Gezamenlijke verklaring van de communistische partijen van Duitsland (DKP), Luxemburg (KPL) en Nederland (NCPN)

De Communistische Partijen van Duitsland, Luxemburg en Nederland hebben de onderstaande gezamenlijke verklaring uitgebracht naar aanleiding van de VN-klimaatconferentie.

Klimaatverandering bleef tijdens de coronapandemie grotendeels buiten de publieke belangstelling. Studies hebben echter aangetoond dat zelfs wereldwijde lockdown-maatregelen niet tot een stop in klimaatverandering hebben geleid – laat staan het teruggedraaid hebben.

Stijgende temperaturen en extreem weer bedreigen in toenemende mate wereldwijde volksgezondheid en voedselzekerheid. Bovendien zullen extreme weersomstandigheden zoals overstromingen, droogtes en tropische cyclonen vaker voorkomen. Oorlog, militaire manoeuvres, transport van troepen en wapens over de hele wereld en toenemende wapenproductie dragen in grote mate bij aan hoge CO2-uitstoot en andere milieuproblemen.  

Het verloop van de VN-klimaattop in Glasgow heeft tot nu toe aangetoond dat de toezeggingen en verplichtingen van staten niet voldoende zijn om klimaatverandering te stoppen. Onder de voorwaarden van de kapitalistische productiewijze stuiten alle inspanningen, zelfs als deze serieus zijn, op de limieten die gesteld worden door het principe van kapitalistisch winstbejag.

De »Green Deal« van de Europese Unie en het zogenoemde groene beleid van de regeringen van EU-lidstaten functioneren vaak als een dekmantel voor enorme subsidies aan kapitalistische bedrijven, waarvoor de werkende klasse de rekening krijgt voorgelegd.

Elk voorstel om klimaatschadelijke stoffen te verminderen is bovendien ontoereikend, omdat het leger, als een van de grootste bijdragers aan klimaatverandering, buiten de resoluties wordt gelaten.

De Duitse Communistische Partij (DKP), de Communistische Partij van Luxemburg (KPL) en de Nieuwe Communistische Partij van Nederland (NCPN) verwelkomen elke beweging waarin mensen opkomen voor het behoud van onze planeet. Er moeten dringend vraagtekens worden gezet bij de rol die banken en bedrijven spelen in klimaatverandering, waarbij ze zichzelf ongeremd verrijken door de uitbuiting van mensen en de uitputting van natuur ten koste van het klimaat, terwijl de loonarbeiders, gepensioneerden, stagiairs en zelfs werklozen zwaarder worden belast door CO2-heffingen en stijgende prijzen. De kosten voor het terugdraaien van klimaatverandering moeten voornamelijk worden gefinancierd door militaire uitgaven rigoureus in te perken en de winsten van banken en bedrijven zwaarder te belasten.

De vraag naar systeemverandering moet niet beperkt worden tot de manier waarop energie geproduceerd wordt, maar moet ook een verandering in het gehele sociale systeem omvatten: de afschaffing van het kapitalisme en het instellen van een socialistisch systeem.

Duitse Communistische Partij (DKP)

Communistische Partij van Luxemburg (KPL)

Nieuwe Communistische Partij van Nederland (NCPN)

Roermond, 6 november, 2021