De Nieuwe Communistische Partij van Nederland (NCPN) en de Communistische Jongerenbeweging (CJB) zijn solidair met de bevolking van alle landen die worden ontwricht door imperialistische oorlogen, regime changes en economische sancties, en met de mensen die deze situaties moeten ontvluchten.

Deze week werd bekend dat het aantal vluchtelingen wereldwijd alweer een nieuw record heeft bereikt. Tachtig miljoen mensen zijn op de vlucht. Wie dacht dat het record van vorig jaar met 71 miljoen verdrevenen een uitzonderlijk dieptepunt vormde, die heeft zich dus helaas vergist. Vluchtelingen zijn in de huidige wereld geen trieste uitzondering maar het onvermijdelijke gevolg van een economisch en sociaal stelsel waarin mens en milieu ondergeschikt zijn aan de winsthonger van het grootkapitaal. Kapitalisme betekent uitbuiting en onzekerheid van bestaan. Nu het kapitalisme steeds verder in crisis geraakt, verscherpen de tegenstellingen zich. De afbraak van de laatste restjes van de welvaartsstaat wordt voortgezet. De tegenstellingen tussen de verschillende landen en kapitaalsgroepen leiden tot steeds meer conflicten, met steeds meer vluchtelingen tot gevolg. De enige uitweg is een andere wereld, een wereld zonder uitbuiting van de mens door de mens, waarin de arbeidersbevolking van alle landen in vreedzaam overleg haar lot zelf bepaalt, het socialisme-communisme.

Echter, ook al moeten we nog onder het kapitalisme voortbestaan, we zullen ons nooit laten verleiden tot enige afkeer van het leed van de vluchtelingen. We eisen dan ook:

  •  de opening van de Europese grenzen voor alle vluchtelingen,
  •  het opzetten van veilige vluchtroutes,
  •  hervatting van de reddingsacties op de Middellandse Zee,
  •  sluiting van de detentiecentra en een stop van de deportaties,
  •  het recht op gezondheidszorg en veilige leef- en werkomstandigheden voor iedereen
  • en legalisatie van alle vluchtelingen en migranten.

 

Nederland moet stoppen om de landen aan de Europese buitengrens als buffers te gebruiken die vluchtelingen tegenhouden en als het enkelingen toch lukt om Europa te bereiken diegene onder vreselijke omstandigheden op te sluiten in Griekse en Italiaanse kampen. Er zijn al tienduizenden doden gevallen aan de Europese grenzen, het kan en mag niet langer zo doorgaan!

Wie van mening is dat dit ten koste gaat van ‘onze welvaart’ hier in Nederland, hier in Europa, die heeft gelijk: in het kapitalisme wordt niet de rijkdom gedeeld maar de schaarste. ‘Onze welvaart’ wordt ons al lang afgenomen. Door de kapitalisten die rijk worden van ons werk, in Nederland, in Azie, in Afrika. Die met gekochte macht en rijkdom zorgen dat de belastingen voor de hoge inkomens en voor de bedrijfswinsten steeds verder worden verlaagd, die belasting ontduiken en ontwijken via schimmige constructies en die vervolgens ons sociale vangnet afbreken omdat het te duur zou zijn. En die daar bovenop de belasting voor de werkers verhogen, kijk naar de BTW, kijk naar de zorgverzekering, kijk naar het eigen risico, kijk naar de energiebelasting of de gemeentebelastingen.

Wie van mening is dat er nu al niet genoeg woonruimte is, die heeft gelijk. Dat komt omdat de sociale woningbouw steeds verder wordt ontmanteld, via schandalige belastingen voor woningcorporaties en via privatiseringen. Wonen is een recht, geen handelswaar! En zo lang als we onze nationale huisvesting overlaten aan kapitalistische investeerders in plaats van op te pakken als collectieve en sociale taak in handen van ons allen, zal er schaarste zijn. Want schaarste drijft de prijzen op waar de verhuurders en de verkopers zo rijk van worden. Zo lang het legaal is om rijk te worden van de verkoop van een hoop stenen die anderen op elkaar hebben gestapeld tot een huis, zo lang gaat het mis in ons land!

Zelfs nu in de uitzonderlijke tijden van de corona epidemie en de economische crisis kan het kabinet zich niet eens zetten tot een algemene stop op gedwongen huisuitzettingen, of een stop op incasso kosten voor huurders. Het moge dan ook duidelijk zijn: onze enige vijand is het kapitaal! En ons wapen is de internationale eenheid van de werkers: solidariteit!

Laten wij als werkers elkaar de hand reiken – maakt niet uit van welke huidskleur of herkomst – en één linie vormen tegen het kapitalisme dat onze sociale verworvenheden vernietigt en de landen vernietigt waar de vluchtelingen vandaan komen. Want kapitalisme leidt tot oorlog leidt tot vluchtelingen. Voor vrede en socialisme!