Redactie

In oktober en november vond het 10e Congres van de CJB plaats. Bij het congres zelf en vooral bij de discussie die daar vooraanging zijn we stilgestaan bij de situatie waarin de arbeidersjeugd zich vind. De grote problemen die zij ondervindt, met name de verscherping van de tegenstellingen van het kapitalisme, de toenemende uitbuiting en de actuele dreiging van oorlog in het licht van de verscherping van de internationale tegenstellingen. Ondanks het feit dat er steeds meer jongeren in verzet komen tegen deze ontwikkelingen is de arbeidersbeweging nog steeds zeer zwak. Deze ontwikkelen tonen aan dat het kapitalisme jongeren niks meer te bieden heeft. Als jongerenorganisatie van de communistische partij, hebben wij de verantwoordelijkheid om het perspectief te bieden op het socialistische alternatief, om klassenbewustzijn te bevorderen en om de jeugd te betrekken bij de strijd voor een rechtvaardige samenleving.

Het Congres stond uitgebreid stil bij aspecten van ons werk waarin we onszelf moeten verbeteren. Die collectieve zelfkritiek vindt plaats aan de hand van het Verslag van werkzaamheden van het aftredend Algemeen Bestuur, dat een politieke beoordeling bevat van de activiteit en ontwikkeling van de CJB in de afgelopen jaren. Het Verslag werd unaniem goedgekeurd door het Congres. Datzelfde geldt voor de financiële stukken.

Het Congres heeft unaniem een Politiek besluit en Resoluties vastgesteld, waarin de koers voor de komende jaren is bepaald. Daarbij wordt de nadruk gelegd op het ideologisch werk, het werk aan de basis en het werk in de beweging. Meer specifiek wordt het belang van scholing benadrukt, maar ook het veelzijdige materiaal waarmee we met onze standpunten naar buiten kunnen treden om het klassenbewustzijn onder de arbeidersjeugd te bevorderen. In de opbouw van de organisatie leidde dit Congres de stappen in die komende jaren gezet zullen worden in de opbouw van onze afdelingen aan de basis. Dat wil zeggen op onderwijsinstellingen, werkplekken en in buurten, oftewel daar waar de CJB’ers dagelijks studeren en werken, waar ze hun klasgenoten, medestudenten en collega’s kunnen organiseren. Op basis van onze ervaringen in de afgelopen jaren, werden concretere handvatten gevormd voor ons werk in de beweging, dat meer in verlegde moet liggen van ons werk aan de basis en ons ideologisch werk.

Dit Politiek Besluit en de bijbehorende Resoluties worden vandaag gepubliceerd op voorwaarts.net. Ze zijn leesbaar op de pagina: Documenten