Communisme en democratie gaan niet hand in hand. Communisme is een dictatuur waar alles van boven wordt bepaald door een enge elite. Dit is wat de burgerlijke media, het burgerlijk onderwijs en de burgerlijke politiek ons wijs willen maken. Willen maken, want de Communistische Jongeren Beweging heeft bewezen dat communisme en democratie juist hand in hand gaan. Zaterdag 24 april heeft zij haar tweejaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. De leden bepaalden in een kameraadschappelijke sfeer de koers voor de komende twee jaar.

cjblogo_nl-02

De ALV is het hoogste orgaan in de CJB. Alle andere organen zijn hier aan ondergeschikt en handelen volgens de politieke koers die de leden op de ALV bepalen. Van een enge elite die alles van boven bepaalt is dus geen sprake, wel van een strikt georganiseerd participatief democratisch model.

Er is besloten ons organisatorisch te versterken, we gaan voor de professionalisering. Weliswaar op de lange termijn, maar de koers is bepaald. Vanaf begin middag tot in de avond werd er gediscussieerd over voorstellen die leden of afdelingen van tevoren hebben ingebracht.

De statuten hebben we gezamenlijk aangepast. Zo is het mogelijk om tot je 35e lid te zijn van de CJB, en zijn de toelatingseisen strenger geworden. Communist zijn is een (alternatieve) manier van leven waar je vrijwillig voor moet kiezen, het is een wetenschappelijke wereldbeschouwing die de wereld in samenhang ziet, waarbij de tegenstellingen voor de vooruitgang zorgen en die wereld ziet zoals ze is. Buiten de werkelijkheid valt er niets te verklaren. Niks geen zweverige of onverklaarbare dogma’s, maar een open-minded instelling die realistisch is, geeft de mogelijkheid om tot een klassenstandpunt te komen.

We benadrukken dat we de jongerenorganisatie zijn van de NCPN. Wie niet wil leren, wie niks wil doen om de wereld te veranderen heeft geen plek in de CJB. Onze politieke lijn is daarom om de positie, belangen en rechten van jongeren te verbeteren en worden daarom actief in massaorganisaties. In deze strijd nemen we diegenen op in ons midden die de meest strijdbare en klassenbewuste jongeren zijn om hen voor te bereiden op hun rol in de revolutie.

Samenwerken in massaorganisaties doen we via het het organizingmodel gecombineerd met de theorie van het marxisme-leninisme. Deelname aan Bondgenootje, FNV Bondgenoten, ABVAKABO, AOB, andere vakbondsorganisaties en de steun aan de stakingsacties van de schoonmakers tonen aan dat het menens is, dat we de strijd tegen het kapitaal met daadkracht voeren. Samenwerking met studenten, scholieren en andere massaorganisaties willen we ook verder uitbouwen. De Vonk in Bergen op Zoom, AFA, AFVN, de GSB en het JOB zijn enkele voorbeelden hiervan.

Fouten zijn door middel van kritiek en zelfkritiek op gelijkwaardige voet geuit en gebruikt voor verbetering. De burgerij heeft via haar politieke partijen de aanval verklaard op de belangen van werknemers, werklozen, scholieren en studerenden, dankbaar misbruik makend van de crisis die ze zelf heeft doen helpen ontstaan. Met behulp van een links eenheidsfront kunnen we ons verdedigen en in de tegenaanval gaan. Dit zal veel geduld, een reëel inzicht in de werkelijkheid en tact vereisen.

Ongeduld, het vooropstellen van eigen belangen en als een ongeleid projectiel je bezig houden met zaken waar je geen verstand van hebt kunnen we hierbij niet gebruiken. Discipline, georganiseerdheid en weten waarom je iets moet doen staan voorop bij onze strijd voor het behoud en verbetering van onze belangen. Nogmaals, de crisis is niet door ons veroorzaakt, maar door dezelfde burgerlijke elite die zich nu nog meer over onze ruggen wil verrijken!

Scholing is hierbij noodzakelijk om ons te helpen inzicht te krijgen in de politieke, ideologische en economische strijd. Uiteraard is dat allemaal makkelijk gezegd en besloten. Er is nu werk aan de winkel.

Job Pruijser, landelijk voorzitter van de NCPN hield namens de partij een uiteenzetting over de taken van de jeugd. Lenin heeft hierover ook geschreven: De Taken van de Jeugdbonden. Via de volgende link komen we bij een tekst van G. Dimitroff uit zijn boek ‘Eenheid tegen het Fascisme’. Een belangrijke en leerzame tekst voor communistische jongeren.

Krijn Hamelink sprak namens het Partijbestuur van de NCPN felicitaties uit.

Het nieuw gekozen Algemeen Bestuur van de CJB bestaat uit: Roberto Dias Da Silva, Chris Antunes, Matthijs Dröge, Niels Minnaard, Martin Hardenbol, Bram Bosman en Arlen Sabajo. Het Algemeen Bestuur krijgt de opdracht mee om de CJB de komende twee jaar te leiden en er zorg voor te dragen dat de beslissingen van de ALV concreet worden uitgevoerd.

We hebben eensgezind een goed startschot gemaakt en het is nu aan ons eensgezind de wedstrijd af te maken. Kameraden, we gaan er voor, tot de eindstrijd bereid!