Op zaterdag 21 februari 2009 jl. demonstreerde de fascistische Nederlandse Volksunie (NVU) in Amersfoort. Ongeveer 60 leden van de NVU en verwante neonazistische organisaties zoals de NSA hielden een mars door buurten met een – op zijn zachtst gezegd – beladen oorlogsgeschiedenis. Met een zwak gemeentebestuur die het misbruik van de vrijheid van meningsuiting met loze beperkingen toeliet, bleef het felle verzet bij communisten en mede antifascisten van het AFA-initiatief  “Laat ze niet Lopen”,  met als grootste bondgenoot de Amersfoortse bevolking.

CJB werkgroep antifascisme

Die middag verzamelde het groepje fascisten zich voor het treinstation van Amersfoort. De ‘Internationale Kapitalistische uitbuiting van de burgers’ was hun thema om te misbruiken. “De schuld ligt bij Joden en Amerikaanse bankiers”, roepen ze. Totaal de aandacht afleiden van de inherente fouten die het kapitalistische systeem heeft. Zo vervullen ze de functie van het fascisme, de werkende bevolking valse conclusies voorhouden en de bevolking verdelen door ze tegen elkaar op te zetten. Gelukkig was de verontwaardiging van de Amersfoortse bevolking groot evenals hun actiebereidheid tegen de komst van de fascisten. De NVU voert bewust de tactiek om zo laat mogelijk aan te geven dat ze een demonstratie gaan houden, terwijl het onder hun eigen rangen ruim bekend is. Zodoende proberen zij eventuele protesten tegen henzelf het moeilijk te maken om zich te organiseren. En dat bij eventuele escalatie op hun provocerende uitingen, zij het slachtofferrol op hen kunnen nemen en de tegenstanders als vijanden van de vrijheid van meningsuiting af te schilderen. Toch is de woede vanuit de bevolking sterk genoeg om nog altijd duidelijk te laten merken dat wij fascisme niet dulden. Maar zoals hier ook in Amersfoort gaat tegenstand nooit zonder actie om de bevolking te mobiliseren.

Actie vanaf het eerste uur

Sinds het bekend was dat de NVU wilde demonstreren in Amersfoort mobiliseerden de communisten en mede-antifascisten zich om in actie te komen. Voor de NCPN begon dit met een constante mediacampagne naar de bevolking toe van bewustzijn over de gevaren van het fascisme. Dat de gemeente een dergelijke vertoning van haat en intolerantie toelaat is schokkend. Op het commentaar van een journalist dat nu juist de NVU aandacht wordt gegeven antwoordde NCPN-woordvoerder Hein van Kasbergen: “Wij wilden ze eerst ook liever negeren, maar  de media beginnen ze aandacht te geven, dan moet er verzet komen. Fascisme moet nooit geaccepteerd worden als een mening, het is een misdaad”, aldus Van Kasbergen.

Ook in de dagen voorafgaand van de demonstratie werd er een folderactie gehouden door leden van de NCPN, de Communistische Jongeren Beweging (CJB) en in het bijzonder het initiatief ‘Laat ze niet lopen’. Deze laatste verspreidde ook talloze antifascistische posters in de gemeente, waarbij zelfs winkeliers deze vaak op hun ramen plakten. De oproep van de communisten was ‘geef de fascisten niet de aandacht die ze willen’ en ‘vreedzaam protest tegen de NVU’ in de vorm van de rug te keren, een kaars te branden in het raamvenster of op andere manier kenbaar te maken dat de bevolking fascisten niet willen op hun straten.

