Het Zesde Congres van de Communistische Partij van Cuba is in grote harmonie afgesloten door president Raúl Castro. Zeer tot ongenoegen van de westerse waarnemers en media die hadden gehoopt op het einde of ‘versoepeling’ van het socialisme op Cuba. Maar Cuba staat niet te wachten op de invoering van het kapitalisme. Ook ontevreden dissidenten op het eiland zijn teleurgesteld. Het driedaagse congres werd door tal van deskundigen als cruciaal bestempeld voor de verdere Cubaanse ontwikkeling. Zo’n 1.000 afgevaardigden uit alle hoeken van het land waren aanwezig. Tijdens het congres waren de inspanningen geconcentreerd op de analyse van de Ontwerp Richtsnoeren voor het Economisch en Sociaal Beleid voor de partij en de Revolutie.

Wil van der Klift

Fidel en Raúl Castro op het Zesde Congres.

De PCC was zich bewust van het doorslaggevende belang van het afgelopen congres voor de toekomst van het vaderland. Continuïteit en zorgvuldigheid hebben uiteindelijk gezegevierd. De nadere uitwerking van de congresbesluiten zal op een Nationale Conferentie in 2012 worden geëevalueerd.

De partij moet de uitvoering van de door het Zesde Congres goedgekeurde resolutie en de Richtsnoeren onmiddellijk ter hand te nemen. De rol van de partij is doorslaggevend in dit kritische streven. Het zal tegelijkertijd een enorme hoeveelheid werk, organisatorische inspanning en constant effectief ideologisch werk vereisen, die verdergaan dan formaliteiten en gebaseerd moeten zijn op continu contact met de bevolking.

Gelet op deze doelstelling doet het Zesde Congres een oproep voor een Nationale Conferentie op 28 januari 2012, die als voornaamste doel heeft het, op objectieve wijze en met een kritische blik, evalueren van de partijactiviteiten. Bovendien binnen een op vernieuwing gericht kader de veranderingen doorvoeren die nodig zijn om de partij in een positie te plaatsen de huidige uitdagingen aan te pakken.

De vastbeslotenheid om “alles te veranderen, dat moet worden veranderd”, onderdeel van de briljante definitie van kameraad Fidel Castro Ruz van wat de Revolutie betekent, zullen de geest van het debat en de beslissingen gemaakt op de Nationale Conferentie domineren, op basis van efficiëntie, intelligentie, oplossingen voor en een visie op de toekomst. Prioritaire kwesties die moeten worden aangepakt zijn o.a.:

Wijzigingen in de methoden en stijl van het werk, om de rol van de partij te bepalen en te consolideren als de georganiseerde voorhoede van de Cubaanse Revolutie en de meest vooraanstaande leidende kracht in de samenleving en de staat.
Het kaderbeleid van de partij, gericht op het bevorderen van deelname van vrouwen, mensen met een donkere huidskleur, van gemengd ras en jongeren in leidinggevende posities, zowel politiek als in andere organisaties en instellingen, altijd gebaseerd op individuele verdiensten en prestaties. Vaststellen van termijnen voor de ambtsperiode van leidinggevende posities binnen de partijorganen op alle niveaus.
De rol van de partij in de leiding en de systematische controle op de actualisering van het economische model en de vooruitgang van de economie.
De versterking van de interne democratie en de inspanningen om het werkvan de partij dynamischer te maken; het bevorderen van initiatief en de strijd tegen starre en bureaucratische gewoonten; het elimineren van slechte gewoonten zoals improvisatie, formalisme, valse unanimiteit en opportunisme.
De herziening van de methoden en de opzet van de betrekkingen met de Unie van Jonge Communisten (UJC) en andere massa-organisaties.
Planning van het werk van de partij, met loslaten van vooroordelen tegen niet-gouvernementele sectoren van de economie.
De revolutie is het werk van veel generaties die haar zelf hebben gemaakt, met name de jeugd in elke fase van deze lange strijd. Om te garanderen dat het altijd zo zal blijven, moeten we de noodzakelijke wijzigingen aanbrengen om de gewenste politieke aandacht te versterken voor onze jeugd en kinderen en garanderen dat zij in staat zullen zijn hun rechtmatige leidende rol te spelen in de bouw van een nieuwe samenleving.

De documenten die aan de Nationale Conferentie worden overlegd zullen vooraf worden besproken door de leden en organen van de partijleiding en zo nodig door de leiding van de UJC en andere massa-organisaties op verschillende niveaus.

Het is absoluut noodzakelijk om de beste manieren te vinden om de confrontatie aan te gaan met de huidige historische ontwikkelingen: de ideologische agressie van de vijand gericht op het demobiliseren, verdelen, scheppen van verwarring en onzekerheid, ontgoocheling en consumentisme. Communicatie en propaganda moeten creatiever worden, systematisch, kritisch en esthetisch aantrekkelijk.

Het 6e Congres, zich bewust van de veranderingen die nodig zijn ter verbetering van het werk van de partij, machtigt de Nationale Conferentie om basisconcepten en ideeën te ontwikkelen om de wijziging te begeleiden van de Statuten en andere interne richtlijnen, evenals structuren, op elke noodzakelijke wijze.

Bron: Granma International, Havana, 21 april 2011, vertaling en bewerking wvdk.

Http://www.granma.cu/ingles/cuba-i/21abril-Convocation.html

Overgenomen van: Manifest – mei 2011