Studenten gaan donderdag op de fiets demonstreren voor goed en betaalbaar hoger onderwijs. In februari werden universiteiten bezet uit protest tegen de bezuinigingen op het onderwijs.  Het kabinet mag dan gevallen zijn, maar de plannen voor de bezuinigingen en afschaffing van de studiefinanciering zijn nog niet van tafel. En om dat voor elkaar te krijgen is strijd nodig.  Hieronder de oproep voor de demonstratie.

Comité SOS

Wij roepen studenten, docenten, scholieren, bezorgde ouders en anders betrokkenen op om op 25 maart om 14.00 uur te verzamelen op Het Plein in Den Haag! Want het is tijd voor actie!

Het kabinet is gevallen, maar dit verandert niets aan de plannen om 20% te bezuinigen op het hoger onderwijs. De bezuinigingscommissie van het hoger onderwijs is nog steeds bezig de bezuinigingen te concretiseren. Zo is men nog steeds van plan de studiefinanciering af te schaffen, dan wel het collegegeld te verhogen en te korten op de financiering van de onderwijsinstellingen.

De kwaliteit en de toegankelijkheid van het hoger onderwijs komen zo sterk onder druk te staan. Dit, terwijl goed en toegankelijk hoger onderwijs de beste investering in de toekomst van Nederland is. Om deze plannen tegen te gaan, is het nu tijd dat studenten van zich laten horen! Met de verkiezingen in het vooruitzicht hebben we de kans om goed en toegankelijk hoger onderwijs hoog op de politieke agenda te zetten. We moeten de politiek voor eens en voor altijd duidelijk maken dat je op hoger onderwijs niet bezuinigt. Wij eisen dat de bezuinigingsplannen van tafel worden geveegd!

Dus kom naar Den Haag en neem je fiets mee, kom achterop of loop mee in de demonstratie als je zelfs geen fiets hebt!

Teken de petitie voor behoud van de stufi
Meer informatie op Comité SOS