ENSCHEDE – Al jarenlang heeft de NCPN-afdeling Twente haar eigen 1 mei-viering in Enschede. Ook dit jaar werd de werkende klasse weer in het zonnetje gezet. Het werd een mooie avond met sprekers en muziek in een mooie ambiance met veel vlaggen en spandoeken. In een goede sfeer, met strijdbaarheid gecombineerd met gezelligheid, werd er ingegaan op de actualiteit van de economische crisis en de politieke strijd hiertegen. CJB-lid Mark Jan Smit was aanwezig en doet een ooggetuigenverslag.

img573458693

Voorzitter van de NCPN afdeling Twente, Corry Westgeest opende de avond. De zaal zag er prachtig uit, met onder andere een CPN-vlag, een NCPN-vlag een Palestijnse vlag en de nodige spandoeken en pamfletten, en achter het podium een enorm spandoek met de tekst “Loon, Werk, Vrede, Socialisme” geflankeerd door de hamer en sikkel.

De PvdA heeft de 1 mei-vieringen in Twente afgelast in verband met de gebeurtenissen op Koninginnedag, maar communisten vieren altijd 1 mei omdat er nog veel verbeterd moet worden aan de situatie van de werkende klasse. De 1 mei-viering is juist een gelegenheid om hier aandacht aan te besteden. Westgeest refereerde aan het feit dat er zelfs in concentratiekampen 1 mei gevierd werd. Verrassend was de komst van de pers in de vorm van de regionale krant Tubantia. In de zaterdagkrant van 2 mei hebben zij een goed artikel van de 1 mei-viering opgenomen.

De eerste spreker was Rik Min, lid van het afdelingsbestuur. Hij had zich vooraf voorgenomen om niet al teveel over de financiële crisis te spreken, maar het is nou eenmaal een bijzonder actueel en voor de communisten een zeer belangrijk thema. Min’s vlammende betoog stond daarom ook geheel in het teken van de crisis.

Hij begon met het benadrukken dat de media het alleen over geld, kapitaal en aandelen hebben en dat de factor arbeid geheel weggemoffeld wordt. De klanten staan centraal, de winst staat centraal, maar de werknemers worden in de kou gezet. “De media en de politici in Nederland moeten ophouden te denken dat alles om geld, om kapitaal draait. Het moet om de mensen gaan. De mens moet centraal staan, niet het geld”, aldus Min.

Met een kritische blik naar de afgelopen 30 – 35 jaar, “de economische crisis is vanaf 1975 aan de gang”, werd het wanbeleid van de neo-liberalen ontmaskerd. Het IMF en de rijke kapitalistische landen, hebben de wereld opgezadeld met een schuldencrisis. Landen zijn geruïneerd, en door het aanmoedigen van leningen in de westerse landen zelf, met name in de V.S., heeft de schuldencrisis ook toegeslagen bij Jan Modaal in de westerse wereld. Het is het kapitalisme zelf dat hieraan debet is. De huidige maatregelen van de westerse leiders ter bestrijding van de crisis moeten niet de hoop wekken dat alles beter wordt. Min: “Men is nu met een restauratie bezig, niet met een beter systeem, laat staan dat er sprake kan zijn van socialisme. Wij hebben als partij de plicht dit aan de kaak te stellen en met antwoorden te komen.”

Rik Min besloot zijn betoog toch optimistisch, zoals het hoort op een 1 mei-viering. De derde wereld begint zich langzaam te ontworstelen uit de imperialistische greep: Latijns-Amerika ontdoet zich van de economische wurggreep van de V.S., in Afrika wordt een solide ruilhandel opgezet door met name China, en last but not least, de Cubaanse Revolutie die al vijftig jaar standhoudt begint steeds meer respect en navolging te krijgen.

Daarna was het tijd voor het dames-zangtrio “Hard en Vals”. Zij zongen twee strijdliederen: het 1 Mei-Lied (van Wim Markerink uit 1989) en het Solidariteitslied (van Bertolt Brecht uit 1931). Uiteraard werd de zaal uitgenodigd om mee te zingen.

Na dit vrolijke intermezzo mocht ik het woord voeren namens de CJB-afdeling Overijssel. Ik heb de visie van de jongeren op de 1 mei-viering en op de huidige financiële crisis weergegeven. Hierbij wees ik op het feit dat het individualisme al decennia lang hoogtij viert en dat de jongeren in een sterk geïndividualiseerde samenleving opgegroeid zijn. Het kan niet anders of dit moet zijn weerslag hebben op de leefgewoonten van jongeren. Ik benadrukte dat dit uiteraard geen specifiek jongerenprobleem is, maar dat wij jonge communisten dit probleem wel herkennen.

Het individualisme komt ook weer boven als ik het over de huidige crisis heb. Wij kunnen alleen maar een vuist maken als we alle individuen bundelen tot een machtig collectief. Wij moeten het individualisme zien om te buigen in collectivisme. Wij moeten de jongeren ervan overtuigen dat ze alleen zaken kunnen veranderen door zelf lid te worden van een vakbond of van progressieve jongerenbewegingen zoals de CJB.

Uiteraard kon ik niet heen om de belachelijke campagne van de JOVD en Dwars die een maand geleden jongeren opriepen om hun lidmaatschap van het FNV op te zeggen. Waarom doet de vakbond zo weinig voor jongeren? Omdat er tegenwoordig bijna geen jongere meer lid wordt van een vakbond. Ik kon dat onderstrepen met een praktijkvoorbeeld. Eind maart was ik op de jaarvergadering van de ABVAKABO afdeling Almelo en van de ongeveer vijftig aanwezigen was ik de enige jongere.

Ik besloot hoopvol en optimistisch, want de CJB groeit! Gelukkig zijn er jongeren die zich bij ons aansluiten en die verder kijken dan hun neus lang is en oprecht geïnteresseerd zijn in de sociale problematiek in binnen- en buitenland.

Na mijn speech was het tijd voor de pauze. De aanwezigen konden zich te goed doen aan lekkere salades en hapjes. De partij hield een verloting en het was mogelijk om de rijk aangeklede boekentafel te bezichtigen om een nog ontbrekende klassieker van Lenin, of recentere werken voor een schappelijk prijsje aan te schaffen.

De rest van de avond stond in het teken van gezelligheid, hierbij ondersteund door de sfeervolle muziek van het trio “054”. Deze band, bestaande uit een zangeres, gitarist en saxofonist speelde sfeervolle muziek bestaande uit bekende liedjes van o.a. Bob Dylan. Zij werden nog eenmaal onderbroken voor een laatste plenaire activiteit die natuurlijk niet mag ontbreken op 1 mei: het zingen van de Internationale, vooraf gegaan door een kort slotwoord van Corry Westgeest. Daarna mocht de band deze avond, die gekenmerkt werd door een gezellige en strijdbare sfeer, uitleiden.