Partijbestuur NCPN en Algemeen Bestuur CJB

De NCPN en CJB veroordelen de Israëlische agressie, die de afgelopen weken opnieuw is toegenomen. Daarbij zijn onder meer Israëlische beschietingen uitgevoerd in Jeruzalem op Palestijnse burgers, die in verzet zijn gekomen tegen de zoveelste huisuitzetting van Palestijnse families. Daarnaast voert Israël luchtaanvallen uit op Gaza waarbij tientallen mensen zijn omgekomen, waaronder negen kinderen.

De Palestijnse bevolking in Gaza lijdt al jaren onder de onmenselijke blokkade door het Israëlische leger, waardoor veel mensen niet eens toegang hebben tot schoon drinkwater en andere basisvoorzieningen. Andere Palestijnse gebieden zijn door Israël bezet. Palestijnen worden stelselmatig uit hun huizen verjaagd om plaats te maken voor Israëlische kolonisten. Dagelijks worden Palestijnse burgers en kinderen geconfronteerd met geweld en provocaties door het Israëlische leger en de politie.

Deze misdaden van de Israëlische staat worden al decennia in de hand gewerkt door het imperialisme van de EU, de NAVO en de VS, die Israël politiek, economisch en militair steunen omdat ze Israël als een belangrijke ‘strategische bondgenoot’ in de regio zien. Een mijlpaal daarin was de provocatieve stap van de VS in 2018 om haar ambassade te verplaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem.

Ook de Nederlandse regering doet hieraan mee. Israël wordt als belangrijke bondgenoot en handelspartner (o.a. in wapens) gezien. Bovendien wordt er door Nederlandse bedrijven – ondanks dat het formeel niet mag – via allerlei omwegen geld verdiend aan Israëlische investeringen in de bezette gebieden. Daarom wordt de Palestijnse staat ook nog altijd niet erkend door Nederland.

De NCPN en CJB uiten hun solidariteit met de Palestijnse bevolking en steunen haar rechtvaardige eisen:

  • Onmiddellijke beëindiging van de misdadige blokkade van Gaza;
  • Beëindiging van de Israëlische bezetting van Palestijnse gebieden, met waarborging van het recht van Palestijnen om terug te keren naar hun huizen, in overeenstemming met de besluiten van de VN;
  • Vrijlating van Palestijnen en andere politieke gevangenen uit de Israëlische gevangenissen;
  • Vestiging van een internationaal erkende Palestijnse staat, met Oost-Jeruzalem als hoofdstad.

Solidariteit met het volk van Palestina!

Vrijheid voor Palestina!

Partijbestuur NCPN

Algemeen Bestuur CJB