Beladen oorlogsgeschiedenis

De woordvoerder van de Nieuwe Communistische Partij Nederland (NCPN), Hein van Kasbergen, heeft vanzelfsprekend geen goed woord over voor de fascisten. Ook het college van B en W wordt door NCPN Amersfoort veroordeeld aangezien dat met het instemmen van de demonstratie niet gedacht wordt aan de nagedachtenis van de vele slachtoffers die langs ‘diezelfde’ route werden gevoerd door de Duitse bezetter, richting Kamp Amersfoort. Een door de SS geleidde concentratiekamp dat berucht was voor de omgang met Joden en politieke gevangenen, zoals voornamelijk communisten en linkse sociaal-democraten. De plaats waar de fascisten over strekken is ook de locatie waar 18 mensen uit Kamp Amersfoort werden gehaald en twee willekeurige voorbijgangers om geëxecuteerd te worden. Tevens is in die buurt de Raad van Verzet opgericht. Dit zijn echter maar een paar voorbeelden van de oorlogsgeschiedenis van de bevolking. Over diezelfde grond waar het bloed van antifascistische verzetsstrijders en gewone burgers is gevloeid, masseerden anno 2009 fascisten onder de bescherming van de vrijheid van meningsuiting. College van B en W zonder aarzelen akkoord, maar fracties verdeeldBij het aangeven van de demonstratie zei het college van B en W van de gemeente Amersfoort dat de NVU gewoon gebruik kon maken van hun vrijheid van meningsuiting. Het enige echte kritische geluid vanuit de gemeenteraad kwam van de Groenlinks-fractie die vragen stelde aan het college over het gebruik van fascistische symbolen. De fractie eiste streng toezicht op eventuele overtredingen. De burgemeester ging volledig akkoord met de eis.

Op de dag van de demonstratie waren er toch meerdere raadsleden van met name de PvdA die samen met de tegendemonstranten protesteerden tegen de fascisten. Zij waren het duidelijk oneens met de beslissing van het college om de NVU toestemming te verlenen. Toch bleek de eerdere belofte van de burgemeester aan Groenlinks een loze.

Gemeente gedoogt fascistische symbolen

Al bij het begin van de NVU demonstratie waren de gemoederen onder de tegendemonstranten hoog opgelopen. Wanneer duidelijk werd dat de fascisten verschillende racistische en fascistische symbolen meedroegen (zoals het White Power-symbool), was de maat vol. De NCPN gaf aan bij de politie aanwezigheid dat de eerdere afspraak op het gebruik van symbolen werd geschonden. De politie  die al eerder contact met de NCPN zocht over de actie, was verwittigd van welke symbolen er wel niet gebruikt kunnen worden. Hierop zeiden de agenten dat een specialist de boel in de gaten hield en omdat die niks zei, ze niet ingrepen. Toen de fascisten ook nog discriminerende leuzen gingen roepen werden veel Amersfoortse burgers, vooral jongeren, rechtmatig onrustig. De NCPN vroeg op dit punt om de demonstratie te beëindigen, aangezien de beperkingen van de gemeente nu duidelijk waren geschonden.  De politie reageerde dat zij de bevoegdheden niet hadden om dat te doen. Een groot aantal jongeren was langs de politie-afzetting gekomen en konden daardoor de weg voor de NVU versperren door op de weg te zitten. Daardoor besloot de politie om de demonstratie om te leiden en werd de demonstratie met een uur ingekort.

Verdere actie

Reagerend op de fascistische symbolen die door de NVU aanhangers werden meegedragen en de discriminerende leuzen die werden geuit, heeft NCPN Amersfoort opgeroepen naar de bevolking om aangifte te doen tegen de NVU voor discriminatie. Het initiatief heeft geresulteerd in Werkgroep Artikel 137D. Verwijzend naar artikel 137 d van het wetboek van strafrecht tegen haatzaaien. Een breed platform om de bevolking te verenigen tegen de fascistische NVU, om allen aangifte te doen. De NVU heeft wederom zijn zin gehad om te demonstreren. Een wandeling onder de bescherming van de vrijheid van meningsuiting van haat en intolerantie. Een wandeling die de gemeente – naar verluidt – tussen de 1 tot 2 ton heeft gekost. Geld wat beter besteed kon worden aan de nodige publieke diensten die nu al flink moeten bukken door de economische crisis. Op meerdere manieren is de bevolking de dupe van het misbruik wat de fascisten maken. Maar het signaal naar de fascisten is duidelijk. Wij zijn verenigd tegen de misbruik van de vrijheid van meningsuiting.

Fascisme is geen mening, maar een misdaad!

Zie ook: http://www.laatzenietlopen.blogspot.com/