Met een oranje bloem in het knoopsgat van een net colbertje stonden CJB’ers afgelopen Prinsjesdag ironisch als echte Oranjefans langs de route van de gouden koets om een boodschap door te geven aan koningin Beatrix.

Nina Bouwmeester

Met borden waarop in oranje letters stond: ‘Geachte leden van de Staten-Generaal, niet in onze naam!’ wilden ze koningin Beatrix vragen de troonrede niet te steunen en het kabinet ervan te weerhouden de massale bezuinigingen door te voeren.

Voordat de CJB’ers een plek langs de route zochten, brachten ze eerst een symbolisch bezoek aan de beelden van De Witt, Van Oldenbarnevelt en Van Oranje. Deze historische figuren leefden rond en in de Gouden Eeuw: een tijd waarin de Republiek, zoals Nederland toen heette, een grote bloei kende. De overheid investeerde volop in de economie, het onderwijs en de kunsten. In onze tijd zouden deze mannen de huidige bezuinigingsplannen vast hebben afgekeurd.

Deze bezuinigingen zullen in 2012 en de jaren daarna voor iedereen voelbaar zijn: het onderwijs, de gezondheidszorg, cultuur. Geen enkele sector zal eraan ontkomen. Alleen al in 2012 zal € 940 miljoen worden bezuinigd, een last die op de schouders van de gewone burger terecht komt. En dat terwijl de rijken, die de crisis veroorzaakt hebben, hier geen enkel gevolg van zullen ondervinden. Sterker nog: de rijken worden de komende jaren alleen nog maar rijker!

Op de actie op Prinsjesdag kwamen veel positieve reacties van het publiek. CJB’er Chris: ‘Veel oranjebezoekers reageerden positief omdat wij, in chic pak en welbespraakt, een protestactie organiseerden die zo geordend verliep. We wilden ons namelijk distantiëren van wildcat-acties. Die zijn leuk voor de actievoerders maar niemand zit er op te wachten.’

Ook de pers was geïnteresseerd in de gedachte achter de actie, zodat de CJB’ers de actie hebben kunnen toelichten in een interview met een journalist van het persbureau voor regionale bladen en met Radio West.

Van de actie is een filmpje gemaakt. In het filmpje wordt Máxima belachelijk gemaakt. Chris: ‘Dit is om duidelijk te maken dat mensen er vaak niet eens bij stilstaan wat er nu eigenlijk op Prinsjesdag speelt. Ze zien het louter als ceremonie.’

Het was een succesvolle actie door de aandacht die de CJB’ers hebben gekregen van de pers, het publiek én de koningin. Chris: ‘We zagen verbazing in haar blik toen ze voorbij reed in de koets.’