Het kabinet gaat door met bezuinigingen. Die werken in het voordeel van de kapitalistenklasse, maar zijn rampzalig voor de werkende klasse. Er begint steeds meer verzet te ontstaan. De WSW-werkers hebben afgelopen donderdag 22 maart hun gezicht laten zien en hun stem laten horen. Niks 70.000 werklozen erbij, gewoon werken en onder omstandigheden die dat mensen mogelijk maakt. Mensen met een beperking kunnen voor zover mogelijk een steentje bijdragen aan de samenleving.

Arlen Sabajo

Dat kunnen wij van de kapitalisten niet zeggen; zij leven rijkelijk door middel van uitbuiting, bonussen en erfenissen. Hier hoor je het kabinet Rutte niet over. En ook Wilders houdt hierover zijn grote mond. Waar blijft de verontwaardiging over de topman van werkvoorzieningsschap Novatec (Tolbert, Groningen), Frank van den Broek, die een afkoopsom meekrijgt van een half miljoen euro?

Tijdens de actie hoorde je dan ook dat sommigen hun misprijzen over de VVD en PVV niet onder stoelen of banken staken. Er was ook steun voor de PVV, wat tot discussie leidde. Een jonge WSW’er omschreef de PVV als volgt: ‘Die zijn ook voor de rijken’. Dat zoiets klopt, zien we aan het feit dat de PVV het kabinet blijft ondersteunen. Als Wilders echt aan de kant staat van de werkers en werklozen, dan houdt hij op met het steunen van Rutte. De VVD-voorman gebruikte in 2008 openlijk de term klassenstrijd , maar werd hierin teruggefloten door zijn partij. Het zou immers een eyeopener zijn voor de werkende klasse.

Nederland kent als kapitalistisch land twee verschillende groepen: zij die bezit hebben van de belangrijkste grote bedrijven en zo economisch en politiek de macht hebben, en de andere groep die dit alles niet bezit en genoodzaakt is om hard te werken om te kunnen overleven. Ze worden wel vertegenwoordigd door linkse politieke partijen en de vakbonden, maar doordat deze het kapitalisme niet in vraag stellen, blijft de machtspositie overeind van de kapitalistische groep die baas in Nederland is.

De actie trok 15.000 mensen, werkzaam in de WSW of van zich solidair verklarende organisaties. Abvakabo FNV, FNV bondgenoten, CNV publieke zaak, SP, GroenLinks en de PvdA kozen de kant van de WSW’ers. Of deze organisaties de problemen van de WSW definitief weten op te lossen is de vraag. Het is immers het kapitalisme dat in het voordeel van de grote ondernemers de problemen veroorzaakt. De NCPN en de CJB staan kritisch tegenover oplossingen binnen in het kapitalisme. Hierbij mogen we niet vergeten dat ze goede bedoelingen hebben, en we met hen een front moeten organiseren tegen het ‘afbraakkabinet’. Dit is de rol van communisten en hun partij: de werkende klasse, de linkse en progressieve organisaties verenigen in strijd tegen het kapitalisme, voor de rechten van de werkende klasse, voor het socialisme.

De aanval op de veilige werkpositie van de WSW’ers is alleen in het belang van de kapitalistenklasse die zo voor zichzelf euro’s wil besparen om nog rijker te worden. De WSW’er van de toekomst wordt een goedkoop arbeidsproduct. Vanuit het bedrijfsleven komt ondanks toezeggingen geen enkel geluid om mensen met een beperking in dienst te nemen. Maar ze hebben toch mensen in dienst nodig om het bedrijf te laten lopen? Anderen uit de werkende klasse worden zo onder druk gezet om voor minder te moeten werken. De aanval op de WSW is een aanval op de gehele werkende klasse!

Er kwam ook steun vanuit de hoek van de stakende schoonmakers, echte helden en heldinnen. Ook hun gevecht is van belang voor ons allemaal. Solidariteit is er ook van rijksambtenaren. Bij een eerder protest op 6 maart van de werknemers van de sociale werkplaatsen in Zeist en Amersfoort kwamen ambtenaren van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (onderdeel van het Ministerie van OCW) en ambtenaren van KNMI in De Bilt de actie ondersteunen. De RIVM (Rijksdienst voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne) in Bilthoven heeft solidariteitsacties met de WSW-werkers gehouden. Op 7 maart gebeurde hetzelfde in Lelystad, Harderwijk en nogmaals op 8 maart in Utrecht.

Dit zou een mooi begin kunnen zijn van samenwerking tussen werkers uit verschillende sectoren. Een vuist vormen is een nachtmerrie voor Rutte, want hij en de elitaire, kapitalistische groep die hij vertegenwoordigt, weten dan dat ze klappen krijgen. En terecht ook, want ze stelen en vernielen onze toekomst, onze levens. Dat we dit niet moeten pikken staat als een huis! Het verenigen van alle protesterende werkers en van al hun organisaties is onze volgende stap voor een sociale toekomst op de werkvloer.