Socialistische Duitse Arbeidersjeugd (SDAJ)

Tijdens het geslaagde zomerkamp afgelopen september ontving de CJB internationale gasten, waaronder de Socialistische Duitse Arbeidersjeugd (SDAJ). Behalve dat SDAJ-vertegenwoordigers deelden hoe de studentenstrijd verloopt in Duitsland, brachten zij ook een mooie groet aan de CJB. De opdracht voor communisten in Nederland is namelijk groot, maar “wees verzekerd dat de SDAJ achter jullie staat in deze strijd”, luidde de inspirerende en kameraadschappelijke boodschap.

Beste kameraden van de CJB,

Ik breng jullie solidaire groeten namens de Socialistische Duitse Arbeiders Jeugd.

Het zijn zware tijden. Er is een financiële crisis, de voorheen instabiele betrekkingen tussen Rusland en het grootste deel van Europa zijn ingestort en net zoals 23 jaar geleden sturen de NAVO en de EU weer aan op een oorlog. En niet te vergeten: we leven nog steeds in een wereldwijde pandemie.

Juist op deze momenten is het voor ons communisten buitengewoon belangrijk om felle weerstand te bieden aan verontrustende ontwikkelingen zoals de steeds grotere armoede, verheerlijking van het leger en de beangstigende heropleving van fascistische bewegingen in heel Europa.

Echter, in tijden als deze is het ook mooi om te zien dat de belangstelling voor het socialisme onder jongeren lijkt toe te nemen, nu velen de destructieve effecten van het kapitalisme aan den lijve ondervinden; wanneer zij worstelen vanwege het weinige geld dat ze meestal hebben, wanneer de huur- en voedselprijzen sneller stijgen dan de lonen, wanneer een pensioen een utopie wordt die velen waarschijnlijk niet meer zullen meemaken, terwijl grote bedrijven tijdens de crisis recordwinsten maken en de media ons vertellen dat er simpelweg geen alternatief is.

Daarom ben ik bijzonder enthousiast over het bijwonen van het kamp van een nog relatief jonge communistische jongerenorganisatie, vlak over de grens in het westen. Nederland is een van de belangrijkste centra geweest tijdens de vroege industriële revolutie met zijn gruwelijke arbeidsomstandigheden en wijdverbreide kinderarbeid en heeft zwaar geleden onder de bezetting van Nazi Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het Nederlandse volk is dus niet vreemd van de verschrikkingen die het kapitalisme teweeg brengt in deze wereld.

Hoewel het moeilijke tijden zijn, weet ik zeker dat de huidige omstandigheden ook grote kansen bieden om te strijden voor een betere toekomst, omdat steeds meer jongeren zich vervreemd voelen van het kapitalistische systeem en beseffen dat het niet gemaakt is om hen te dienen.

We hopen dat jullie deze kans kunnen aangrijpen om jullie beweging te versterken en de verandering te brengen die Nederland nodig heeft.

Wees verzekerd dat de SDAJ achter jullie staat in deze strijd. Wij wensen jullie een mooie toekomst en een succesvolle strijd toe en verwelkomen jullie graag volgend jaar op het Festival van de Jeugd en de Luxemburgse Liebknecht Lenin Demonstration in Duitsland.