De Communistische Jongerenbeweging (CJB) verklaart zich solidair met het verzet tegen de bezuinigingen op de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen op de VU. Wij steunen de studenten in hun eisen voor medebeslissingsrecht, openheid van bestuur en behoud van de kwaliteit van hun studie.

Foto: Actiegroep Titanic

Foto: Actiegroep Titanic

Met het Akkoord van Bologna in 1999 werd het Europese hoger onderwijs aan de markt overgeleverd. Managementcultuur, onderwijsfabrieken zijn het resultaat van bewust politiek beleid. Studies moesten vrij verhandelbare producten worden waarover geconcurreerd kan worden tussen universiteiten. Studenten werden gedegradeerd tot consumenten van onderwijsproducten die maximaal op het bedrijfsleven zijn gericht, waarop winst gemaakt moet worden. Vanuit dit oogpunt valt de geplande reorganisatie op de FALW te verklaren.

De enige manier waarmee studenten in heel Europa hun lot weer in eigen handen kunnen nemen is actief verzet en strijd tegen dit academisch beleid. De studenten aan de FALW laten zien dat eensgezinde actie mogelijk is. Het hoger onderwijs in heel Nederland staat onder vuur, de strijd aan de VU betreft ons allemaal.