Vorige week zijn we als bestuur geschokt door het verdrietige nieuws dat Jordy Klabbers maandag 8 maart plotseling is komen te overlijden op een veel te jonge leeftijd van 23 jaar. Jordy heeft zich de afgelopen jaren voor de CJB en NCPN ingezet. Altijd een gepassioneerde jongeman die zijn gevoelens nooit onder stoelen of banken schoof, was hij gedreven door het onrecht in de wereld. In het communisme vond hij een ideologie die hem zou leiden in de strijd tegen dit onrecht. De heldendaden van  onder andere Lenin, Hannie Schaft, Che Guevara, Fidel Castro, Marcus Bakker en Salvador Allende  waren zijn voorbeelden.

Algemeen Bestuur CJB

Jordy Klabbers.

Jordy Klabbers.

In de praktijk heeft Jordy zich onder andere ingezet om het enige jongerencentrum in Den Helder, De Postbrug, open te houden. Zijn politieke steun in dit protest werd erg gewaardeerd. Daarnaast heeft Jordy samen met andere kameraden zich onder andere ingezet voor antifascistische acties, stakingen en de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort. Die gedrevenheid die nodig is om een betere maatschappij na te streven, een socialistische.

Het was bovenal duidelijk dat zijn inzet voor de beweging en de partij gewaardeerd werd. Wij zullen hem herdenken als een enthousiaste jonge kameraad die uitsprak wat hij dacht en voelde en handelde naar waar hij voor stond. De strijd voor een betere wereld gaat door, zoals hij dat ook gewenst zou hebben.

Tijdens de aankomende Algemene Ledenvergadering zal er aandacht besteed worden aan dit verlies.

Wij wensen al zijn familieleden, vrienden en kameraden sterkte toe met het verwerken van dit verlies, in het bijzonder zijn moeder en partner.

Rust zacht, kameraad. Wij gaan voorwaarts en vergeten je niet!