Jongeren uit heel Spanje hebben de afgelopen weken ‘La Marcha Popular Indignada’, de mars van de Verontwaardigden, gehouden. Drie maanden geleden stond Puerto del Sol, het centrale plein in Madrid, nog vol met 30.000 betogende jongeren. De werkloosheid in Spanje, met ruim 21% het hoogste van Europa, treft de jongeren het hardst: bijna 45% van de Spaanse jeugd zit zonder baan. Duizenden Indignados, oftewel ‘Verontwaardigden,’ bivakkeerden dagenlang in tenten op het Puerto del Sol, waardoor het plein veranderde in een groot kamp. De eerste week van juli werd het tentenkamp opgebroken en kwam de rust weer terug in Spanje. Deze rust was echter van korte duur; vanuit Santiago de Compostela, Cadiz, Murcia, Valencia, Barcelona, Logroño, Málaga en Granada ondernamen demonstranten een voettocht van zo’n 600 kilometer naar Madrid. Zaterdag 23 juli is deze ‘Marcha Pupular Indignada’ aangekomen op de eindbestemming: het Puerto del Sol.

Nina Bouwmeester

Niet alle demonstranten waren begin juli van het plein verdwenen. In twee grote geïmproviseerde hutten, gemaakt van vlonders en zeil, hield een klein groepje demonstranten stand. Een van de twee hutten werd uitgebreid met een balie, waarachter jongeren informatie verschaften over de huidige activiteiten. Er werd namelijk niet stilgezeten in Madrid: op het Puerto del Sol en omringende pleinen werden elke avond door de 15 mei-beweging vergaderingen en workshops georganiseerd die iedereen die geïnteresseerd was kon bijwonen. De 15 mei-beweging komt voor het grootste gedeelte voort uit Real democracy NOW! (¡Democracia Real YA!), een volksbeweging die geïnspireerd is door de Arabische Lente.

De 15 mei-beweging strijdt tegen het Spaanse politieke systeem, dat de reden is van de werkloosheid, de bezuinigingen en corruptie. De beweging wil de economische invloed in de politiek verminderen en komt op voor de basisrechten van de mens: een woning, werk, cultuur, gezondheid en onderwijs. De 15 mei-beweging voelt zich door geen enkele Spaanse politieke partij vertegenwoordigd. Onder leiding van (sub) werkgroepen van de 15 mei-beweging werd er onder andere gesproken over migratie en mobiliteit, cultuur, milieu, de politiek op de lange termijn en het beroepsonderwijs. Maar er werden ook gastsprekers uitgenodigd, zoals communiste en feministe Empar Pineda, die sprak over het recht op abortus.

Empar Pineda geeft een feministische workshop over het recht op abortus

Zaterdag 23 juli kwamen rond negen uur ’s avonds de deelnemers aan ‘De mars van de Verontwaardigden’ aan op het Puerto del Sol, waar een ontvangstmanifestatie voor hen was georganiseerd, gevolgd door een grote demonstratie de volgende dag. Alle betogers werden door de organisatie opgeroepen zich niet gewelddadig te gedragen; de 15 mei-beweging is een vreedzame organisatie en La Marcha Popular Indignada  en de demonstratie van afgelopen zondag  waren dan ook geweldloze acties. In de informatietent op het Puerto del Sol kon een flyer met protocollen worden meegenomen, waarop ondermeer staat dat geweld tijdens de demonstraties verboden is, het drinken van alcohol wordt afgeraden en aanstootgevende gebaren en uitingen vermeden moeten worden.

Op de Spaanstalige website http://marchapopularindignada.wordpress.com was de voortgang van de Marcha Popular Indignada van dag tot dag te volgen. Tijdens de dagelijkse wandeltocht deden de jongeren elk dorp en iedere stad langs de route aan. Ze zochten contact met de bewoners en betrokken hen vervolgens bij hun vergaderingen. Tijdens deze vergaderingen, bedoeld als ontmoetingsplekken waar ideeën en meningen kunnen worden uitgewisseld, werd naar iedereen geluisterd. Alle persoonlijke zorgen, eisen, ervaringen en worstelingen zullen worden vastgelegd in een boek.  Met dit boek wil de 15 mei-beweging een ononderbroken dialoog tot stand te brengen tussen de protestkampeerders, de steden, wijken, volken en individuen, met als doel het creëren van een eerlijkere wereld, waar plaats is voor iedereen.

In het weekeind van 23 en 24 juli werden de voorbereidingen voor de demonstratie getroffen: op het Puerto del Sol zond internetradiozender ‘Radio Ágora Sol’ life uit en werd er een tv-studio ingericht waar interviews werden opgenomen. Deze gesprekken, afgewisseld met beelden van de demonstratie, zijn te vinden op http://www.livestream.com/spanishrevolutionsol. Ook klommen een aantal betogers in de stellingen en hingen hun spandoeken over een groot reclamebord heen.


Afgelopen zondag vond om negen uur ’s avonds de massademonstratie plaats waar zowel jong als oud aan mee deed. Onder het motto ‘No es la crisis, es el sistema’ stroomden de demonstranten vanuit verschillende hoofdstraten het plein op. Na een uur werd een protestmars door het centrum van Madrid gelopen. De demonstranten werden gadegeslagen door de Spaanse ME en ook een helikopter hield een oogje in het zeil, maar de demonstratie is zonder geweld verlopen. De strijd tegen het systeem wordt steeds breder gedragen: La Marcha Popular Indignada wordt door andere Europese landen opgepikt en de komende maanden worden er meerdere protestmarsenmarsen georganiseerd. Vanuit Toulouse onderneemt een groep van (nu nog) zeven Indignados een tocht naar Brussel, waar ze rond 17 september zullen aankomen. Op elf september zal een tweede groep Verontwaardigden vanuit Aken via Nederland naar Brussel lopen, waar vervolgens op 17 september voor de zetel van de Europese Commissie gedemonstreerd zal worden voor democratie in Europa. Op het blog van de organisatie ‘Road to Brussels’ is te zien op welke dagen de Duitse demonstranten door Nederland trekken, zodat Nederlandse Verontwaardigden zich bij hen kunnen aansluiten. De route is te vinden op: http://roadtobrussels.blogspot.com/p/itineraire-aachen-brussels-germany.html

Een mooie kans om onze solidariteit te tonen en de Spaanse Revolutie voort te zetten!


El camino es largo, pero los caminos largos se miden con pasos pequeños
(De weg is lang, maar met kleine stappen worden lange wegen afgelegd)