Onder Poolse uitzendkrachten is maandagochtend in Tilburg een wilde staking uitgebroken. Zo’n 20 mensen legden het werk neer uit boosheid omdat ze zich als slaven behandeld voelden door het uitzendbureau. Aan het eind van de dag behaalden zij na bemiddeling door FNV Bondgenoten een klinkende overwinning. Een belangrijk signaal aan alle uitzendbureaus en een goede basis voor verdere opbouw van vakbondswerk.

Annabelle Schouten

"Gaan we staken: ja of nee? Ja!!!"

“Gaan we staken: ja of nee? Ja!!!”

Aanleiding voor de wilde staking was de gedwongen overplaatsing van de 20 uitzendkrachten afgelopen zaterdag. Logistiek uitzendbureau E&A, dochteronderneming van Luba, had besloten de medewerkers te verhuizen van Tilburg naar Nistelrode. Hun nieuwe onderkomen bleek nog veel slechter te zijn dan in Tilburg en bovendien ook ver gelegen van voorzieningen als winkels. Ze moesten meer betalen voor huur, energie en eten. Alsof deze inperking van vrijheid nog niet genoeg was, bepaalde het uitzendbureau ook nog eens wat de medewerkers aten en wanneer. Toen 6 van hen hun mond hierover opentrokken, werden ze ontslagen.

Succes
De Polen hebben dit niet gepikt en zijn met de hele groep in staking gegaan. En met succes! Na de onderhandelingen tussen FNV Bondgenoten en E&A hebben zij de strijd gewonnen. Dat ging niet zonder slag of stoot. Dinsdag bleek het uitzendbureau de gemaakte afspraken op geheel eigen wijze te interpreteren. De staking zou daarom gewoon doorgaan. Ook stonden kaderleden in de distributiecentra van Albert Heijn, waar de Polen werken, klaar voor het houden van poortacties deze week. Maar na een stevig onderhoud met de bond en met Luba moest E&A woensdagochtend toegeven op alle eisen.
Iedereen van de groep gaat weer terug naar Tilburg en krijgt zijn eigen kamer terug. Voor degenen die het door vermoeidheid kunnen opbrengen om te werken krijgen snipperdagen. Tot aan de terugkeer naar Tilburg betaalt E&A voor 3 maaltijden per dag. Ook gaan de kosten (voor huur, energie enzovoorts) niet omhoog. En heel belangrijk: er wordt geen medewerker meer ontslagen zonder dat FNV Bondgenoten ernaar gekeken heeft.

Uitbuitbureau
E&A blijkt er nogal duistere praktijken op na te houden ondanks dat het gecertificeerd is. Vervoer, huisvesting, arbeidsvoorwaarden, de manier waarop er met mensen wordt omgegaan, in bijna alles worden de rechten van de Polen geschonden. Ze mogen niet op eigen vervoer hierheen komen en zijn verplicht om de (vaak bijzonder slechte) huisvesting van E&A te accepteren. Contracten of salarisstroken kloppen niet. Lonen zijn te laag. En van intimidatie is men niet vies. Wie er wat van durft te zeggen, wordt direct teruggestuurd naar Polen. Het is niet voor niets dat bestuurder Handel, Lex Makkinje, het woord slavernij in de mond neemt.

Vuist maken
Het is dan ook niet verwonderlijk dat E&A het er maar moeilijk mee heeft dat de uitzendkrachten zich beginnen te organiseren en dat het ineens met een vakbond te maken heeft. FNV Bondgenoten hield 25 januari, P-day, een grootschalige voorlichtingscampagne onder de uitzendkrachten om hen te wijzen op hun rechten. Op verschillende locaties begint het vakbondswerk onder de Polen gestalte te krijgen. Onlangs werd in Ommen een belangrijk succes behaald voor hun bewegingsvrijheid: voortaan mogen zij met eigen vervoer naar Nederland komen. Dit succes en de overwinning van de wilde staking vormen een belangrijke basis om het vakbondswerk onder de Polen verder op te bouwen en een brug te slaan naar Nederlandse (vaste) medewerkers. Laat het voor alle uitzendbureaus een signaal zijn: ook uitzendkrachten kunnen zich organiseren, als zij samen een vuist maken.