Vakbondsactivist Egbert Schellenberg riep op het 1 mei-feest in Bergen op Zoom op om vrijdag 15 mei samen door de straten van Brussel te trekken voor een sociaal en rechtvaardig Europa. Niet alleen in Brussel, maar ook in Berlijn, Madrid en Praag zullen mensen de straat opgaan onder het motto ‘Fight the crisis, put the people first’.

Annabelle Schouten

Het Europese Verbond van Vakverenigingen (EVV) rekent op 150.000-200.000 demonstranten. Inzet van de strijd is behoud van werkgelegenheid, bestaanszekerheid, waarborg van arbeids- en vakbondsrechten, kortom zaken die ons allemaal, maar zeker jongeren aangaan. In een Europa waarin de tegenstellingen tussen kapitaal en arbeid met de dag steeds zichtbaarder en binnen niet al te lange tijd ook voor grote groepen mensen meer voelbaar worden, moeten vooral jongeren hun stem verheffen. Het gaat om onze toekomst. Het gaat om je recht om een bestaan op te bouwen, fatsoenlijk werk te vinden, een rechtvaardig loon te krijgen. Wat wij hier in Nederland meemaken, ervaren jongeren in heel Europa. Daarom is strijd op Europees niveau nodig.

Strijd voeren voor je rechten kun je niet alleen, niet ongeorganiseerd en spontaan. Alleen door een georganiseerde vuist te maken kunnen we de aanvallen op onze toekomst, onze rechten tegenhouden. Die vuist is de belangrijkste organisatie van de arbeiders – jong en oud: de vakbond.

Vorig jaar op de demonstratie in Straatsburg (16 december) waren er maar weinig jongeren in de FNV-delegatie, in tegenstelling tot de groepen uit Frankrijk, België, Duitsland, Griekenland et cetera. Laat daarom op 15 mei zien dat ook jongeren uit Nederland bereid zijn om de straat op te gaan en zich aan te sluiten bij de georganiseerde arbeidersbeweging.

Mee met de bus?

Je kunt je nog via de FNV-site aanmelden.

Lees ook:

Oproep van de FNV

Oproep van de EVV