De NCPN nam op afgelopen woensdag een eerste aanloop naar strijd tegen de crisis in Oost-Groningen. Met sprekers van zusterorganisaties DKP (Duitsland) en PvdA+ (België) organiseerde zij onder belangstelling van de regionale tv-zender een bijeenkomst in Winschoten.

Annabelle Schouten

img612432657

De avond ging vooral over de oorzaken en gevolgen van de crisis en de Europese politiek, met name op lokaal niveau. Wat de DKP- en de PvdA+-sprekers vertelden, was herkenbaar voor de situatie in Nederland. Bezuinigingsoperaties van nationale overheden worden afgewenteld op de lokale gemeenten. Dat heeft direct invloed op sociale voorzieningen: onderwijs, uitkeringen, zorg en welzijn et cetera. De gevolgen van de crisis zijn dus niet alleen grote werkloosheid en aanvallen op sociale rechten, maar ook een afbouw van gemeentelijke voorzieningen. In deze ontwikkeling passen de plannen voor herindeling, zoals in Oost-Groningen, waar de gemeenten Reiderland, Winschoten en Scheemda samengevoegd worden tot het Oldambt.

Wat kunnen we doen?

Op deze vraag kwam tijdens de bijeenkomst nog geen volledig antwoord. Duidelijk is wel, gezien het aantal PVV-stemmers, dat communisten de heersende onrust in de regio niet aan Wilders moeten overlaten. Deze bijeenkomst was een eerste aanzet hiertoe. Aan het voorstel voor de oprichting van een anti-crisiscomité en mogelijkheden voor het organiseren van mensen zal de komende tijd gewerkt. De NCPN benadrukt dat samenwerking met andere organisaties, zoals vakbond en dorpsverenigingen, en eenheid in die strijd van groot belang zijn. Maar om te beginnen zullen we als communisten vooral moeten luisteren naar de mensen: wat leeft er bij hen? Waar lopen zij tegenaan in deze crisis, met dit Europa of in het algemeen? Zoals Herwig Lerouge van de PvdA+ uit België het verwoordde: “We moeten een partij zijn die met de mensen zelf vooruit willen.”