In heel Nederland is afgelopen week verzet gepleegd tegen de aangekondigde bezuinigingen in het onderwijs. Onder andere in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Nijmegen zijn er demonstraties en bezettingen geweest door studenten. De bereidheid om in actie te komen is aanzienlijk. De CJB verklaart zich solidair met de studenten van Nederland. De aaneenschakelingen van bezuinigingen en hervormingen binnen het onderwijs (van laag naar hoog) moeten zo spoedig mogelijk een halt worden toegeroepen.

Verklaring van de CJB

De oorzaak voor deze bezuinigingen liggen voor de hand. Het zijn maatregelen vanuit Den Haag om de klappen van de crisis op te vangen. Niet alleen het onderwijs, maar ook de zorg en de sociale rechten liggen onder vuur. Ondertussen lijkt het erop dat dezelfde overheid die zulke rigoureuze maatregelen treft machteloos lijkt te zijn om sterke maatregelen te nemen om toekomstige crisissen te voorkomen. Kortom: de veroorzakers komen weg met een tik op de vingers, de rest van Nederland mag bloeden. We willen benadrukken dat deze crisis niet uit de lucht is komen vallen, maar een terugkerend fenomeen is van het corrumperende kapitalistische systeem met structurele fouten.

De CJB sluit zich aan bij eerdere solidariteitsverklaringen van onder andere de LSVb en de FNV. We roepen op aan alle studenten om zich te verenigen en aansluiting te zoeken bij deze instanties om een sterke vuist te maken tegen de rampzalige bezuinigingen van het huidige kabinet.