Op 3 september gaf de CJB het startschot voor het politieke jaar. Om de noodzaak van kennis over de communistische geschiedenis en de hedendaagse strijd te benadrukken werd een rondleiding door Amsterdam gegeven. Aansluitend was er tijd voor muziek en samenzijn, een geslaagde manier om onderling kameraadschap en politieke bewustwording te stimuleren. Deze CJB-dag had als leus ‘jeugd niet strijdloos, strijd is tijdloos!’.

Max van der Poll

Om 11:00 werd er verzameld voor het centraal station in Amsterdam. De Noord-Hollandse afdeling van de CJB had een historische rondleiding voorbereid langs enkele bezienswaardigheden en buurten die voor de arbeidersbeweging een speciale betekenis hebben. De route kwam als eerste langs het standbeeld van Ferdinand Domela Nieuwenhuis bij het Westerpark. Hier vertelde Gabriël over de geschiedenis van het socialisme in Nederland en welke rol Domela Nieuwenhuis daarin heeft gespeeld. Duidelijk werd dat Domela Nieuwenhuis, ondanks toe-eigening door sociaaldemocraten, een belangrijk figuur was voor het revolutionair socialisme.

De route vervolgde door de Jordaan, richting het Marnixplein. Hier werd stilgestaan bij het standbeeld van De Volksvrouw van beeldhouwer Henk Henriët. Daar hield ik zelf een korte lezing over antifascistische en socialistische kunst. Het leven van Henk Henriët is typerend voor veel communistische kunstenaars uit de eerste helft van de 20e eeuw. In barre armoede in de Jordaan wist Henriët op geheel eigen wijze te ageren tegen het oprukkende fascisme en de uitzichtloze politiek in Nederland. Tijdens de bezetting ontpopte hij zich tot verzetsstrijder en bood hij onderdak aan Joden en politieke dissidenten. Uiteindelijk werd Henriët door de Duitse bezetter gearresteerd en kwam hij via Amersfoort in Neuengamme terecht. Zijn markante en bewogen leven kwam in 1945 tot een einde tijdens De Ramp in de Lübecker Bocht.

De weg ging verder door de Jordaan naar de Noordermarkt. Hier werd stilgestaan bij de Jordaan als proletarische buurt en het Jordaanoproer van 1934. Ook werd er een dialoog voorgedragen over de Februaristaking. De toeristische Noordermarkt verhult dat zich hier een duistere geschiedenis heeft afgespeeld. De weg vervolgde zich naar Felix Meritis, waar Erik in geuren en kleuren vertelde over de tijd dat dit het hoofdgebouw was van de CPN. In zijn verhaal was het jaar 1956 van bijzondere betekenis; Felix Meritis was toen het mikpunt van anticommunistische protesten.

Uiteindelijk bewoog de groep zich naar standbeeld De Dokwerker. Hier vertelde Erik over de Amsterdamse bouwvakkers, de vakbonden en het bouwvakkersoproer van 1966.

Gedurende de hele dag werden foto’s genomen en werden deelnemers voor de camera ondervraagd over deze dag. Voor De Dokwerker werd een groepsfoto genomen en vervolgens ging de groep verder naar het partijkantoor. Hier was een gezellige barbecue en een kans om elkaar beter te leren kennen onder het genot van een drankje.

Daar werd ook onze nieuwe publicatie “De Rode Erfenis” gepresenteerd. De interviews en verhalen in die hierin staan zijn een verzameling van publicaties uit ons magazine “Voorwaarts,” waarin oude partijgenoten aan het woord komen, van wie sommigen zich helaas niet meer onder ons bevinden. De levenservaringen van communisten die nooit de strijd hebben opgegeven – ondanks zware tegenslagen, zwartmaking en wanhoop. Hun ervaringen lopen uiteen van strijd tegen fascisme tot vakbondsstrijd en buurtwerk, maar het gaat ook over omgaan met tegenslagen, verraad, defaitisme en gemakzucht. Ons doel als CJB is om hun strijd niet te vergeten en lessen te trekken uit hun ervaringen.

Ten slotte werden er nog enkele strijdliederen voorgedragen door Dasha en Rolf met een drietal strijdliederen die mooi aansloten bij het thema van de dag. Een aantal is terug te luisteren in het videoverslag. Hierna waren de aanwezigen vrij om de gezelligheid zelf voor te zetten. Het was een geslaagde dag en een motiverende start voor het nieuwe politiek jaar!

We willen alle leden die een extra bijdrage aan de dag hebben geleverd nog extra bedanken voor de rondleiding, de organisatie, fotografie, video-opnames en het koken!

 

hieronder vind je het fotoverslag – klik op de header afbeelding  bovenaan voor het videoverslag.