Eenheid, strijd en solidariteit waren de meest gehoorde woorden zaterdagavond in Café ’t Zwijnshoofd in Bergen op Zoom. De Dag van de Arbeid bracht een café vol belangstellenden bij elkaar uit de achterbannen van de deelnemende organisaties PvdA, GroenLinks, NCPN, VONK en FNV.

1-mei-comité Bergen op Zoom

Wethouder Ad van der Wegen van de PvdA bracht als eerste spreker onder woorden dat saamhorigheid en solidariteit de laatste jaren plaats hebben moeten maken voor individualisme. “Privatisering van overheidstaken en neoliberale politiek leiden steeds meer tot een tweedeling in de samenleving tussen arm en rijk. Vanuit de boosheid daarover ontstaat gelukkig weer een steeds groter wordende roep om solidariteit”, aldus van der Wegen. “Ook in 2010 zal strijdbaarheid noodzakelijk zijn, we zullen moeten blijven strijden voor saamhorigheid en solidariteit”.

Niels Minnaard

Niels Minnaard riep op om samen op te trekken tegen de aanvallen op de bevolking.

Als tweede spreker wees Jeroen van de basisorganisatie Doorbraak op de misleidende informatie van Wilders’ PVV. “Hoewel Wilders doet alsof hij opkomt voor de arbeiders, bijvoorbeeld vasthouden aan de AOW-leeftijd op 65 jaar, is zijn politieke programma verder alleen gebaseerd op bangmakerij. Hij wil ons laten geloven dat de problemen in ons land worden veroorzaakt door de zogenaamde islamisering. Tegelijkertijd is hij voor een liberale politiek die de economische  problemen juist veroorzaakt”.

Raadslid Corry Damen van GroenLinks wees op het succes van de stakende schoonmakers die door hun acties nu eindelijk een nieuwe CAO hebben. “Maar denk er daarbij aan dat veel schoonmakers niet meer dan het minimumloon krijgen, dat is bruto maar 1407 euro per maand. Ze krijgen tussen nu en eind 2011 er 3,5% bij, dus uiteindelijk een paar tientjes per maand, een schijntje eigenlijk”.

Alejandro de Mello ging namens de NCPN kort in op de betekenis van 1 mei voor de arbeiders. “Strijd is altijd nodig geweest om een fatsoenlijk salaris of sociale voorzieningen te realiseren. We hebben niks zomaar gekregen en strijd zal dus nodig zijn om te behouden wat we nu hebben”.

1 mei

De viering stond in het teken van eenheid, strijd en solidariteit.

Niels Minnaard van VONK sloot de rij sprekers met een oproep om samen op te trekken tegen de aanvallen op de bevolking. “We zullen een blok moeten vormen om er voor te zorgen dat de gevolgen van de crisis niet op de schouders van de gewone mensen worden gelegd. De crisis is veroorzaakt door de banken en verzekeraars en andere rijken, zij moeten er ook maar voor opdraaien”.

Namens het 1-mei-comité riep Niels Minnaard tot slot alle aanwezigen en deelnemende partijen op om  1 mei vanaf nu elk jaar in de agenda te zetten.

Met een uit volle borst meegezongen “Internationale” werd de avond afgesloten.