Michael Parenti (1933) behaalde in 1962 het doctoraat in de politieke wetenschappen aan Yale University. Hij doceerde aan verschillende universiteiten in de Verenigde Staten en in het buitenland en is een van de belangrijkste progressieve denkers in de VS.
Zijn boeken worden uitgegeven in 11 talen en ook in het Nederlands. Zijn essays en artikels verschijnen in talloze Amerikaanse kranten en tijdschriften.

Deze zeer verlichtende speech van Michael Parenti is op basis van zijn boek “Zwarthemden & Roden” (EPO, 2001) over de oorzaken van de omverwerping van het socialisme eind jaren tachtig in verschillende landen.

Zwarthemden & Roden rationeel fascisme en de omverwerping van het communisme

Zwarthemden & Roden |
rationeel fascisme en de omverwerping van het communisme | ISBN: 9789064452130

Hij verteld over de noodzaak om goed in te zien wat er mis ging, waarom het mis ging, en om deze periodes niet simplistisch af te doen als lauter “totalitaire regimes”, die we door burgerlijke historici  krijgen voorgeschoteld, maar voor te kijken naar de vele enorme vooruitgang die deze landen onder het socialisme hebben geboekt.

Fascisme, kapitalisme, communisme, democratie en ecologie: voortdurend gebruikte termen, maar zelden verkend op de originele en opwindende manier die het handelsmerk van Michael Parenti is geworden. Parenti toont aan hoe het “rationele fascisme” diensten bewijst aan het kapitalisme, hoe de macht van de grote bedrijven de democratie ondermijnt en hoe revoluties mondig maken. Hij brengt de externe en interne krachten die het communisme vernietigden in kaart en toont de desastreuze gevolgen van de overwinning van de “vrije markt” in de voormalige Sovjet-Unie. Hij bevestigt de waarde van (taboe)ideologieën zoals het marxisme. Het boek gaat verder dan afgevlakte denkwijzen en nodigt uit om zonodig heilige huisjes omver te schoppen. En om de vraag op te werpen waarom de zaken zijn zoals ze zijn. Het is een coherent big picture van de grote wereldevoluties dat bevolkt is door vele kleinere pictures en door discrete theaters van conflicten, strijd en onderdrukking.

Onze angst dat communisme op een dag de wereld zou overspoelen heeft ons veblind tot op het punt dat we niet meer zien dat anti-communisme de wereld wel al overspoelt heeft

Michael Parenti
Het boek is hier te bestellen via de NCPN

Meer weten over Parenti? Boezek zijn website voor meer boeken en speeches!