Amsterdam, donderdag 9 november 2016 – ‘Nooit meer, nooit meer, nooit meer onzichtbaar!’ was één van de leuzen die de schoonmakers van de Universiteit van Amsterdam herhaaldelijk benadrukten. Onzichtbaar; geïntimideerd, weggedrukt, onderbetaald, onmenselijk en zonder respect behandeld voelen de schoonmakers van de UvA zich; ze hebben er schoon genoeg van.

Via het Facebook evenement: ‘Students support UvA cleaning staff’ werden studenten van de UvA opgeroepen om solidariteit naar de schoonmakers te tonen en naast hen te staan in hun strijd voor betere arbeidsomstandigheden. De meeste studenten weten niet precies wat er aan de hand is, maar al snel wordt dat duidelijk en schrikt men over hoe slecht de schoonmaker die studenten wekelijks tegenkomen behandeld worden.

Er is te weinig tijd en personeel om het gigantische Roeterseiland complex schoon te houden. Als een schoonmaker ziek is, dan is er geen sprake van doorbetaling noch vervanging bij ziekte. Wanneer men zich beklaagt over lichamelijke problemen die ontstaan door een veel te hoge werkdruk, dan krijgt men te horen dat er niet geklaagd moet worden maar doorgewerkt. Deze respectloze behandeling komt zelfs tot uiting in waarschuwingsbrieven, waarin op gebiedende wijze wordt geschreven dat zij allen moeten ophouden met klagen en door moeten werken.

‘Wij willen respect en wij willen het nu’ roepen de schoonmakers terwijl er gewacht wordt omdat de directeur van een van de twee schoonmaakbedrijven die de universiteitscampus schoonhouden nog niet aanwezig is, deze verlate presentie wordt gezien als respectloos en niet normaal. Na circa een half uur actie is er een petitie aangeboden aan de directeur van schoonmaakbedrijf Hago en aan de directeur van Facility Services (UvA). Twee werknemers spraken de directeuren toe en presenteerden harde eisen die de schoonmakers ingewilligd willen zien en een aantal zaken die gelijk moeten stoppen, want deze onmenselijke arbeidsomstandigheden zijn niet normaal.

Bij de actie, georganiseerd door de vakbond van schoonmakers (FNV SchoonGenoeg), waren circa 80 personen aanwezig. Zowel de schoonmakers van de UvA alsook studenten en docenten die hun solidariteit kwamen betuigen. Daarnaast hebben de verschillende studentenorganen van de UvA zich ook laten zien, o.a.: Humanities Rally, De Centrale Studentenraad, ASVA Studentenunie en studenten die aangesloten zijn bij vakbond FNV.

De CJB verklaart zich solidair met de schoonmakers en hun eisen. Werkende jongeren, maar met name ook studenten ervaren veel van de zelfde problemen als de schoonmakers: hoge prestatiedruk, respectloze behandeling door universiteitsbestuurders of bazen in de (bij)baan en een onzekere toekomst met als enig zeker vooruitzicht werken of werk zoeken voor iemand anders zijn rijkdom. Dat zelfs de meest prestigieuze kennisinstellingen van ons land hiervan doordrongen zijn spreekt voor zich. Een andere maatschappij is nodig!