit proces belemmerd of beïnvloed wordt door de belangen van de grote monopolies. Het feit dat de breed gedragen steun voor de strijd van de Palestijnse bevolking op deze manier wordt gecensureerd, komt doordat deze haaks staat op de belangen van het grote kapitaal in Nederland!

Daarom eisen wij een onmiddellijk einde aan de repressie en censuur van universiteiten tegen pro-Palestina uitingen. Geen censuur maar vrijheid voor discussie en politieke uitingen moet de regel zijn!

 

Radboud

https://www.voxweb.nl/nieuws/lezingenreeks-over-situatie-israel-en-palestina-ging-niet-door-censuur-of-richtlijnen

VU

https://www.instagram.com/p/CzwFgUHIh8q/
https://advalvas.vu.nl/student-maatschappij/lezing-van-pro-palestina-studenten-mag-niet-doorgaan/

HU

Ontzetting over optreden beveiligers bij Palestina-actie op Haagse Campus

UvA

https://www.at5.nl/artikelen/223403/student-uva-omstreden-pro-palestina-leus-niet-letterlijk-gebruikt-wel-persoonlijke-variant

https://www.folia.nl/actueel/159705/collegevoorzitter-ten-dam-als-wij-stelling-nemen-voeden-we-de-polarisatie

https://www.uva.nl/content/nieuws/nieuwsberichten/2023/10/reactie-op-de-demonstratie-vandaag-op-de-roeterseilandcampus.html

https://punt.avans.nl/2023/11/demonstranten-uva-had-geen-excuses-moeten-aanbieden-voor-palestinatoespraak/