Communistische jongerenorganisaties uit heel Europa, waaronder de CJB, kwamen van 24 tot en met 26 februari in Istanbul bijeen voor de 13e Meeting of European Communist Youth Organisations (MECYO). De bijeenkomst stond in het teken van honderd jaar Oktoberrevolutie met de leus: ‘100 years after the Great October Socialist Revolution we draw our conclusions. We fight for socialism, which is our future!’ De bijeenkomst werd dit jaar georganiseerd door onze Turkse zusterorganisatie Türkiye Komünist Gençliği.

Op de conferentie werd gesproken over het belang van de Oktoberrevolutie, die aantoonde dat de arbeidersklasse de macht kan grijpen en dat een socialistische maatschappij mogelijk is. Verder waren er bijdragen over de strijd tegen het anticommunisme, onder andere in het onderwijs. De Europese Unie, NAVO en andere imperialistische organisaties gebruiken het anticommunisme om de strijd van de werkende jongeren, scholieren en studenten in te dammen.

De communistische jongerenorganisaties van Europa zullen de komende tijd vaker gezamenlijk naar buiten treden. De teksten over het anticommunisme worden gebundeld en gepubliceerd. Er komt een gezamenlijke website waar de organisaties het hele jaar zullen berichten over hun activiteiten ter ere van honderd jaar Oktoberrevolutie. Ook de discussiebijdragen van de CJB worden binnenkort geplaatst.