»Voorwaarts

Meest recente berichten

De plannen van de regering voor de komende jaren

Enkele maanden terug werd het regeerakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ gepresenteerd door dezelfde vier partijen die we de afgelopen kabinetsperiode ook al aan de macht hebben gezien. VVD, D66, ChristenUnie en CDA kwamen er na tien maanden achter dat ze toch maar weer gewoon dezelfde coalitie zullen vormen. Met veel pijn en moeite hebben deze burgerlijke partijen een regeerakkoord gesloten vol vaagheden die ze nu, een paar maanden later, alweer los willen laten naar aanleiding van de Russische invasie in Oekraïne. Politici claimen nu dat het noodzakelijk is om het regeerakkoord open te breken om het defensiebudget fors op te pompen. Het wordt gepresenteerd als een plotse bewustwording waardoor ze het over een andere boeg willen gooien. Wat staat er dan eigenlijk in dat regeerakkoord? Over welke boeg gooien ze het überhaupt?

Fascisme: begrijpen en bestrijden! – Toespraak herdenking Februaristaking 2022

Hier publiceren we de toespraak van Marianne (lid Partijbestuur NCPN) op de herdenking van de Februaristaking die de NCPN en CJB op 20 februari organiseerden. Marianne ging in op het fascisme, het klassenkarakter ervan en de oorzaak van het opduiken van het fascisme. Zij benadrukte de noodzaak om ook vandaag het fascisme goed te doorgronden om ertegen te kunnen strijden.

Strijd tegen lage studiebeurzen en voor compensatie van de schuldengeneratie gaat door!

Op vrijdag 1 april lieten studenten en leden van de CJB een krachtig geluid horen tijdens een sit in bij het ministerie van Onderwijs in Den Haag. Het doel van de #Nietmijnschuld-actie was om onder andere minister van Financiën Sigrid Kaag te spreken om te vragen waarom er zo weinig budget is voor de huidige en toekomstige studenten. De schuldengeneratie moet het doen met een magere compensatie van €1400, terwijl de voorgestelde basisbeurs voor aankomende studenten maar liefst 20% minder bedraagt dan in 2014.

Brazilië: versla Bolsonaro en schaf het kapitalisme af

De Braziliaanse arbeidersklasse heeft enorm geleden onder de regering van Bolsonaro. De regering heeft onophoudelijk de arbeidersklasse aangevallen in het belang van de bourgeoisie. Dit beleid is heel duidelijk geweest tijdens de covid-19-pandemie. In dit artikel gaan we dieper in op de omstandigheden die Bolsonaro ertoe hebben gebracht de verkiezingen te winnen, het beleid tijdens zijn ambtstermijn en de emancipatiemogelijkheden van de Braziliaanse arbeiders.

Strijd tegen racisme – samen zijn we niet te stoppen!

We staan op 21 maart, de Internationale Dag Tegen Racisme, stil bij racisme in Nederland en over de hele wereld. Racisme, en elke vorm van discriminatie, is verwerpelijk. Het zorgt voor angst en haat en verdeeld mensen. Het is geen fenomeen uit het verleden, maar ook geen overblijfsel dat we nog met ons meedragen maar wel al grotendeels overwonnen hebben. Het is onlosmakelijk verbonden met de kapitalistische heerschappij in ons land. Op 21 maart maken we daarom een gezamenlijke vuist tegen racisme en zetten onze strijd voort tegen alle profiteurs van racisme. En we roepen met klem alle witte Nederlanders op dat zij zich moeten afkeren van de racistische politici en opiniemakers.

CJB veroordeelt arrestatie jonge communisten in Oekraïne

Twee leden van de Leninistische Jeugdbond van Oekraïne, namelijk de secretaris Mikhail Kononovich, en zijn broer, Aleksander Kononovich, zijn gearresteerd door het Oekraïense regime. Dit omdat de jonge communisten zogenaamde Russische- en Wit-Russische spionnen zouden zijn. Een compleet ongegronde aanklacht. De communistische jongeren strijden voor vrede in hun land. De reactionaire Oekraïense regering gebruikt de Russische invasie, die door de CJB is veroordeeld, als voorwendsel om de vervolging van communisten op te voeren.  De CJB veroordeelt hierom deze zoveelste aanval van de Oekraïense autoriteiten op de communistische- en arbeidersbeweging van Oekraïne en eist de onmiddellijke vrijlating van alle communisten in Oekraïne.

Solidariteit met de studentendemonstraties in Italië en de FGC

De afgelopen tijd vonden in Italië grote studentendemonstraties plaats die aandacht vragen voor onveilige werkomstandigheden en de positie van stagelopers, naar aanleiding van het overlijden van studenten tijdens hun stage. De CJB heeft het onderstaande bericht gestuurd naar het Front van Communistische Jeugd (FGC), onze Italiaanse zusterorganisatie die een belangrijke rol speelt in de organisatie van de strijd van studenten en jonge werkers in Italië voor hun rechten.

Toespraak herdenking Februaristaking 2022: Over Imperialisme

Op 20 februari organiseerden de NCPN en CJB een herdenking van de Februaristaking. Hieronder publiceren we de toespraak van Jaap, lid van het Internationaal Bureau van de NCPN en CJB. Jaap ging in op het imperialisme; hoe de imperialistische tegenstellingen uitmonden in de Tweede Wereldoorlog en het fascisme. Ook ging hij in op de rol van het imperialisme vandaag de dag. Hij wees op de zorgwekkende ontwikkelingen in Oost-Europa, die enkele dagen nadat deze toespraak werd gehouden escaleerden met de invasie van de Russische Federatie in Oekraïne.

Rusteloos door Oekraïne

Ik zat vorige week donderdag in de vroege ochtend in de trein richting werk toen las dat Rusland Oekraïne was binnengevallen. Voor een moment kon ik niet geloven dat we daadwerkelijk op dit punt waren aangekomen, een verwerpelijke invasie vanuit de kant van Rusland. Nu, een week later, sta ik versteld van de wereld waar we in leven. Sancties, verhoogde oorlogsbudgetten en strijdgetrommel zijn aan de orde van de dag. Het is een bizarre tijd en het lijkt nog wel even zo te blijven.

Verklaring omtrent de escalatie van de oorlog in Oekraïne; het kapitalisme is de oorzaak van de oorlog

Werkende mensen in Oekraïne, Rusland, Oost-Europa, West-Europa en Nederland hebben niets te winnen en alles te verliezen bij een oorlog. Het langslepende conflict tussen verschillende imperialistische machten in Oost-Europa is geëscaleerd naar grootschalige oorlogshandelingen in Oekraïne. De Nieuwe Communistische Partij van Nederland (NCPN) en Communistische Jongerenbeweging van Nederland (CJB) veroordelen de invasie van de Russische Federatie in Oekraïne. De NAVO, VS en de EU dragen grote verantwoordelijkheid voor de escalatie, door hun agressieve strategie van omsingeling van Rusland en inmenging in Oekraïne.

Bezig met laden

Archief