Communistische Jongerenbeweging opgericht in Nederland

De NCPN Jongeren bestaan niet meer. Wat?! Wees gerust: daarvoor in de plaats kent Nederland nu weer een zelfstandige communistische jongerenbeweging, de CJB!

Annabelle Schouten

de nieuwe CJB voor het Partijkantoor van de NCPN

de nieuwe CJB voor het Partijkantoor van de NCPN

Op zondag 21 september zijn een tiental jongeren uit Utrecht, Nijmegen, Leiden en Groningen bijeengekomen om de CJB

officieel op te richten. Een klein, maar strijdbaar gezelschap, dat vastbesloten is om de strijd met het kapitalisme aan te binden en werkende, werkloze en studerende jongeren te verenigen. Want je kunt individueel klagen over alle onrecht of collectief je stem ertegen verheffen. De CJB gelieerd aan de NCPN wil de stem van deze jongeren de ruimte geven!

Met rode vlaggen op de achtergrond en spandoeken met onder andere ‘Solidair met Cuba’ luisterden de aanwezigen op deze eerste oprichtingsbijeenkomst naar de drie inleidende speeches. Job Pruiser, destijds actief in het Algemeen Nederlands Jeugd Verbond (ANJV) en tegenwoordig NCPN-voorzitter, liet weten dat de partij volledig achter onze oprichting staat. Zonder kennis van de geschiedenis geen toekomst. Lutz Kressin dook met zijn verhaal in het rijke verleden van de communistische jongerenbeweging in Nederland. In de jaren tachtig was hij voorzitter van de tweede CJB, die acht jaar heeft bestaan (de eerste was actief voor de Tweede Wereldoorlog). Ook toen was er een CDA-VVD-regering en speelde de jeugdwerkloosheid. “De strijd tegen kinderarbeid geldt vandaag de dag nog steeds en niet alleen in derdewereldlanden, maar ook in Nederland”, aldus Lutz. De CJB zette zich ook actief in voor de vrede. Lutz gaf de aanwezigen mee om vooral aan te sluiten bij de belevingswereld van jongeren. Volgens voorzitster Annabelle Schouten van de NCPN Jongeren beleven veel jonge mensen deze wereld als onrechtvaardig. “Ze hebben het gevoel dat er iets gigantisch scheef zit.” Deze mensen moeten een communistische jongerenbeweging een collectieve stem geven om op te komen voor hun rechten en voor een andere wereld, een socialistische. Annabelle vertelde daarna hoe de NCPN Jongeren eind 2000 met drie mensen zijn begonnen. Rond het maandelijkse blad Voorwaarts! breidde de organisatie zich langzaamaan uit en hielp mee bijeenkomsten te organiseren. Nu zijn we met name actief in Keer het Tij. “Laten we van de NCPN Jongeren of wat de naam ook moge worden een vuist in het gezicht van het kapitalisme maken!”, besloot Annabelle.

Een eigen CJB-gezicht

Die naam werd na stemming dus CJB met rode ster, hamer en sikkel en de letters CJB als logo. De CJB – gelieerd aan de NCPN – wil op korte termijn opkomen voor de rechten van jongeren: voor volwaardig werk, onderwijs, zorg en huisvesting, en op lange termijn voor een socialistische maatschappij. Wij streven naar een echte democratie, niet de schijndemocratie waarin alle sociale voorzieningen en rechten afgebroken worden… De CJB staat open voor alle jongeren – scholieren, studenten, arbeiders en werklozen – ongeacht nationaliteit, cultuur of geslacht. Alle leden hebben dezelfde rechten en evenveel democratische inspraak. Dat betekent niet dat CJB’er zijn vrijblijvend is. In principe verwachten we van alle leden actieve inzet naar vermogen en aanwezigheid bij scholings- en discussiebijeenkomsten. Geen jongerenorganisatie zonder verkozen bestuur. Omdat twee mensen van de actieve kern voor vier maanden naar België vertrekken om daar een kaderopleiding te volgen bij de PvdA aldaar, hebben we een voorlopig bestuur gekozen. Daarin zitten Michel Wijnhold, Tom Krop, Farhad Sabet en Annabelle Schouten. Zij gaan het actieprogramma van de CJB opstellen en een strategie ontwikkelen voor de komende tijd.

De rest van de bijeenkomst stond in het teken van de toekomst van de CJB. De deelnemers discussieerden over het opzetten van regionale en lokale CJB-afdelingen. Die kunnen zich aansluiten bij activiteiten in de buurt (vredesbeweging, Keer het Tij) en zich daarnaast ook richten op een eigen actie om de CJB in de picture te zetten. Om de CJB landelijk gestalte te geven, liggen er ook plannen voor een werkgroep. Een greep uit de voorstellen: antifascisme/racisme-werkgroep, KRAK-huisvesting en kraakbeweging, Met Recht Jong-onderwijs, vakbeweging en werk, Groene Marxisten-milieu, Venceremos!-internationale solidariteit. Dit loopt heel breed van vredesstrijd tot solidariteit met anti-imperialistisch verzet in ontwikkelingslanden (Filippijnen) en Cuba, en Voorwaarts!-redactie jongerenblad.

Deze oprichtingsbijeenkomst is een eerste stap voorwaarts geweest. We zullen nog veel stappen moeten zetten. De aanwezigen, meteen allemaal CJB-lid, hebben er in elk geval zin in! De volgende landelijke bijeenkomst van de CJB vindt plaats op zaterdag 8 november. Dan gaan we onder andere de werkgroepen verder uitwerken en de landelijke CJB-actie voorbereiden.

De CJB gaat er hard tegenaan. Kun jij je vinden in onze ideeën? Wil je meehelpen aan de opbouw? Geef je op en word gauw lid! Want…

JONGEREN ZIJN DE TOEKOMST, DE TOEKOMST IS HET SOCIALISME!