Amsterdam, woensdag 22 februari 2017 – Meer dan drie maanden geleden was de actie ‘Schoongenoeg’ op de Universiteit van Amsterdam, waarin schoonmakers opstonden voor hun rechten als werknemer én als mens. We zijn benieuwd of de situatie van de schoonmakers beter is geworden en er meer respect voor hen getoond wordt op de universiteit.

Schoongenoeg actie

actie ‘Schoongenoeg’ op de Universiteit van Amsterdam

De meest schrikbarende veelgehoorde klachten van de schoonmakers waren intimidatie, onderbetaling, disrespect én een te hoge werkdruk waarbij ziekte – laat staan uitzieken – onmogelijk is.

Sinds de actie heeft er geen openlijke intimidatie meer plaatsgevonden vanuit het schoonmaakbedrijf Hago naar de schoonmakers toe. Helaas is er niets veranderd aan de respectloze manier hoe schoonmakers behandeld worden. Het lijkt erop dat het schoonmaakbedrijf de solidariteit tussen studenten en de schoonmakers vreest; vanuit de betrokken studentenbeweging die zich solidair verklaard hebben met de schoonmakers was voorgesteld om geregeld samen te lunchen. Tegen de schoonmakers is vanuit de werkgevers gecommuniceerd dat dit geen goed plan zou zijn: het werd afgedaan alsof het lunchvoorstel zeer nutteloos en onvruchtbaar zou zijn. Het lijkt erop dat de werkgever op deze manier de potentiële band tussen schoonmaker en student op gevoelsmatige wijze saboteert. Zou de werkgever vrezen dat de mengeling van student en schoonmaker ervoor kan zorgen dat de schoonmakers zich sterker voelen? En dat wellicht meer studenten opstaan voor een goede behandeling van de schoonmakers?

De werkdruk van de schoonmakers blijft hoog. Negentig seconden om een klaslokaal schoon te maken is te weinig en leidt tot voortdurende werkstress en opgejaagde schoonmakers. De roep om vaste contracten, meer uren om het werk te verrichten en meer werknemers wordt genegeerd, de enige verlichting die geboden wordt is af en toe hulp van een uitzendkracht.

Ook de betaling van de schoonmakers blijft een probleem. Het loon is al niet hoog en nog steeds zijn er schoonmakers die soms niet al hun uren krijgen uitbetaald. Ook door flexibele roosters schommelen de lonen van maand tot maand met als gevolg dat sommige schoonmakers in voortdurende onzekerheid leven.

De schoonmakers lieten op woensdag 9 november al weten dat zij gezamenlijk doorgaan met het opkomen voor hun rechten, en blijven dit met behulp van de vakbond doen. En als het erop aan komt, zullen ook studenten van de universiteit aan hun zijde staan, en laten weten dat die lunch er echt eens van moet komen.

Ondertussen gaan de onderhandelingen over een nieuw schoonmaak CAO voor heel Nederland in de beslissende fase over. Morgen is de laatste onderhandelingsbijeenkomst tussen vakbonden en werkgevers. We zijn benieuwd of werkgevers bereid zijn om tegemoet te komen aan de eisen van de schoonmakers. Als werkgevers niet over de brug willen komen met verbeteringen zullen ongetwijfeld meer en hardere acties van de schoonmakers volgen. De CJB roept jongeren op om solidair te zijn met de schoonmakers op hun onderwijsinstelling, werkplek of in hun gemeente.