Studenten en universiteitsmedewerkers voeren komende maandag 15 juni actie tegen de onderfinanciering van het hoger onderwijs. De actievoerders, georganiseerd binnen het comité ROUW (Redt Ons Universitair onderWijs), zullen een manifest aanbieden aan minister Plasterk om te pleiten voor meer investeringen. Hieronder de oproep.

“Comité ROUW (Redt Ons Universitair onderWijs) en ondergetekenden maken zich grote zorgen over de staat van het hoger onderwijs in Nederland. Sinds de jaren negentig is de Rijksbijdrage per student fors afgenomen. Tussen 1995 en 2007 nam het aantal studenten met 20 procent toe, terwijl de rijksbijdrage achterbleef met een stijging van slechts 4 procent. Dit heeft geleid tot massaal onderwijs, minder vakdocenten en minder ruimte voor studenten om zich te ontplooien.

Ook als het gaat om de uitgaven aan onderwijs, bungelt Nederland onderaan de lijst van rijke landen. Nederland besteedt circa 5 procent van het nationaal inkomen aan onderwijs, vergelijkbare landen circa 6 procent. Het verschil bedraagt ongeveer 6 miljard euro per jaar. Dit moet veranderen!

Tot overmaat van ramp is in het universitair onderwijs de zogenaamde ‘Plasterkkorting’ ingevoerd, waarmee minister Plasterk het jaarlijkse budget voor universiteiten vanaf 2008 met 100 miljoen euro heeft gekort. Dit bedrag is via een overheveling naar de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gegaan, die het geld verdeelt in de vorm van beurzen. De tijdelijke en onregelmatige aard van deze beurzen zorgt voor schadelijke tekorten op universiteiten. Personeel wordt ontslagen, de kwaliteit van de opleidingen holt achteruit.

Juist in tijden van crisis zijn investeringen in hoger onderwijs cruciaal. Investeringen zijn nodig voor fundamenteel onderzoek en toepasbare kennis, die ook de economie zullen versterken. Om de negatieve spiraal te doorbreken, doen Comité ROUW en ondergetekenden de volgende voorstellen aan de regering:
* Een structurele investering van 100 miljoen euro in de eerste geldstroom om de negatieve gevolgen van de Plasterkkorting weg te nemen.
* Geen nieuwe bezuinigingen.
* Op de lange termijn een structurele en substantiële investering in hoger onderwijs, zonder studenten op te laten draaien voor de kosten.”

De CJB roept op aan deze actie deel te nemen.
Verzamelen om 14:30 op Den Haag Centraal

Teken de petitie

Meer informatie:
Comité ROUW