GRONINGEN – Van Den Haag tot aan Groningen, van Oss tot aan Zwolle hebben scholieren de afgelopen week actie gevoerd tegen de zogeheten 1040-norm in het voortgezet onderwijs. Staatssecretaris Van Bijsterveldt (CDA) heeft te kennen gegeven deze norm van aantal lesuren per jaar te willen handhaven, terwijl er in de onderwijswereld veel kritiek op is. Aanleiding voor het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) om in actie te komen voor verlaging van de norm, wat volgens de scholierenorganisatie de onderwijskwaliteit ten goede komt.

Annabelle Schouten

Van Bijsterveldt neemt het allemaal niet te serieus. Op haar weblog van 12 november schrijft ze in perfecte onwetendheid over de argumenten van scholieren (en docenten): “Uit de mond van leerlingen klinkt een pleidooi voor minder lesuren me niet echt verrassend in de oren. Ik geloof dat ik, toen ik zelf nog op school zat, ook liever minder dan meer les kreeg.” Kortom, het zou de actievoerende scholieren vooral te doen zijn om minder uren in de schoolbanken.

Het is niet de eerste keer dat er vanuit het Binnenhof blijk wordt gegeven van Oost-Indische doofheid. En natuurlijk, de 100 dagen van het land in trekken en ‘luisteren naar de burger’ liggen alweer ver achter ons. Maar de staatssecretaris maakt zich nu wel erg makkelijk af van een kwestie die al langer speelt en die te belangrijk is om af te doen met enkele schamele verwijzingen naar vermeende steun aan haar besluit om de norm te handhaven.

Wat is er nu in feite aan de hand? Hebben we hier echt te maken met een voorhoede van ‘luie leerlingen’ of met ‘relschoppers’? Zeer zeker niet. Uiteraard lopen bij acties altijd figuren rond die het aardig vinden om te rellen en die nauwelijks weten waarom de acties überhaupt plaatsvinden. Maar dat doet niets af aan de boodschap die de scholieren geven, zoals een scholier uit Nieuwegein die vertelt over de actie daar, deze duidelijk verwoordt: “Het punt is gewoon dat die 1040 uur een overdreven norm is (100 uur dan de andere Europese landen – zijn wij dommer dan de rest ofzo? -) en dat deze niet te halen zijn met de middelen (Dat wil zeggen leraren en lokalen en ook geld). Vaak betekent dit dat leerlingen nutteloze invalluren of K-uren/Z-uren moeten maken! En daar zit het hem in. We willen minder uur zodat de kwaliteit van het onderwijs vooruit gaat!”

Hier wringt dus precies de schoen. Het kabinet kiest nu door de norm te handhaven voor kwantiteit en de uiterlijke schijn dat wij in Nederland zoveel onderwijs krijgen, maar laat de echte problemen, namelijk de afnemende kwaliteit van het onderwijs, de hoge werkdruk en geringe beloning voor docenten en de toegenomen last voor scholieren zelf, buiten beschouwing.

Het LAKS pleit dan ook voor een verlaging van de 1040-norm, juist om de reden dat dit kan leiden tot verbetering van het onderwijs op de langere termijn. Een verlaging zou voorkomen dat scholen lapmiddelen gaan bedenken om het aantal vereiste uren te halen en zou ook het lerarentekort deels kunnen opvangen. Het LAKS pleit ervoor om meer te letten op kwaliteit. Door deze actie te voeren heeft de scholierenorganisatie het punt onder publieke aandacht gekregen. Hopelijk is Den Haag niet alleen bereid om te luisteren, maar ook om er wat mee te doen. Want alleen al uit het feit dat de 1040-actie-website barst van de taalfouten, blijkt wel hoe nodig meer kwaliteit in het taalonderwijs nodig is…

Meer informatie:
http://www.stop1040.nl/