Op 1 Mei 2010 zal ook in Bergen op Zoom de Dag van de Arbeid gevierd worden. Een samenwerkingsverband tussen VONK, FNV, CJB, Groenlinks, PvdA, de NCPN en een spreker van WildersSluitOokJouUit hebben een viering georganiseerd met als thema “Strijd, Eenheid en Solidariteit”.

AC De Vonk

Uitnodiging 1 mei

De poster voor de 1 meiviering 2010.

Deze brede coalitie heeft ervoor gekozen gezamelijk 1 Mei te vieren in het teken van solidariteit. Op 1 Mei vieren we de overwinningen van de arbeidersbeweging, herdenken we de offers die gebracht zijn in deze strijd en kijken we vooruit naar een toekomst vrij van uitbuiting. Over de hele wereld vinden op 1 Mei demonstraties en vieringen plaats die zich keren tegen de verwoestende gevolgen van het kapitalisme en strijden voor een andere maatschappij. Ook in Bergen op Zoom hoopt VONK haar boodschap op de 1 Mei viering duidelijk te kunnen maken aan de aanwezigen: Op naar een andere maatschappij!

De gevolgen van de crisis zijn al merkbaar door het hele land. Bezuinigingen,loonsverlagingen,ontslagen en opvoering van de arbeidsdruk om de winsten van de werkgevers te redden zijn aan de orde van de dag. De huidige recessie raakt Brabant extra hard en de arbeidersklasse merkt dit. Om de winsten van de werkgevers veilig te stellen wordt ze van alle kanten aangevallen. Maar hier laten wij het natuurlijk niet bij zitten.

In de afgelopen maanden hebben arbeiders, met name de schoonmakers, aangetoond dat door vol te houden en door middel van solidariteit alles mogelijk is. Door van onderop te organiseren is een voorheen moeilijk te verenigen groep arbeiders, de schoonmakers, in staat geweest eenheid en solidariteit te bereiken in haar strijd voor betere omstandigheden. Zij hebben de weg vrij gemaakt voor een strijdbaardere arbeidersbeweging en vernieuwd verzet tegen de sociale afbraak. VONK hoopt dan ook dat dit het startschot is van een frisse wind binnen de arbeidersbeweging en de opmars naar een vrije maatschappij.

Vanaf 12:00 zal er een informatiemarkt zijn op het Gouvernementsplein waar kraampjes met infomateriaal van verschillende organisaties aanwezig zullen zijn. ’s Avonds zal er vanaf 19:30 in Cafe ‘t Zwijnshoofd aan de Moeregrebstraat de 1 Mei viering zelf plaatsvinden. De viering zal bestaan uit toespraken van een aantal sprekers namens de verschillende organisaties, muzikale optredens van enkele bandjes, een dichter en informatiestandjes. Wij nodigen dan ook iedereen uit om samen met ons 1 Mei te komen vieren in Bergen op Zoom, voor een vrije samenleving zonder uitbuiting en onderdrukking!

Bron: http://www.acdevonk.nl/

UPDATE: een overzicht van 1 meivieringen in Nederland op Indymedia.