In het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis (OLVG) in Amsterdam zijn de schoonmakers het zat. Door een recente bezuinigingsronde moeten ze twee keer zoveel werk verrichten. Ook pikken ze het niet langer dat zij als enige groep werknemers in het ziekenhuis hun eigen werkkleding thuis moeten wassen, met alle hygiënische risico’s van dien. ‘De grenzen van menselijkheid zijn overschreden’, aldus één van de schoonmakers.

Annabelle Schouten

De petitie voor de HSO directie.

Zo’n 120 schoonmakers werken in het ziekenhuis bij HSO, een joint venture tussen het OLVG en ISS Cure & Care. De raad van bestuur van het ziekenhuis heeft deze bezuiniging afgekondigd. Als gevolg van de bezuinigingen verdubbelt de werkdruk. Een verpleegafdeling schoonmaken kost nu slechts 10 euro per uur, het uurloon van een schoonmaker.

Een ziekenhuis schoonmaken is een vak apart en als de werkdruk nog hoger wordt, heeft dat uiteindelijk ook invloed op de kwaliteit en de hygiëne in het ziekenhuis. Daarom is het wat de schoonmakers betreft mooi geweest. Hoe kunnen zij het vak waar zij trots op zijn, nog op een fatsoenlijke manier blijven uitoefenen als er steeds maar bezuinigd wordt? Eén van de schoonmakers verwoordt wat zij allemaal voelen: ‘De grenzen van menselijkheid zijn overschreden’.

Daar komt bij dat de schoonmakers hun werkkleding thuis moeten wassen, terwijl dat voor de rest van het personeel in het ziekenhuis gebeurt. Juist met het oog op hygiëne wordt dit intern gedaan. Het feit dat schoonmakers dit zelf moeten doen, wijst erop dat het ziekenhuis hen niet beschouwt als deel van het personeel.

De overhandiging van de petitie.

Het ziekenhuis, dat zich ‘topklinisch’ noemt, lijkt het niet zo nauw te nemen met de hygiëne noch met het tonen van respect. Hoewel het beweert ‘integriteit en respect voor mensen’ als uitgangspunt te nemen, is het de vraag of dit ook voor de schoonmakers geldt. Het zijn in de eerste plaats deze mensen die er elke dag voor zorgen dat het OLVG in een schone omgeving ‘topklinische patiëntenzorg’ kan leveren.

Juist bij deze groep die zulk belangrijk werk doet, wordt er nog meer weggehaald. Waarom? Heeft het ziekenhuis dan geen geld? Diezelfde raad van bestuur en een flinke groep van medische specialisten gaan er inclusief bonussen en beloningen met hun zes nullen inkomen (ruim boven de Balkenende-norm van 188.000 euro) jaarlijks op vooruit. Geld is er dus wel.
Zit het schoonmaakbedrijf dan krap? Dat is ook evenmin het geval met een omzet van 449,9 miljoen euro (2010) voor ISS, een brutowinststijging van 27% naar 4,2 miljard (ongeveer 560 miljoen euro) voor de ISS Group. De schoonmaakmultinational heeft zelfs een onderscheiding in ontvangst mogen nemen voor het verbeteren van de winstgevendheid. Blijkbaar draait het allemaal om winst en degenen met al heel veel geld nog meer geld toestoppen.

De schoonmakers komen ‘integriteit en respect voor mensen’ nu zelf halen. Op een vakbondsbijeenkomst hebben zij een petitie opgesteld met de eis de bezuinigingen terug te draaien en de werkkleding in het ziekenhuis te laten wassen. 80 schoonmakers hebben hem ondertekend. Een groep schoonmakers heeft de petitie op maandag 23 mei aangeboden aan de directeur van HSO en de directeur van ISS. Ze wachten nu op een reactie. Als er binnen twee weken geen oplossingen komen, volgen er acties.