Op verschillende plaatsen doet de NCPN mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Zo ook in Amersfoort. De partij heeft een 20-puntenprogramma opgesteld dat openstaat voor inbreng van de Amersfoorters. Speerpunten zijn: bedrijven terug in gemeenschapshanden en de democratie terug in de gemeenten. Cabaretier en buschauffeur Bert Koster voert de lijst aan.

Annabelle Schouten

Bert Koster

Bert Koster voert de lijst aan voor NCPN Amersfoort

Wat de NCPN voorlegt aan de bevolking van Amersfoort is een programma van deprivatisering en vergroting van de zeggenschap op lokaal niveau. Of het nu gaat om water, energie, openbaar vervoer, afval, gezondheidszorg, de marktwerking faalt. Al deze diensten moeten weer openbaar worden.

In het 20-puntenplan staat verder: ‘Breng zoveel mogelijk bestaande en nieuw op te zetten bedrijven onder het beheer van de gemeente en delegeer verantwoordelijkheid naar de gemeenteraad, vakbond en belangenorganisaties.’ Opvallend punt is het plan voor de oprichting van een volksbank – als reactie op de miljardenverslindende reddingsoperaties van dit kabinet.

Een ander punt is de zeggenschap van burgers. Een rood potloodje hanteren één keer in de vier jaar is niet voldoende voor betrokkenheid. De NCPN pleit voor referenda vanaf 16 jaar. Daarnaast vindt de partij dat de gemeente mensen mogelijkheden kan bieden om zich te organiseren in comités en projecten voor eigen initiatieven.

De NCPN is geen partij van ‘beroepspolitici’. Bert Koster: ‘Als ik in de gemeenteraad kom, ben ik de enige met werkkleding, de anderen hebben alleen een versleten broek van het zitten’.

Lees het volledige programma op NCPN Amersfoort
Interview met Bert Koster (De Stad Amersfoort)